Об утверждении Перечня производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочей недели

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2001 № 163
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2001 р. N 163

Київ

Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 грудня 2009 року N 1290
,
 від 17 грудня 2012 року N 1181
,
від 2 березня 2016 року N 192
,
від 5 жовтня 2016 року N 741

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.

Установити, що пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Переліку, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров'я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об'єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. N 741)

2. Міністерству соціальної політики надавати роз'яснення щодо порядку застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.10.2016 р. N 741)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 26

 

ПЕРЕЛІК
ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, РОБОТА В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА СКОРОЧЕНУ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади 

Тривалість робочого тижня, годин 

1. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ, БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ 

  

Підземні роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних шахтах 

  

Робітники всіх професій 

30 

Майстри гірничі 

35 

Роботи на поверхні діючих та тих, що будуються, вугільних, сланцевих, дренажних шахт, розрізів 

  

Машиніст підіймальної машини: на роботах з проходки та поглиблення вертикальних стовбурів; з обслуговування неавтоматизованого підіймального устаткування, де тривалість паузи у середньому за зміну (виходячи з плану виробництва) між закінченням одного та початком наступного підіймання менш як 2,5 хвилини або безперервна робота із спускання-підіймання людей (за графіком) триває 45 хвилин і більше; на машинах з біциліндроконічними органами навивання 

36 

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ (БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ, НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ, ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.).
ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
 

  

Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних рудниках (шахтах) 

  

Робітники дільниць: очисної (добувної), гірничопідготовчої, гірничокапітальної; буровибухових (бурових, вибухових) робіт; внутрішахтного транспорту, закладальних комплексів та комплексів підземного подрібнення, зайняті на роботах з розробки корисних копалин 

36 

Робітники інших підземних дільниць, а також робітники, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розробки корисних копалин 

36 

Майстер гірничий, начальник та механік дільниці, зайняті на роботах з розробки ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Відкриті гірничі роботи (включаючи рекультивацію земель) 

  

Лампівник, зайнятий на заряджанні акумуляторних рудникових ламп на видобутку ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Машиніст з прання та ремонту спецодягу, зайнятий на гірничих підприємствах з видобутку ніобієвих (лопаритових) руд, ремонтом спецодягу на підприємствах з видобутку ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Прохідник на поверхневих роботах, зайнятий на проходці шурфів глибиною більш як 5 метрів 

36 

Працівники дозиметричної служби на гірничих підприємствах на видобутку ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Робітники гардеробної, зайняті на шахтах з видобутку ніобієвих (лопаритових) руд на видачі, прийманні та сушінні забрудненого радіоактивними речовинами спецодягу та прибиранні гардеробної 

36 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів, зайнятий на гірничих підприємствах з видобутку ніобієвих руд 

36 

ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ ТА ТОРІЄВОЇ РУД 

  

Підземні роботи на діючих та тих, що будуються, рудниках і шахтах 

  

Робітники і майстри, зайняті на підземних гірничих роботах з розвідки та видобутку уранової руди 

36 

Відкриті гірничі роботи в діючих та тих, що будуються, кар'єрах, включаючи автомобільний та залізничний транспорт, ремонтні та монтажні роботи 

  

Робітники, зайняті в умовах радіаційної шкідливості на роздріблювально-сортувальних фабриках, дільницях вилуговування, очищення шахтних вод, а також робітники, зайняті протягом цілого робочого дня ремонтом устаткування в перелічених відділеннях шахтної поверхні уранових шахт 

36 

Роботи на поверхні діючих та тих, що будуються, шахт і дренажних рудників 

  

Працівники 

36 

ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ 

  

Підземні гірничі роботи на проходці шахт та гірничих виробок в геологорозвідці 

  

Працівники, як зайняті, так і не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розвідки корисних копалин 

36 

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ 

  

Буріння свердловин 

  

Робітники 

  

Оператор товарний, зайнятий на перекачуванні нафти, що виділяє вільний сірководень 

36 

Вилучення з руди озокериту та асфальтиту 

  

Апаратник перегонки, апаратник екстрагування, оператор товарний, завантажувач-вивантажувач, гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою вагонеток 

36 

ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ, ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ (БАРЕТИНУ ТА ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ, ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ), МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ; ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І БАРИТ; ЗБІР ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ 

  

Підземні гірничі роботи 

  

Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах 

36 

ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ, АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ, КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ, СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО) 

  

Підземні роботи 

  

Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах 

36 

Керівники та фахівці, зайняті безпосередньо на підземних роботах з видобутку азбесту 

36 

Відкриті гірничі роботи з видобутку азбесту 

  

Бурильник шпурів 

36 

Забійник 

36 

ВИДОБУВАННЯ СОЛІ 

  

Підземні роботи 

  

Робітники, зайняті на підземних роботах 

36 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

  

Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні та агломераційні фабрики (цехи); випалювання руд та нерудних копалин у чорній металургії 

  

Робітники (всіх професій) та майстри збагачувальних та дробильно-сортувальних фабрик, рудників, шахт і металургійних заводів, зайняті на дробленні, подрібненні, помелі та шихтуванні руд чорних металів та плавикового шпату, що містять не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію, сухим способом 

36 

Робітники, постійно зайняті навантаженням у залізничні вагони руди, підсушеної до вологості менш як 3 відсотки 

36 

Подрібнення, розмелювання та обробка матеріалів у збагаченні кольорових металів 

  

Переробка руд кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію 

  

Дробильник, зайнятий на дробленні гарячого спеку у виробництві глинозему 

36 

Транспортувальник та машиніст живильника, зайняті на транспортуванні гарячого спеку у виробництві глинозему 

36 

Дробильні та шихтові цехи (відділення) у виробництві свинцю 

  

Робітники 

  

Бункерувальник 

36 

Дозувальник та дробильник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Мастильник та змішувальник 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст млинів, машиніст живильника 

36 

Машиніст скіпового підіймача 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті на ремонті металургійного устаткування 

36 

Стропальник 

36 

Транспортувальник (такелажні роботи) 

36 

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники 

  

Майстер 

36 

Переробка руд кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату та матеріалів з вмістом не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію 

  

Робітники та майстри, зайняті у дробильних та дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на переробках збагачувальних фабрик, металургійних заводів, шахт та рудників, а також робітники, зайняті протягом всього робочого дня ремонтом устаткування у перелічених цехах (відділеннях) 

36 

Вантажно-розвантажувальна станція повітряно-канатної дороги 

  

Бункерувальник 

36 

Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий на відкатці навантажених та порожніх вагонів до місць включення їх на лінію дороги 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, зайняті на станції підвісної канатної дороги 

36 

Збагачення руд кольорових та рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд 

  

Робітники 

  

Апаратник-гідрометалург, зайнятий на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик 

36 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу оброблення шламів 

36 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу розчинення ціанплаву та регенерацією ціаністих розчинів 

36 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий на обслуговуванні екстракторів на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик 

36 

Апаратник збагачення золотовмісних руд та апаратник згущувачів, зайняті на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик 

36 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу амальгамації та оброблення амальгами 

36 

Дозувальник, зайнятий на ціаністих процесах золотовитягувальних фабрик 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у цехах реагентів, на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик 

36 

Розчиняльник реагентів 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування у цехах реагентів і на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик 

36 

Шліхівник, зайнятий на збагаченні золотовмісних руд та пісків 

36 

Керівники і фахівці 

  

Технік, зайнятий на налагодженні рентгеноапаратури 

36 

Збагачення ніобієвих (лопаритових) руд 

  

Апаратник-гідрометалург, зайнятий на вилуговуванні продуктів з відходів виробництва 

36 

Вантажник, зайнятий навантаженням концентрату 

36 

Грохотник 

36 

Дробильник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Концентраторник, зайнятий веденням процесу відсадки на концентраційних столах, відсадочних машинах та на іншому збагачувальному устаткуванні 

36 

Машиніст конвеєра 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст млинів 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Пробовідбірник 

36 

Сепараторник 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування; обслуговуванням устаткування 

36 

Сушильник, зайнятий на сушінні концентратів 

36 

Тесляр, робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий на пакуванні концентратів 

36 

Флотатор 

36 

Керівники 

  

Майстер, зайнятий на збагаченні та сушінні ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Збагачення азбесту 

  

Робітники 

  

