Плательщики, база для начисления и размеры единого взноса на социальное страхование

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 01.01.2011
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Платники, база для нарахування та розміри єдиного внеску на соціальне страхування

Платники єдиного внеску
(аналітика)

База нарахування1*
(аналітика)

Ставки
(аналітика)

Підстава

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
(аналітика)

Фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
(аналітика)

Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).
(аналітика)

Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами

Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами 

Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, відповідно до Закону про оплату праці та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

22 %

п. 1 ч. 1 ст. 4,
п. 1 ч. 1 ст. 7,
ч. 5 ст. 8 Закону № 2464

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб2*:
(аналітика)

 

 
 

 

військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу"

Сума грошового забезпечення
 

22 % 
 
 
 
 
 
 
 

п. 1 ч. 1 ст. 4,
абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464

осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами; 

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами  

патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Сума грошового забезпечення 

– осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту 

Сума грошового забезпечення 

осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини

Сума допомоги 

одного з непрацюючих працездатних батьків,  усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

Сума допомоги або компенсації 

Фізичні особи - підприємці, які обрали загальну систему оподаткування 
(аналітика)

Сума доходу (прибутку), отриманого від  діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО3*

22 % 
 
 
 

пункти 4–51 ч. 1 ст. 4,
п. 2 ч. 1 ст. 7
 Закону № 2464
 
 
 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності 
(аналітика)

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування  
(аналітика)

Суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе3*

Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах
(аналітика)

Сума доходу (прибутку), отриманого від  діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО3*

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Суми, що визначаються самостійно такими платниками 

22 % (крім випадків одноразової сплати)4*

п. 15 ч. 1 ст. 4,
п. 6 ст. 10 Закону № 2464 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, - за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.

Суми, що визначаються в порядку встановленому КМУ5*

22 %

п. 16 ч. 1 ст. 4,
п. 5 ч. 1 ст. 7  Закону № 2464 

 

Підприємства, установи і організації, фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування,в яких працюють особи з інвалідністю

Сума нарахованої заробітної плати працюючих осіб з інвалідністю за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, відповідно до Закону про оплату праці, та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності для працюючих осіб з інвалідністю

8,41

пункти 13 - 14 ст. 8 Закону № 2464
   
   

Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці

5,5

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці

5,3

Перелік нормативно-правових актів

• Закон № 2464Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

• Закон про оплату праціЗакон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

*******

До відома

1* У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

2* Нарахування та сплата ЄСВ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

3* При цьому база для нарахування не може перевищувати максимальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу на місяць (пункти 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

4* У випадку одноразової сплати ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у т. ч. за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
 
При цьому сума сплаченого ЄСВ не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої на дату укладення договору (п. 5 ст. 10 Закону № 2464).

5* Нарахування та сплата ЄСВ за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, з дня направлення по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

*******

Згідно із п. 3 ст. 7 Закону № 2464 нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Перелік видів виплат, на які не нараховується ЄСВ, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170

*******

Про ставки внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, що діяли до 31.12.2010 р., можна дізнатись у відповідному довіднику.

*******

 

Аналітика на цю тему:

- матеріал "База для нарахування ЄСВ роботодавцями" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "База для нарахування ЄСВ підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Платники ЄСВ" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

____________

© Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Поиск