Предельные сроки командировок для работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично содержатся за счет бюджетных средств, а также для государственных служащих

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 08.09.2015
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Граничні терміни відряджень для працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також для державних службовців

Категорія працівників

Термін відрядження*

Підстава

Відрядження в межах України**
(аналітика)

Працівники органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (загальна норма)

Строк одного відрядження не може перевищувати 30 календарних днів, крім випадків, зазначених нижче
(аналітика)

Абз. 2 п. 1 р. ІІ Інструкції № 59;
абз. 1 п. 6 Постанови № 98
п. 2 розд. ІІ Інструкції № 672

Працівники, які направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт

Не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів

Абз. 2 п. 6 Постанови № 98 

Поліцейські, направлені на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів

Не повинен перевищувати строк навчання

П. 6 розд. ІІ Інструкції № 672

Військовослужбовці, осіби рядового і начальницького складу та працівники, які направляються починаючи з 14 квітня 2014 року в межах України для участі в антитерористичних операціях та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, а також здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні

Не повинен перевищувати період проведення таких заходів

Абз. 9 п. 6 Постанови № 98 

Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу та працівники, направлені для лікування та реабілітації у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, а також та особи, які супроводжують таких військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та працівників

Не повинен перевищувати строк лікування та реабілітації 

Абз. 10 п. 6 Постанови № 98 

Поиск