Вантажник, зайнятий постійно на роботах з азбестом 

36 

Вивантажувач на відвалах, зайнятий роботою на збагачувальній фабриці 

36 

Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу з пилових камер 

36 

Гірник, зайнятий вибиранням пустої породи та сортуванням руди 

36 

Грохотник 

36 

Дробильник, зайнятий на роботі ручним способом, обслуговуванням дробарок, дробильних агрегатів та дробильно-сортувальних установок 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування 

36 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

36 

Контролер продукції збагачення 

36 

Люковий 

36 

Маркувальник 

36 

Мастильник 

36 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок 

36 

Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів 

36 

Машиніст екскаватора, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках 

36 

Машиніст електровоза, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках 

36 

Машиніст живильника 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст розфасувально-пакувальних машин, зайнятий веденням процесу пакування готової продукції та виробів на пакувальних машинах різних типів; обслуговуванням гідравлічної пресувально-пакувальної машини 

36 

Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування 

36 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування 

36 

Пробовідбірник 

36 

Регулювальник азбестозбагачувального устаткування 

36 

Робітники електромеханічних та ремонтно-будівельних цехів збагачувальних фабрик, безпосередньо зайняті на роботах у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий заміною та ремонтом сіток 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та ремонтом збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування 

36 

Сортувальник, зайнятий на роботах, пов'язаних з перечищенням та підсортуванням азбесту 

36 

Столяр, постійно зайнятий у цехах грубого та дрібного дроблення 

36 

Сушильник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Начальник зміни, майстер зміни, технолог, механік та енергетик цехів грубого та дрібного дроблення та пакування збагачувальних фабрик 

36 

Збагачення і переробка руд, що містять миш'як 

  

Робітники, керівники та фахівці випалювального цеху, які працюють позмінно 

36 

Збагачення п'єзооптичної сировини 

  

Інженер старший, інженер, технік старший та технік, безпосередньо зайняті повний робочий день у виробництві збагачення п'єзооптичної сировини 

36 

Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті повний робочий день на збагаченні п'єзооптичної сировини 

36 

ДИНАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

Видобування, збагачення та переробка кварцу та кварцитів 

  

Робітники 

  

Робітники, постійно зайняті: 

  

видобуванням, транспортуванням, збагаченням, дробленням, сортуванням, помелом та шихтуванням кварцу та кварцитів; 

36 

приготуванням динасової маси та мертелів, пресуванням та формуванням динасових вогнетривів; 

36 

сушінням, сортуванням (сирцю та готової продукції), зварюванням, випалюванням, вивантаженням, пакуванням та поопераційним контролем напівфабрикатів та готової продукції динасових виробів, мертелів та кварцитів; 

36 

ремонтом вогнетривкого мурування теплових технологічних агрегатів, чищенням та підготуванням їх до роботи та кладінням подин пічних вагонів; 

36 

ремонтом та утриманням технологічного устаткування, виробничої вентиляції та прибиранням виробничих приміщень 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер виробничої дільниці, майстер старший виробничої дільниці, механік цеху, електрик цеху, начальник зміни, безпосередньо зайняті повний робочий день на виробничих дільницях 

36 

БРИКЕТУВАННЯ, СПІКАННЯ, ПРОЖАРЮВАННЯ, ВИПАЛЮВАННЯ ТА СУШІННЯ РУД, КОНЦЕНТРАТІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ (КРІМ СВИНЦЕВИХ) 

  

Брикетування 

  

Робітники 

  

Машиніст брикетного преса, зайнятий у виробництві кадмію та кобальту 

36 

Спікання та прожарювання 

  

Агломератник 

36 

Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему на обслуговуванні печей спікання 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий в агломераційних цехах 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Прожарювач 

36 

Слюсар-ремонтник та робітник з ремонту металургійного устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування в агломераційних цехах 

36 

Шихтувальник 

36 

Шихтові відділення 

  

Дозувальник 

36 

Дробильник 

36 

Змішувальник 

36 

Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів 

36 

Машиніст просіювальних установок 

36 

Підсобний робітник, зайнятий прибиранням обпаленого агломерату 

36 

Транспортувальник 

36 

Цехи та відділення спікання 

  

Робітники 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Мастильник, що обслуговує стрічкові машини 

36 

Слюсар-ремонтник та робітник з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Транспортувальник, зайнятий на відкочуванні агломерату 

36 

Керівники 

  

Майстер цеху спікання та прожарювання 

36 

Випалювання 

  

Робітники 

  

Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу класифікації піску із шламової пульпи, недогарка та частки металу у ваннах класифікатора 

36 

Вогнетривник, зайнятий на кладці, футеровці та ремонті металургійного устаткування 

36 

Дробильник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Завантажувач шихти 

36 

Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей 

36 

Кочегар технологічних печей 

36 

Мастильник 

36 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий вилученням шлаку та золи із топок та бункерів виробничої котельні та піддувал газогенераторів 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст млина, зайнятий на подрібненні файнштейна 

36 

Машиніст просіювальних установок, зайнятий на просіюванні недогарка 

36 

Обпалювач 

36 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у цехах випалювання 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Транспортувальник (такелажні роботи) 

36 

Транспортувальник, зайнятий над випалювальними печами 

36 

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора 

36 

Форсунник 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням від сажі та золи топок, газоходів і димоходів виробничих печей та сушильних установок у випалювальних цехах 

36 

Керівники 

  

Майстер зміни у випалювальному цеху 

36 

Сушіння 

  

Машиніст (кочегар) котельні, кочегар технологічних печей, зайняті обслуговуванням сушильних печей, барабанів 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання 

36 

Сушильник 

36 

Транспортувальник, зайнятий у сушильних цехах, відділеннях 

36 

Сушильні відділення 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Мастильник 

36 

Машиніст живильника, зайнятий завантаженням сушильних печей та барабанів 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Підсобний робітник 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуванні металургійного устаткування 

36 

Стропальник 

36 

Цехи (відділення) сушіння-шихтування піритних концентратів та свинцево-олов'яних кеків 

  

Робітники 

  

Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий на контролі якості продукції в приміщеннях цих цехів (відділень) 

36 

Машиніст ексгаустера 

36 

Пробовідбірник 

36 

Керівники 

  

Майстер зміни, зайнятий у сушильних цехах та відділеннях 

36 

2. МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ 

  

ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ 

  

Доменне виробництво 

  

Верховий доменної печі, зайнятий завантажуванням шихтових матеріалів ручним способом на колошниках доменних печей 

36 

Прокатне виробництво 

  

Робітники, безпосередньо зайняті прокатом кровельного заліза з підсмічуванням 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті на гарячому прокаті ручним способом тонколистової електротехнічної (трансформаторної та динамної) сталі 

36 

ВИРОБНИЦТВО ФЕРОСПЛАВІВ 

  

Робітники 

  

Дозувальник, зайнятий дозуванням шихти для виплавлення кременистих сплавів 

36 

Обпалювач, зайнятий відновленням двоокису марганцю вуглеводнями мазуту 

36 

Плавильник, зайнятий у процесі плавлення п'ятиокису ванадію 

36 

Робітники, постійно та безпосередньо зайняті одержанням металевого хрому та хромовмісних сплавів алюмінотермічним методом 

36 

Робітники, зайняті безпосередньо виплавленням кременистих сплавів у відкритих дугових печах 

36 

Робітники, постійно та безпосередньо зайняті у виробництві ферованадію 

36 

Шихтувальник, зайнятий підготовкою шихти для виплавлення кременистих сплавів 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці, безпосередньо та постійно зайняті позмінно: 

  

на виплавленні кременистих сплавів у відкритих дугових печах; 

36 

на виробництві ферованадію; 

36 

одержанням металевого хрому та хромовмісних сплавів алюмінотермічним методом 

36 

ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ 

  

Апаратник перегонки, зайнятий обслуговуванням трубчастої печі під час роботи з пеком у смолоперегінному цеху 

36 

Апаратник перегонки, зайнятий у смолоперегінному цеху під час роботи з пеком 

36 

Апаратник із завантаження пеку, апаратник одержання високотемпературного пеку, зайняті у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу 

36 

Барильєтник, зайнятий під час роботи у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах 

36 

Вантажник, зайнятий навантажуванням та розвантажуванням пеку навалом 

36 

Газівник коксових печей, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах 

36 

Дверевий, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах 

36 

Заливальник коксу, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах 

36 

Машиніст коксових машин, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах 

36 

Машиніст крана (кранівник), машиніст бульдозера та машиніст навантажувача автомобільного, зайняті на роботах з пеком 

36 

Розливальник хімічної продукції, зайнятий розливанням пеку у смолоперегінному цеху 

