Размеры ставок государственной пошлины

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 05.06.2000
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

1. Пункт 1 статті 3 виключено

 

2. Пункт 2 статті 3 виключено

 

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 

1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 

б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 

1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 

в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств 

0,1 відсотка вартості майна, що викуповується

г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

іншим особам

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 

1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

е) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів купівлі-продажу та інших договорів, що встановлюють зобов'язання відчуження частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, договорів застави частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, інших правочинів про передачу або перехід частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, інших волевиявлень, пов'язаних із зміною участі у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, набуттям або припиненням такої участі (у тому числі заяв, дозволів, відмов тощо із зміною або без зміни розміру статутного (складеного) капіталу), договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці  

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

є) за посвідчення заповітів

0,05 - " -

ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину  

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,03 - " -

іншим громадянам

0,1 - " -

і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,1 - " -

іншим громадянам

0,3 - " -

ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби

мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту

й) за посвідчення інших доручень

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна

2 - " -

л) за вчинення морського протесту

0,3 - " -

м) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків

0,3 - " -

н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку)

0,3 - " -

о) за вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)

0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)

0,02 - " -

с) за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних об'єднань, об'єднань громадян іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним об'єднанням та об'єднанням громадян і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів

0,03 -" -

у) за нотаріальне посвідчення договорів:

 

застави, фінансового лізингу, оренди (суборенди) транспортних засобів 

0,01 відсотка предмета застави, фінансового лізингу, оренди (суборенди) транспортних засобів, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

оренди (суборенди) об'єктів нерухомості 

0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

оренди (суборенди) земельних ділянок 

0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

 

У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

ф) за посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами 

0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі 

4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

5. За вчинення актів цивільного стану:

а) за реєстрацію шлюбу

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

 

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

0,5 - " -

абзац третій підпункту "б" пункту 5 статті 3 виключено

 

абзац четвертий підпункту "б" пункту 5 статті 3 виключено

 

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3 - " -

г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

3 - " -

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

0,02 - " -

е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану

0,03 - " -

6. За вчинення інших дій:

а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

б) підпункт "б" пункту 6 статті 3 виключено

 

в) підпункт "в" пункту 6 статті 3 виключено

 

г) за видачу посвідчення особі без громадянства для виїзду за кордон або обмін посвідчення

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

д) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України

у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

е) підпункт "е" пункту 6 статті 3 виключено

 

є) за видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну

0,3 - " -

ж) за видачу або обмін посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства: 

  

на постійне проживання 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

на тимчасове проживання 

2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян 

з) за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства) 

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

и) за видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку

0,5 - " -

і) за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

й) за подання заяв про вихід з громадянства України

6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

к) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

л) за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення документів, передбачених підпунктом "є" цього пункту, за заявами громадян

ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків

м) підпункт "м" пункту 6 статті 3 виключено

 

н) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за обмін цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків

о) за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України

за тарифами консульських зборів України

п) за операції з цінними паперами: 

  

за реєстрацію випуску цінних паперів

- 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року

за реєстрацію деривативів  

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за видачу приватизаційних паперів 

0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів 

за придбання вексельних бланків 

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк

р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України 

1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду 

с) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України 

1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об'єкт

т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності:

за реєстрацію винаходу (корисної моделі):

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України

100 доларів США; 

за видачу свідоцтва на торговельну марку:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

200 доларів США; 

за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

100 доларів США; 

за реєстрацію географічного зазначення:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

200 доларів США; 

за реєстрацію права на сорт  

1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 

за видачу примусової ліцензії на право використання сорту  

3,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

за реєстрацію промислових зразків:

 

для фізичних (юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) в Україні

один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України

100 доларів США

ф) підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключено

 

х) підпункт "х" пункту 6 статті 3 виключено

 

Поиск