Единая тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 04.09.2002
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Примітки: 

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 1 вересня 2015 р. - 1012 гривень, з 1 грудня 2015 р. - 1113 гривень, з 1 травня 2016 р. - 1185 гривень, з 1 грудня 2016 р. - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

(додаток 1 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2005 р. N 790
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. N 1117,
від 12.05.2010 р. N 337
,
від 30.06.2010 р. N 518
,
 від 22.09.2010 р. N 863
,
 від 17.11.2010 р. N 1056
,
 від 29.12.2010 р. N 1212
,
 від 30.03.2011 р. N 310
,
 від 11.05.2011 р. N 524
,
 від 11.01.2012 р. N 10
,
 від 27.03.2013 р. N 197
,
від 25.03.2014 р. N 110
,
від 16.09.2015 р. N 731
,
 від 09.12.2015 р. N 1013,
 яка застосовується з
01.12.2015 р.,
від 06.04.2016 р. N 288
,
від 23.11.2016 р. N 840
,
від 28.12.2016 р. N 1037)

Поиск