36 

Тунельник, зайнятий у виробництві кам'яновугільного та пекового коксу на пекових печах 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням апаратури пекових печей 

36 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ВИРОБНИЦТВА КОКСУ 

  

Робітники, зайняті очищенням газопроводу доменних та мартенівських печей 

36 

ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

ВИПЛАВКА МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ (КРІМ СВИНЦЮ) 

  

Плавильні цехи 

  

Водій електро- та автовізка 

36 

Водій навантажувача 

36 

Газорізальник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Завантажувач шихти 

36 

Заливальник металу, зайнятий відливкою анодних виливниць 

36 

Конвертерник 

36 

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Ливарник кольорових металів, зайнятий розливом металів та сплавів 

36 

Машиніст електровоза 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст просіювальних установок, зайнятий просіюванням цинкового пилу 

36 

Обпалювач, зайнятий на випусканні розжареного клінкеру 

36 

Оброблювач вторинних шламів 

36 

Оператор пульта керування 

36 

Печовий у виробництві цинкового пилу 

36 

Плавильник 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів 

36 

Пробовідбірник 

36 

Раймівник дистиляційних печей 

36 

Розливальник кольорових металів та сплавів 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Слюсар-сантехнік, зайнятий обслуговуванням металургійних агрегатів 

36 

Транспортувальник (обслуговування механізмів) 

36 

Транспортувальник (такелажні роботи) 

36 

Форсунник, зайнятий на печах та котлах для рафінування металу 

36 

Хлораторник з приготування двохлористого олова 

36 

Чистильник продукції, зайнятий очищенням сурми 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу 

36 

Цехи хлорування 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Відділення переробки шлаків методом сублімації на ф'юмінг-установці (у виробництві олова) 

  

Завантажувач шихти 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням мостового крана, керуванням грейферним краном ф'юмінг-установки 

36 

Плавильник 

36 

Стропальник 

36 

Форсунник 

36 

Черговий та ремонтний персонал 

36 

Шихтувальник 

36 

Металургійні цехи 

  

Стропальник, постійно зайнятий у металургійних цехах 

36 

Різні роботи 

  

Робітники 

  

Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом плавильних печей 

36 

Дробильник, зайнятий дробленням флюсів та оборотних матеріалів 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий на підстанції плавильних печей 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий керуванням тельфера або електроталі 

36 

Робітники, зайняті у піровідділенні цеху переробки пилу 

36 

Транспортувальник, зайнятий на подаванні окислів металу та цинкового пилу 

36 

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням та вивантаженням флюсів та оборотних матеріалів 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням окислів металу та цинкового пилу 

36 

Чистильник, зайнятий очищуванням анодів та печей від дросів 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер металургійного (плавильного) цеху 

36 

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у піровідділенні цеху перероблення пилу 

36 

ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ 

  

Робітники 

  

Агломератник 

36 

Апаратник випарювання, зайнятий на регенерації лугів 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий вилуговуванням продуктів з відходів виробництва 

36 

Бункерувальник, зайнятий у шихтувальному відділенні агломераційного цеху 

36 

Гардеробник, зайнятий у санітарно-побутових приміщеннях 

36 

Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням) кеків та штейну 

36 

Завантажувач шихти 

36 

Змішувальник 

36 

Конвертерник 

36 

Кочегар технологічних печей, зайнятий обслуговуванням рафінувальних котлів, печей та котлів Перкінса 

36 

Лебідник, зайнятий на колошниковому майданчику 

36 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням котлів-утилізаторів 

36 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок, зайнятий обслуговуванням димососів 

36 

Машиніст ексгаустера 

36 

Машиніст електровоза, зайнятий завантаженням шахтних плавильних печей, обслуговуванням плавильних печей 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у виробництві свинцю, на прибиранні шлаку 

36 

Машиніст скіпового підіймача 

36 

Обпалювач, зайнятий випалюванням або спіканням матеріалів у печах 

36 

Підсобний робітник, зайнятий у плавильних цехах 

36 

Печовий на вельц-печах 

36 

Плавильник, зайнятий у процесах відновної плавки в печах свинцевого агломерату та свинцевомістких матеріалів; плавки руди або агломерату вогневого та кисневого рафінування свинцю; приготування свинцево-кальцієвої або іншої лігатури та її завантаження; купеляції свинцю; оглядом та чищенням фурм, випусканням гарячого шлаку; на грануляції шлаку 

