Предельные сроки командировок для работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично содержатся за счет бюджетных средств, а также для государственных служащих

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 08.09.2015
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Граничні терміни відряджень для працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також для державних службовців

Категорія працівників

Термін відрядження*

Підстава

Відрядження в межах України**
(аналітика)

Працівники органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (загальна норма)

Строк одного відрядження не може перевищувати 30 календарних днів, крім випадків, зазначених далі
(аналітика)

Абз. 2 п. 1 р. ІІ Інструкції № 59;
абз. 1 п. 6 Постанови № 98
п. 2 розд. ІІ Інструкції № 672

Працівники, які направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт

Не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів

Абз. 2 п. 6 Постанови № 98 

Поліцейські, направлені на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів

Не повинен перевищувати строк навчання

П. 6 розд. ІІ Інструкції № 672

Поиск