Об утверждении Порядка обеспечения граждан доступным жильем

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.02.2009 № 140
Утратил силу
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2009 р. N 140

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 568)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2010 року N 509
,
 від 11 травня 2011 року N 568
,
від 20 вересня 2017 року N 708

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2018 року N 819)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення громадян доступним житлом, що додається.

(абзац перший постановляючої частини із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 568)

Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням особливостей, що встановлені відповідним порядком використання коштів, затвердженим в установленому законодавством порядку.

(постанову доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 509
,
 абзац другий постановляючої частини із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 568)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
забезпечення громадян доступним житлом

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення громадян доступним житлом відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108).

Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296).

(абзац другий пункту 1 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 708)

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

нормативна площа - максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

об'єкт фінансування - об'єкт житлового будівництва чи квартира в об'єкті житлового будівництва;

члени сім'ї громадянина - чоловік (дружина), батьки, діти, у тому числі усиновлені, баба, дід, що зареєстровані за місцем реєстрації громадянина та відповідають вимогам, визначеним цим Порядком.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 708)

3. Виконавець заходів Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки (далі - виконавець) визначається у порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затвердженому відповідно до законодавства.

4. Державна підтримка надається шляхом:

сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 відсотків або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла для відповідних категорій громадян, визначених абзацами третім - п'ятим пункту 1 цього Порядку. При цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла відповідно;

надання уповноваженими банками або виконавцем (у разі, коли це передбачено законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. При цьому відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відсотків річних. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються уповноваженими банками, встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 2 відсотки.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.09.2017 р. N 708)

5. Для розрахунку обсягу державної підтримки вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості 1 кв. метра житла, що визначається згідно з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим відповідно до законодавства.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про будівництво.

У разі коли визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної площі житла перевищує граничну вартість 1 кв. метра житла, зазначену в абзаці першому цього пункту, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок.

6. Державна підтримка надається виходячи з нормативної площі житла.

7. Для розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, зазначені в абзацах другому та третьому пункту 4 цього Порядку, утворюється міжвідомча комісія, склад якої затверджується Мінрегіоном та до складу якої включається представник МТОТ.

До участі у відборі житлових об'єктів допускаються забудовники (замовники, управителі, продавці) (далі - забудовники), які подали в установленому порядку гарантійний лист і погоджений керівником територіального органу Держархбудінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі графік виконання будівельно-монтажних робіт, форма яких затверджується Мінрегіоном.

Під час відбору об'єктів пріоритет надається об'єктам з вищим ступенем будівельної готовності та вищим класом енергетичної ефективності.

Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.09.2017 р. N 708)

8. Право на державну підтримку мають:

1) громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;

2) громадяни, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа;

3) громадяни, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;

4) громадяни, відомості про яких відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655).

Середньомісячний грошовий дохід зазначених категорій громадян (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

Для отримання державної підтримки громадяни подають виконавцю або уповноваженому банку:

заяву про надання державної підтримки;

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім'ї громадянина;

довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);

акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких (що розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі) зруйноване та не придатне для проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції);

довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї, що видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради утворено), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108);

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи повнолітніх членів сім'ї громадянина, у разі потреби - договір поруки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім'ї громадянина та поручителя);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

У разі подання документів, що містять неправдиві відомості, громадянин несе відповідальність у порядку, передбаченому законом.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.09.2017 р. N 708)

9. Виконавець для надання державної підтримки:

1) укладає:

з уповноваженими ним банками - договори про співпрацю щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків громадян для надання державної підтримки, в яких обов'язково передбачається умова стосовно безспірного списання виконавцем з поточного рахунка громадянина коштів для будівництва (придбання) доступного житла;

із забудовником - договір про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві, а також договір про будівництво (придбання) доступного житла. Сума відшкодування витрат за часткове виконання функцій замовника виконавцем, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більш як 0,4 відсотка вартості договору;

з громадянином - договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, відповідно до якого громадянин доручає виконавцю розпоряджатися коштами на поточному рахунку, які складаються з суми вартості об'єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування). Сума винагороди (відшкодування) за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більш як 0,7 відсотка вартості договору;

2) затверджує порядок взаємодії між громадянами, забудовниками та уповноваженими банками і вимоги до них за погодженням з Мінрегіоном.

(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 708)

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2011 р. N 568)

____________

Поиск