36 

Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів 

36 

Прожарювач, зайнятий завантаженням свинцевовмісних матеріалів (концентратів, пилу та оборотних матеріалів) 

36 

Робітники, зайняті знепилюванням, пранням, лагодженням спецодягу та спецвзуття 

36 

Робітники, зайняті профілактичним ремонтом газоходів та вентиляційних систем 

36 

Робітники, зайняті на будівельних та монтажних роботах у діючих цехах з виробництва свинцю (плавильних, агломераційних, рафінувальних, дистиляційних, купеляційних та ф'юмінгових) 

36 

Робітники, зайняті механічним сортуванням коксу у закритих приміщеннях 

36 

Робітники, зайняті шихтоподаванням біля плавильних печей 

36 

Розливальник кольорових металів та сплавів 

36 

Стропальник 

36 

Транспортувальник (обслуговування механізмів) 

36 

Транспортувальник, зайнятий доставлянням та вивантаженням руд, концентратів та шихти до печей, а також веркблею 

36 

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням роторів та трубопроводів вентиляційних систем і очищенням печей та газоходів від свинцевого пилу 

36 

Шихтувальник 

36 

Металургійний цех 

  

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Оператор пульта керування 

36 

Пробовідбірник 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Гарячі дільниці роботи 

  

Робітники 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Робітники, зайняті ремонтом устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, механік старший, механік, електрик змін, начальник цеху та заступник начальника цеху агломераційних, плавильних, рафінувальних, ф'юмінгових та купеляційних цехів 

36 

Начальник цеху та заступник начальника цеху, механік та електрик гідрометалургійного та пилоуловлювального цехів 

36 

ВИРОБНИЦТВО РТУТІ 

  

Робітники 

  

Апаратник нейтралізації 

36 

Відбивник ртуті, зайнятий на ручному відбиванні, на механічному відбиванні 

24 

Взуттьовик з ремонту спецвзуття 

36 

Дробильник, зайнятий дробленням руди 

36 

Завантажувач шихти 

36 

Конденсаторник 

24 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

36 

Машиніст живильника, зайнятий завантаженням живильника 

36 

Машиніст скіпового підіймача 

36 

Обпалювач, зайнятий веденням процесу випалювання сировини та матеріалів 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання 

36 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів 

36 

Робітник виробничих лазень 

36 

Робітники підсобних та допоміжних цехів і служб за час роботи у діючому металургійному цеху 

36 

Робітники, зайняті на дільниці очищення ртуті 

36 

Розливальник ртуті 

36 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

36 

Сушильник, зайнятий сушінням ртутно-сурм'яних концентратів 

36 

Транспортувальник, зайнятий вивантаженням недогарка та шлаку з бункера печі 

36 

Шихтувальник, зайнятий дробленням руди та приготуванням шихти з руди та концентрату 

36 

Плавильні цехи 

  

Робота всередині плавильних цехів 

  

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Мастильник 

36 

Машиніст брикетного преса 

36 

Підсобний робітник 

36 

Пірометрист 

36 

Пічник 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Пробовідбірник 

36 

Склодув 

36 

Тесляр 

36 

Робота у плавильних цехах 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Машиніст насосних установок 

36 

Пробовідбірник 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Переробка недогарків 

  

Робітники 

  

Бункерувальник 

36 

Водій навантажувача 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Лебідник 

36 

Люковий 

36 

Машиніст екскаватора 

36 

Машиніст просіювальних установок 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер основної виробничої дільниці плавильних цехів 

36 

Інші керівники та фахівці плавильних цехів 

36 

Начальник дільниці, механік, майстер, зайняті на переробці недогарків 

36 

ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ, СИЛУМІНУ ТА КРЕМНІЮ 

  

Анодник у виробництві алюмінію 

36 

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок, зайнятий одержанням напівпровідникових матеріалів 

36 

Виливальник-заливальник металу 

36 

Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням) пеку, анодної та подової маси 

36 

Електролізник розплавлених солей 

36 

Електрослюсар-контактник, зайнятий замірюванням напруги на шунтах ванн, температури електроліту у ваннах 

36 

Монтажник з ремонту ванн, зайнятий монтажем, демонтажем та спецремонтом електролізних ванн 

