Переводы иностранной валюты за пределы Украины и в Украину по поручению и в пользу физических лиц

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 07.06.2018
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Перекази іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням і на користь фізичних осіб

Особа, що здійснює переказ

Умови переказу за межі України

Сума переказу

Підстава

Фізична особа – резидент

з поточного рахунка в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів.
Перекази можуть здійснюватися з використанням систем дистанційного обслуговування

не більше 15000 гривень (в еквіваленті) в один операційний (робочий) день

пп. 2.1 Правил

виключно з поточного рахунка в іноземній валюті на підставі підтвердних документів
Перекази за операціями, зазначеними в пп. "а" - "е", "ж", "и", "к" п. 1.2 Правил, можуть здійснюватися з використанням систем дистанційного обслуговування.

більше 15000 гривень (в еквіваленті) в один операційний день

Фізична особа – нерезидент

без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти

не більше 15000 гривень (в еквіваленті) в один операційний (робочий) день

пп. 2.3 Правил

з поточних рахунків фізичних осіб – нерезидентів, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти

без обмеження суми

Поиск