О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине

ВР Украины
Закон от 11.12.2003 № 1382-IV
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI
,
 від 5 липня 2012 року N 5088-VI
,
 від 20 листопада 2012 року N 5492-VI
,
 від 10 жовтня 2013 року N 644-VII
,
 від 15 квітня 2014 року N 1207-VII
,
від 2 вересня 2014 року N 1673-VII
,
від 20 жовтня 2014 року N 1706-VII
,
 від 10 грудня 2015 року N 888-VIII,
від 24 грудня 2015 року N 921-VIII,
від 7 вересня 2016 року N 1492-VIII
(зміни, внесені Законом України від 7 вересня 2016 року N 1492-VIII, в частині положень
 щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з
1 січня 2018 року),
від 23 березня 2017 року N 1973-VIII
,
від 12 грудня 2019 року N 370-IX
,
від 5 листопада 2021 року N 1871-IX

(Зміни до статтей 6 та 7, передбачені пунктом 1 розділу І Закону України від 30 листопада 2021 року N 1916-IX, внесені не будуть у зв'язку з виключенням статтей 6 та 7 з 1 грудня 2021 року Законом України від 5 листопада 2021 року N 1871-IX)

Цей Закон відповідно до Конституції України регулює відносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, що гарантуються Конституцією України і закріплені Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод і протоколами до неї, іншими міжнародними договорами України, а також визначає порядок реалізації свободи пересування та вільного вибору місця проживання і встановлює випадки їх обмеження.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.07.2012 р. N 5088-VI)

Стаття 1. Дія Закону

Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх прав та свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Стаття 2. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені цим Законом.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Частину другу статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 3. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

свобода пересування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

вільний вибір місця проживання чи перебування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони хочуть проживати чи перебувати;

(абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

місце перебування - житло або спеціалізована соціальна установа для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, у якому особа, яка отримала довідку про звернення за захистом в Україні, проживає строком менше шести місяців на рік або отримує соціальні послуги;

(абзац четвертий статті 3 у редакції
 Закону України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

місце проживання - житло з присвоєною у встановленому законом порядку адресою, в якому особа проживає, а також заклад для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, стаціонарна соціально-медична установа та інші заклади соціальної підтримки (догляду), у яких особа отримує соціальні послуги;

(абзац п'ятий статті 3 у редакції
 
Законів України від 02.09.2014 р. N 1673-VII,
 від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

особа - фізична особа.

абзац сьомий статті 3 виключено

(абзац сьомий статті 3 у редакції
 
Законів України від 05.07.2012 р. N 5088-VI,
 від 20.11.2012 р. N 5492-VI
,
від 02.09.2014 р. N 1673-VII
,
 від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
виключено згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

абзац восьмий статті 3 виключено

(абзац восьмий статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
виключено згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

абзац дев'ятий статті 3 виключено

(статтю 3 доповнено абзацом дев'ятим згідно із
 Законом України від 05.07.2012 р. N 5088-VI
,
абзац дев'ятий статті 3 у редакції
 Закону України від 20.10.2014 р. N 1706-VII
,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 10.12.2015 р. N 888-VIII,
від 24.12.2015 р. N 921-VIII,
виключено згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

абзац десятий статті 3 виключено

(статтю 3 доповнено абзацом десятим згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
абзац десятий статті 3 у редакції
 Закону України від 23.03.2017 р. N 1973-VIII
,
виключено згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

абзац одинадцятий статті 3 виключено

(статтю 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
абзац одинадцятий статті 3 виключено згідно із
 Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

абзац дванадцятий статті 3 виключено

(статтю 3 доповнено абзацом дванадцятим згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
абзац дванадцятий статті 3 виключено згідно із
 Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

абзац тринадцятий статті 3 виключено

(статтю 3 доповнено абзацом тринадцятим згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
абзац тринадцятий статті 3 виключено згідно із
 Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 4. Законодавство про свободу пересування та вільний вибір місця проживання

Законодавство про свободу пересування та вільний вибір місця проживання складається з Конституції України, цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Стаття 5. Законні підстави перебування на території України іноземців та осіб без громадянства

Законними підставами перебування на території України іноземців та осіб без громадянства для реалізації своїх прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні є підстави, встановлені Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" або Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право вільно та безперешкодно за своїм бажанням пересуватися територією України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, крім обмежень, встановлених статтею 12 цього Закону.

Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право на вибір житла, в якому вони бажають проживати, крім обмежень, встановлених статтею 13 цього Закону.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.07.2012 р. N 5088-VI
,
у редакції Закону України
 від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 6. Виключена

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI
,
 у редакції Закону України
 від 05.07.2012 р. N 5088-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 10.10.2013 р. N 644-VII,
 у редакції Закону України
 від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 61. Виключена

(Закон доповнено статтею 61 згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
стаття 61 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 12.12.2019 р. N 370-IX
,
виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 7. Виключена

(стаття 7 у редакції Закону
 України від 05.07.2012 р. N 5088-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 8. Виключена

(стаття 8 у редакції Закону
 України від 05.07.2012 р. N 5088-VI
,
 виключена згідно із Законом
України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

Стаття 9. Виключена

(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.07.2012 р. N 5088-VI
,
 виключена згідно із Законом
України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

Стаття 91. Виключена

(Закон доповнено статтею 91 згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
стаття 91 виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 10. Виключена

(стаття 10 у редакції Закону
 України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 11. Виключена

(стаття 11 у редакції Законів
 України від 05.07.2012 р. N 5088-VI,
 від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 111. Виключена

(Закон доповнено статтею 111 згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
стаття 111 виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 112. Виключена

(Закон доповнено статтею 112 згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
стаття 112 виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 113. Виключена

(Закон доповнено статтею 113 згідно із
 Законом України від 10.12.2015 р. N 888-VIII
,
стаття 113 виключена згідно із Законом
 України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 12. Обмеження свободи пересування

Свободу пересування відповідно до закону може бути обмежено:

у прикордонній смузі;

на територіях військових об'єктів;

у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом;

на приватних земельних ділянках;

на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан;

на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності;

на тимчасово окупованих територіях.

(частину першу статті 12 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 15.04.2014 р. N 1207-VII)

Свобода пересування обмежується щодо:

осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі;

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, яким заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

(частину другу статті 12 доповнено новим абзацом четвертим
згідно із Законом України від 07.09.2016 р. N 1492-VIII,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим,
зміни, внесені Законом України від 07.09.2016 р. N 1492-VIII, в частині положень
 щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з
01.01.2018 р.)

осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом;

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню;

осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

(абзац сьомий частини другої статті 12 у редакції
 Закону України від 05.07.2012 р. N 5088-VI)

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України;

осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань;

іноземців, які перебувають у складі військових іноземних підрозділів і які мають статус військового.

Свобода пересування може бути обмежена і в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 13. Обмеження вільного вибору місця проживання

Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно-територіальних одиницях, які знаходяться:

у прикордонній смузі;

на територіях військових об'єктів;

у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом;

на території, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності;

на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан;

на тимчасово окупованих територіях.

(частину першу статті 13 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 15.04.2014 р. N 1207-VII)

Вільний вибір місця проживання обмежується щодо:

осіб, які не досягли 14-річного віку;

(абзац другий частини другої статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5088-VI)

осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі;

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом;

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню;

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України.

Стаття 14. Оскарження рішень з питань свободи пересування, вільного вибору місця проживання, реєстрації місця проживання чи місця перебування особи, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових та службових осіб з питань свободи пересування, вільного вибору місця проживання можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX)

Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 16. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Місце проживання особи, яке на день набрання чинності цим Законом підтверджувалося пропискою або було відповідно зареєстроване, вважається зареєстрованим.

Якщо особою була подана заява про зміну місця проживання до набрання чинності цим Законом, реєстрація місця проживання здійснюється за правилами, які діяли на момент прийняття цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
11 грудня 2003 року
N 1382-IV
 

  

Поиск