Порядок организации и проведения личного приема граждан должностными лицами Секретариата Президента Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 01.06.2006
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України.

2. Особистий прийом громадян у Секретаріаті Президента України проводять Глава Секретаріату Президента України, Перший заступник та заступники Глави Секретаріату Президента України (далі - посадові особи Секретаріату Президента України).

3. Особистий прийом громадян проводиться посадовими особами Секретаріату Президента України у приміщенні Центральної приймальні Президента України (м. Київ, вул. Шовковична, 12) у встановлені графіком дні за попереднім записом.

Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

4. Графік особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України затверджується Главою Секретаріату Президента України.

Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України розмішується на офіційному веб-сайті Президента України та у приміщенні Центральної приймальні Президента України в доступному для вільного огляду місці.

5. Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб Секретаріату Президента України проводиться працівниками Центральної приймальні Президента України.

Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до посадових осіб Секретаріату Президента України з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обгрунтування своїх звернень.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

6. Вхід громадян до Центральної приймальні Президента України на прийом до посадових осіб Секретаріату Президента України здійснюється з оформленням перепустки та пред'явленням документів, що посвідчують особу.

7. Список громадян на особистий прийом із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, змісту порушених ними питань подається Службою з питань звернень громадян відповідній посадовій особі Секретаріату Президента України.

Узагальнений список громадян на особистий прийом до посадових осіб Секретаріату Президента України подається до Служби Глави Секретаріату Президента України.

8. Під час проведення особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України можуть бути присутні представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

9. За дорученням посадових осіб Секретаріату Президента України у разі потреби до участі в особистому прийомі громадян можуть залучатися працівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату Президента України.

10. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовими особами Секретаріату Президента України, проводиться у разі, якщо це питання не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та вживаються можливі заходи реагування.

11. За результатами особистого прийому громадян посадові особи Секретаріату Президента України вживають у межах повноважень заходів для надання сприяння у вирішенні порушених громадянами питань.

У разі якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються в установленому порядку в журналі обліку особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України.

Облік письмових звернень громадян, одержаних на особистому прийомі, здійснює Служба з питань звернень громадян.

13. Служба з питань звернень громадян здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, поданих на особистому прийомі, щоквартально інформує про це Главу Секретаріату Президента України.

14. За результатами особистого прийому громадян посадовими особами Секретаріату Президента України може бути підготовлено та внесено на розгляд Президентові України пропозиції щодо прийняття відповідних рішень, у тому числі видання актів Президента України.

Поиск