36 

Монтажник з ремонту ванн, футерувальник-шамотник з ремонту ванн; машиніст крана (кранівник), електрослюсар-контактник, слюсар-ремонтник; заливальник металу, що виконує роботу із заливки подових секцій електролізерів; електрогазозварник - всі, безпосередньо зайняті на ремонті електролізерів повний робочий день у цехах капітального ремонту електролізерів на виробництві алюмінію 

36 

Плавильник, зайнятий розливанням алюмінію та силуміну 

36 

Робітники та майстри, зайняті у дробильно-шихтарних та пічних цехах (відділеннях) в електротермічному виробництві силуміну та кремнію способом сплавлення електролітичного алюмінію з кристалічним кремнієм 

36 

Робітники, зайняті плавкою та флотацією кріоліту 

36 

Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий розливанням алюмінію та силуміну 

36 

Футерувальник-шамотник з ремонту ванн, зайнятий ремонтом електролізних ванн у діючих корпусах 

36 

Хлораторник 

36 

Шліфувальник, зайнятий шліфуванням площин ніпелей та шинок на наждачному верстаті 

36 

Електролізні корпуси 

  

Водій навантажувача, водій електро- та автовізка, зайняті в електролізних корпусах 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий на виробничих дільницях електролізних ванн, ремонтом мостових кранів у електролізних корпусах 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті ремонтом мостових кранів у електролізних корпусах, а також безпосередньо зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування на виробничих дільницях електролізних ванн 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням газоходів та шинних каналів 

36 

Електротермічні цехи (відділення) з виробництва силуміну та кремнію способом сплавлення електролітичного алюмінію з кристалічним кремнієм 

  

Робітники 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Мастильник 

36 

Регулювальник електродів 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Керівники 

  

Майстер електролізних цехів 

36 

ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ 

  

Робітники 

  

Виливальник-заливальник металу, зайнятий електролізом магнію 

36 

Електролізник розплавлених солей, зайнятий у виробництві магнію 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у прожарювальних, плавильних, електролізних цехах та відділеннях 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий монтажем та демонтажем ванн та печей 

36 

Електрослюсар-контактник, зайнятий замірюванням напруги на шунтах ванн, температури електроліту у ваннах 

36 

Електрослюсар-контактник, робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Завантажувач шихти 

36 

Ливарник кольорових металів 

36 

Машиніст компресорних установок, зайнятий подаванням хлору в цеху 

36 

Монтажник з ремонту ванн та монтажник з ремонту печей, зайняті монтажем та демонтажем ванн та печей 

36 

Плавильник, зайнятий веденням процесу плавки, рафінування та розливання магнію та магнієвих сплавів 

36 

Пробовідбірник, зайнятий відбором проб хлору 

36 

Прожарювач 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у компресорній хлору, монтажем та демонтажем ванн та печей 

36 

Травильник, зайнятий на роботах з магнієм 

36 

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням сировини та продукції 

36 

Хлораторник 

36 

Хлоропровідник 

36 

Плавильні та електролізні цехи та відділення 

  

Водій навантажувача 

36 

Водій електро- та автовізка 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Тесляр 

36 

Прожарювальні цехи та відділення 

  

Робітники 

  

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті обслуговуванням металургійного устаткування 

36 

Керівники 

  

Майстер хімічних та електролізних цехів 

36 

ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ 

  

Робітники 

  

Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів 

36 

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок 

36 

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів, готувач шихти напівпровідникових матеріалів та оператор прецизійного різання, зайнятий доводкою 

36 

Вибивальник титанової губки 

36 

Вогнетривник, зайнятий у виробництві титану 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у виробництві титану 

36 

Монтажник реакційних апаратів, зайнятий на дільницях відновлення та сепарації 

36 

Монтажник реакційних апаратів, зайнятий ремонтом та відновленням реакційних апаратів 

36 

Печовий з перероблення титановмісних та рідкісноземельних матеріалів 

36 

Печовий на відновленні й дистиляції титану та рідкісних металів 

36 

Плавильник, зайнятий на печах плавки шлаків 

36 

Регулювальник електродів, зайнятий на рудотермічних печах 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях та на дільницях хлорування та ректифікації титанової сировини (шлаків) 

