Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей при амбулаторном лечении отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний

КМ Украины
Постановление КМ от 17.08.1998 № 1303
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 1998 р. N 1303

Київ

Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 серпня 2015 року N 759
,
від 16 березня 2017 року N 180
,
від 27 вересня 2017 року N 718
,
від 13 грудня 2017 року N 1009
,
від 13 червня 2018 року N 469
,
від 31 жовтня 2018 року N 908

З метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та за категоріями захворювань згідно з додатками 1 і 2.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, крім лікарських засобів, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3103; 2018 р., N 26, ст. 933), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров'я.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. N 180)

(дію абзацу другого пункту 1 зупинено до 31 грудня 2017 року згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. N 718)

(абзац другий пункту 1 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 1009,
від 31.10.2018 р. N 908)

2. Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних закладах і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках, закріплених за цими закладами.

Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям з інвалідністю провадиться за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей, але в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя. У цьому разі витрати, пов'язані з оплатою вартості лікарських засобів, беруть на себе органи охорони здоров'я за місцем їх відпуску.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 759,
від 13.06.2018 р. N 469)

3. Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров'я.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 759)

Визначення права на отримання окремими групами населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які відпускаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 759)

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1983 р. N 86 "Про безплатну видачу медикаментів окремим категоріям хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванні" (ЗП УРСР, 1983 р., N 4, ст. 16);

абзац перший підпункту 1 пункту 14 постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р. N 147 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 27 березня 1986 р. N 400 "Про заходи по дальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства" (ЗП УРСР, 1986 р., N 7, ст. 32);

додаток N 3 до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1989 р. N 461;

постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 1992 р. N 389 "Про пільговий відпуск медикаментів за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні для окремих категорій населення" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 180).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26

 

ПЕРЕЛІК
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах

(У тексті додатка 1 слово "інваліди" в усіх відмінках замінено словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року N 469)

1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім'ї:

діти віком до трьох років;

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

(абзац третій підпункту 1 пункту 1 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 469)

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати);

пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв'язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв'язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв'язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

діти з інвалідністю відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

(абзац десятий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 469)

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист";

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України "Про охорону дитинства";

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 469)

жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

діти віком від трьох до шести років;

особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою";

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

почесні донори України відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком "Почесний донор СРСР", відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. N 240/95-ВР "Про введення в дію Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2015 р. N 759)

 

 

 
 
 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1303

ПЕРЕЛІК
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно*

Онкологічні захворювання
Гематологічні захворювання
Діабет (цукровий і нецукровий)
Ревматизм
Ревматоїдний артрит
Пухирчатка
Системний гострий вовчак
Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
Сифіліс
Лепра
Туберкульоз
Аддісонова хвороба
Гепатоцеребральна дистрофія
Фенілкетонурія
Шизофренія та епілепсія
Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)
Стан після операції протезування клапанів серця
Гостра переміжна порфірія
Муковісцидоз
Тяжкі форми бруцельозу
Дизентерія
Гіпофізарний нанізм
Стан після пересадки органів і тканин
Бронхіальна астма
Хвороба Бехтерєва
Міостенія
Міопатія
Мозочкова атаксія Марі
Хвороба Паркінсона
Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
Дитячий церебральний параліч
СНІД, ВІЧ-інфекція
Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози
Гіпопаратиреоз
Вроджена дисфункція кори наднирників
____________
* Безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ТОЛСТОУХОВ

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. N 469)

Поиск