Тарифы консульского сбора, который взымается за совершение консульских действий на территории Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 16.02.2011
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій на території України Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України та представництвами Міністерства закордонних справ України на території України

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

II. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 закордонних справ України від 27.07.2011 р. N 199)

 

БАЗОВІ ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України

N
з/п 

Найменування консульських дій 

Мінімальна та максимальна межі тарифної ставки в дол. США 

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ 

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії 

10 - 30 

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

60 - 180 

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 

80 - 250 

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

50 - 80 

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон  

20 - 50 

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника 

10 - 40 

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну  

10 - 60 

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну 

10 - 20 

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 

10 - 40 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 

40 - 200 

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 

80 - 300 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 

20 - 40 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 

20 - 40 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 

20 - 40 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 

20 - 40 

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 

20 - 40 

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 

30 - 150 

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 

50 - 400 

10 

Видача довідки про належність до громадянства України 

10 - 30 

11 

Видача довідки про неналежність до громадянства України 

10 - 30 

12 

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 

80 - 300 

13 

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію  

150 - 400 

III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  

Розгляд заяви про витребування документа 

10 - 20 

Видача витребуваного документа  

20 - 80 

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом 

50 - 110 

IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Розгляд заяви про легалізацію документа 

5 - 10 

Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 

20 - 80 

Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 

70 - 300 

Видача довідки про засвідчення документа 

10 - 40 

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 

10 - 50 

Реєстрація шлюбу  

20 - 150 

Реєстрація розірвання шлюбу:  

  

a) 

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 

40 - 200 

б) 

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 

50 - 160 

в) 

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі 

65 - 200 

г) 

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 

15 - 60 

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 

40 - 200 

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 

130 - 400 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 

15 - 80 

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 

20 - 150 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 

10 - 100 

VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ 

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: 

  

а) 

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: 

 

дітям, другому з подружжя, батькам 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 

іншим особам 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США 

б) 

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США 

в) 

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 

20 - 100 

г) 

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: 

 

дітям, другому з подружжя, батькам 

15 - 60 

іншим особам 

40 - 120 

ґ) 

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 

 

дітям, другому з подружжя, батькам 

20 - 80 

іншим особам 

35 - 120 

д) 

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби 

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" 

е) 

посвідчення інших довіреностей 

15 - 80 

є) 

посвідчення заповітів 

20 - 50 

Ужиття заходів до охорони спадкового майна  

100 - 200 

Видача свідоцтва про право на спадщину 

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США 

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 

15 - 300 

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 

10 - 50 

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т. ч. підпису перекладача 

10 - 50 

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 

40 - 80 

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 

40 - 80 

документів, пов'язаних зі смертю громадянина України 

5 - 20 

Посвідчення факту, що фізична особа є живою 

10 - 50 

10 

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 

10 - 50 

11 

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці 

10 - 50 

12 

Посвідчення часу пред'явлення документів 

10 - 50 

13 

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США 

14 

Прийняття на зберігання документа 

15 - 80 за кожен місяць зберігання, що почався 

15 

Вчинення виконавчих написів 

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США 

16 

Вчинення морських протестів 

15 - 180 

17 

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв'язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 

10 - 30 

18 

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 

20 - 40 

19 

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги 

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчиненням дії) 

20 

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 

25 - 180 

21 

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо) 

5 - 10 

VII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ 

Оформлення документа, пов'язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 

40 - 100 

VIII. ІНШІ ДІЇ 

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв'язку 

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) 

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 

150 - 300 

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 

50 - 150 

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України  

20 - 50 

Поиск