Порядок личного приема граждан должностными лицами Государственной налоговой администрации в г. Киеве

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 07.02.2006
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації у м. Києві

1. Загальні положення

Порядок регламентує питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації міста Києва (далі - ДПА у м. Києві).

1.1. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

безумовне виконання Закону України "Про звернення громадян", Указів Президента України від 19 березня 1997 року N 241 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення" та від 13 серпня 2002 року N 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення";

сприяння у вирішенні відповідно до чинного законодавства проблемних питань щодо оподаткування, із якими звертаються громадяни;

створення партнерських взаємовідносин між органами державної податкової служби та громадянами.

1.2. Для забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення життєво важливих проблем окремої людини та суспільства в цілому у Державній податковій адміністрації міста Києва діє громадська приймальня, яка знаходиться за адресою: вулиця Шолуденко, 33/19, кімната 106.

1.3. Громадська приймальня ДПА у м. Києві має вільний доступ для відвідувачів. Попередній запис на прийом до посадових осіб ДПА у м. Києві проводиться щоденно з 9-30 до 12-30 безпосередньо у громадській приймальні або за телефоном 461-77-04 відповідальним працівником відділу по організації роботи зі зверненнями громадян управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи.

1.4. У разі коли громадяни бажають записатися на особистий прийом до посадових осіб (керівників структурних підрозділів), які не здійснюють особистий прийом громадян згідно з графіком (додаток 2), то питання щодо здійснення прийому вирішується безпосередньо з посадовими особами та погоджується із заступником Голови, у відповідності до розподілу функціональних обов'язків.

1.5. Якщо громадяни не з'явилися на особистий прийом, то про це у Журналі обліку проставляються відповідні записи.

1.6. У разі призначення або звільнення посадових осіб вносяться відповідні зміни до графіка особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації у м. Києві.

1.7. Якщо громадяни звернулися на особистий прийом без попереднього запису, питання здійснення особистого прийому вирішується заступником Голови - начальником управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи.

2. Організація та проведення особистого прийому громадян

2.2. Прийом громадян Головою ДПА у м. Києві або його заступниками здійснюється за попереднім записом з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів ДПА у м. Києві. Прийом громадян посадовими особами ДПА у м. Києві здійснюється у визначені дні та години за попереднім записом згідно із затвердженим графіком (додаток 2).

2.3. При відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати їх обов'язки.

2.4. Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб ДПА у м. Києві проводиться відповідальним працівником безпосередньо у громадській приймальні або у телефонному режимі.

Запис громадян закінчується за три дні до календарної дати прийому відповідної посадової особи згідно із графіком особистого прийому.

2.5. Відповідальний працівник відділу по роботі зі зверненнями громадян управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи не пізніше ніж за день до встановленого графіком дня прийому письмово повідомляє про це відповідну посадову особу. У повідомленні вказується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, дата, година та місце проведення прийому, короткий зміст питання, що буде розглядатися (додаток 4).

2.6. Облік особистого прийому громадян, що проводиться Головою ДПА у м. Києві або його заступниками, та контроль за виконанням рішень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється відповідальним працівником відділу по роботі зі зверненнями громадян управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи у журналі обліку особистого прийому за встановленою формою згідно з додатком 3.

2.7. Облік особистого прийому громадян, що проводиться керівниками структурних підрозділів ДПА у місті Києві, та контроль за дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), прийнятих під час особистого прийому, здійснюється працівником, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян у відповідному структурному підрозділі.

2.8. Інформація про хід виконання доручення, даного на особистому прийомі, протягом установленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень тощо) в обов'язковому порядку надаються відповідальному працівнику відділу по роботі зі зверненнями громадян.

2.9. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (при їх наявності).

З метою припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень особливу увагу слід приділяти зверненням громадян, в яких йдеться про недоліки в роботі органів державної податкової служби, оскаржуються рішення посадових осіб податкових органів.

Посадова особа, яка приймає громадян, повинна забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем, із якими звертаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, Герої України, ветерани війни та інваліди, особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.10. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення кваліфікованого роз'яснення питань, порушених громадянами, може залучати до їх розгляду керівників інших структурних підрозділів ДПА у м. Києві в частині вирішення питань, що належить до їх компетенції, або одержувати від них потрібну інформацію.

2.11. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові надається письмова або усна відповідь залежно від його бажання.

2.12. Письмові звернення (пропозиції, заяви й скарги), подані під час особистого прийому, передаються до загального відділу управління справами для централізованої реєстрації та обліку в установленому порядку.

2.13. Якщо розв'язання питання, із яким звернувся громадянин, не входить до компетенції податкових органів, посадова особа, яка веде прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи треба звернутися для вирішення питання, і по можливості надає допомогу (номер телефону, адресу тощо).

2.14. Посадова особа зобов'язана вести прийом громадян безпосередньо у громадській приймальні та забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ДПА у м. Києві. Несвоєчасний початок установленого прийому неприпустимий.

2.15. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично значущих відносинах із громадянами, що звернулись на особистий прийом, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.

2.16. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

2.17. У разі необхідності в коректній формі можна попросити в заявника його документ, що засвідчує особу, або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про звернення громадян" може бути підставою для відмови в прийомі.

2.18. Посадові особи - керівники структурних підрозділів, які здійснюють особистий прийом громадян, забезпечують у своєму підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень з метою виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення, своєчасного розроблення пропозицій щодо поліпшення законодавчого врегулювання у сфері оподаткування.

У своїй діяльності посадові особи керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", "Про державну податкову службу в Україні", Указом Президента України від 13 серпня 2002 року N 700/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення", Регламентом роботи ДПА у м. Києві, затвердженого наказом ДПА у м. Києві від 4 січня 2003 року N 5, іншими законодавчими та нормативними актами та цим Положенням.

3. Відповідальність посадових осіб

3.1. Посадові особи ДПА у м. Києві несуть відповідальність згідно з чинним законодавством:

за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень;

за допущення тяганини, формалізму та бюрократизму, що призвело до невирішення порушених у зверненні громадянина обґрунтованих питань (відповідно до нормативно-правової бази), які належать до компетенції органів державної податкової служби, посадової чи службової особи.

ДО УВАГИ ВІДВІДУВАЧІВ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ МІСТА КИЄВА

Законом України "Про звернення громадян" встановлено, що проведення особистого прийому громадян - це законодавчо передбачений обов'язок посадових осіб. У Державній податковій адміністрації України відповідно до вимог Указу Президента України від 13.08.2002 N 700/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного прав на звернення" та для забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об'єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявника, затверджено графік прийому громадян посадовими особами ДПА України. Особистий прийом громадян посадовими особами ДПА України проводиться у громадській приймальні, яка розміщується за адресою: Львівська площа, 8, кімната 108. Попередній запис на прийом здійснюється за телефоном 229-43-16.

Враховуючи особливу роль звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні постійного зв'язку між державою та громадянином, вирішенню життєво важливих проблем окремою людиною і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, значну увагу працівники Державної податкової адміністрації у місті Києві приділяють роботі з громадянами. Для проведення особистого прийому громадян посадовими особами у податковій адміністрації забезпечено безперешкодний доступ до громадської приймальні, яка знаходиться за адресою: вул. Шолуденка, 33/19, кімната 106. Попередній запис на прийом проводиться щоденно з 9-00 до 18-00 безпосередньо у громадській приймальні або за телефоном 461-77-04.

Поиск