Порядок организации и проведения личного приема граждан в Государственном комитете Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 26.04.2007
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Порядок
організації та проведення особистого прийому громадян у Державному комітеті України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у системі Держгірпромнагляду.

1.2. Особистий прийом громадян у системі Держгірпромнагляду проводиться відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян".

1.3. Голова Держгірпромнагляду, перший заступник та заступники Голови Держгірпромнагляду проводять особистий прийом громадян у приймальні Держгірпромнагляду відповідно до графіка особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Держгірпромнагляду (далі - графік особистого прийому громадян).

1.4. Начальники управлінь та структурних підрозділів Держгірпромнагляду проводять особистий прийом громадян в своїх службових кабінетах кожного робочого дня згідно з графіком особистого прийому громадян.

1.5. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться позачергово.

1.6. Вхід громадян до приймальні Держгірпромнагляду забезпечують працівники відділу персоналу, діловодства та спецроботи за разовими перепустками, виданими бюро перепусток, та документами, що посвідчують особу.

1.7. Інформація про порядок проведення і графік особистого прийому громадян Головою Держгірпромнагляду, першим заступником, заступниками Голови Держгірпромнагляду, начальниками управлінь та структурних підрозділів Держгірпромнагляду публікується у журналі "Охорона праці", розміщується на веб-сайті Держгірпромнагляду, а також у I та II приймальнях Держгірпромнагляду у вільних для доступу та ознайомлення місцях.

1.8. Персональна відповідальність за організацію особистого прийому громадян в територіальних управліннях Держгірпромнагляду покладається на начальників відповідних територіальних управлінь, графіки особистого прийому громадян публікуються у регіональних та місцевих засобах масової інформації та розміщуються у вільних для доступу та ознайомлення місцях адміністративних будинків управлінь.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Посадові особи Держгірпромнагляду, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указами Президента України від 19 березня 1997 року N 241 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", від 13 серпня 2002 року N 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року N 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів", іншими актами та цим Порядком.

2.2. Попередній запис на особистий прийом до Голови Держгірпромнагляду, його першого заступника та заступників проводиться працівниками відділу персоналу, діловодства та спецроботи.

За дорученням керівництва Держгірпромнагляду до участі в запису громадян на особистий прийом до Голови Держгірпромнагляду, першого заступника та заступників Голови Держгірпромнагляду можуть залучатися працівники відповідних структурних підрозділів Держгірпромнагляду.

Запис до начальників управлінь та структурних підрозділів Держгірпромнагляду - відповідальними працівниками їхніх управлінь.

2.3. Особистий прийом громадян проводиться від імені Держгірпромнагляду. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається, та вивчення документів й інших матеріалів, що подаються громадянином для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

Не допускається з'ясовувати відомості про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.4. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення.

2.5. Список громадян на особистий прийом до Голови Держгірпромнагляду, його першого заступника та заступників із зазначенням прізвища, імені та по батькові, змісту порушених питань і можливості їх вирішення керівниками відповідних структурних підрозділів Держгірпромнагляду подається начальником відділу персоналу, діловодства та спецроботи керівництву Держгірпромнагляду до 18.00 дня, що передує дню прийому.

2.6. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлено в установленому порядку, та родичі.

Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому громадян не допускається.

2.7. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку.

2.8. Посадові особи Держгірпромнагляду, начальники управлінь та структурних підрозділів зобов'язані забезпечити особистий прийом усіх громадян у день їхнього звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Держгірпромнагляду та визначеного графіком особистого прийому громадян часу. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку - неприпустимі.

2.9. У разі, коли вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Держгірпромнагляду, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися, і за можливості сприяє цьому (надає інформацію про місцезнаходження, номер телефону тощо).

2.10. Якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові пропонується викласти його у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину надається усна або письмова відповідь (за його бажанням) відповідними структурними підрозділами Держгірпромнагляду.

2.11. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, працівники відділу персоналу, діловодства та спецроботи, відповідних структурних підрозділів Держгірпромнагляду готують проекти доручень і за потреби подають їх на розгляд Голові Держгірпромнагляду.

2.12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 (із змінами).

2.13. Відділ персоналу, діловодства та спецроботи здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щокварталу інформує про це керівництво Держгірпромнагляду, не рідше ніж один раз на рік - колегію Держгірпромнагляду.

Поиск