36 

Робітники, зайняті у цехах, відділеннях (дільницях) відновлення тетрахлориду та сепарації металу у виробництві металевого титану 

36 

Травильник, зайнятий травленням чушок магнію 

36 

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням гарячих зливків магнію 

36 

Цехи, відділення (дільниці) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду) 

  

Апаратник очищення стічних вод, зайнятий знешкодженням та нейтралізацією промислових стічних вод 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Газорятівник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Машиніст компресорних установок, зайнятий обслуговуванням аміачних установок 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст холодильних установок 

36 

Підсобний робітник, зайнятий на господарських роботах та на складі рідкого хлору 

36 

Пробовідбірник 

36 

Робітники, зайняті у цехах, відділеннях (дільницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Чистильник, зайнятий чищенням устаткування 

36 

Дільниця приготування напівпродуктів із застосуванням пеку 

  

Дозувальник 

36 

Дробильник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, постійно зайнятий на цій дільниці 

36 

Змішувальник 

36 

Машиніст брикетного преса, постійно зайнятий роботою з пеком 

36 

Машиніст млинів 

36 

Слюсар-ремонтник, постійно зайнятий на цій дільниці 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, зайнятий на складі рідкого хлору виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду) 

36 

Майстер, механік, електрик та енергетик, зайняті на дільницях відновлення тетрахлориду та очищення чотирихлористого титану 

36 

Керівники та фахівці, безпосередньо зайняті у відділеннях та на дільницях хлорування та ректифікації титанової сировини (шлаків) 

36 

Виробництво чотирихлористого титану (з лопаритових концентратів) 

  

Робітники 

  

Апаратник у виробництві титану та рідкісних металів, зайнятий ректифікацією та дистиляцією тетрахлориду, а також одержанням особливо чистих окислів та хлоридів 

36 

Апаратник приготування брикетної суміші 

36 

Апаратник очищення стічних вод 

36 

Апаратник нейтралізації 

36 

Дозувальник 

36 

Машиніст брикетного преса, зайнятий брикетуванням матеріалів 

36 

Машиніст компресорних установок, зайнятий концентрацією газоподібного хлору 

36 

Машиніст млинів 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, зайнятий сухим та мокрим газоочищенням та електростатичним осадженням пилу; машиніст установок для пиловловлювання 

36 

Печовий з перероблення титановмісних та рідкісноземельних матеріалів, зайнятий коксуванням брикетів та хлоруванням коксованих брикетів 

36 

Печовий на відновленні та дистиляції титану і рідкісних металів, зайнятий на ректифікації та дистиляції тетрахлориду 

36 

Робітники, зайняті видаленням відходів та переробкою пічного недогарка та хлоридів 

36 

Хлоропровідник 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Начальник дільниці (майстер старший) та майстер зміни дільниць коксування та хлорування 

36 

Начальник цеху та заступники начальника цеху, майстер та начальник дільниць: виробництва у цехах переробки лопаритового розмелювання, брикетування та переробки твердих хлоридів, ректифікації та дистиляції тетрахлориду; майстер з обслуговування вентиляційних установок, контрольно-вимірювальних приладів та підготовки концентрату

36

Механік та енергетик дільниці коксування та хлорування 

36 

Керівники і фахівці, зайняті дослідними роботами, пов'язаними з переробкою лопаритових концентратів 

36 

Майстер зміни дільниці подавання хлору в ізольованому приміщенні 

36 

Загальні професії виробництва титану з лопаритового концентрату 

  

Вантажник, зайнятий навантаженням лопаритових концентратів 

36 

Водій електро- та автовізка 

36 

Газорятівник 

36 

Гардеробник, зайнятий прийманням та видаванням брудного спецодягу, прийманням та видаванням чистого спецодягу 

36 

Гумівник металовиробів 

36 

Комірник, зайнятий роздаванням та прийманням інструменту 

36 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий вибиванням та ремонтом брудного спецодягу, пранням спецодягу 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий на усіх дільницях 

36 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування 

36 

Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням побутових приміщень 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

36 

Транспортувальник, зайнятий вивезенням відходів виробництва та транспортуванням лопаритових концентратів 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах з лопаритовими концентратами 

36 

Цехи переробки лопаритового концентрату 

  

Дозиметрист 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Монтажник реакційних апаратів 

36 

Пробовідбірник, зайнятий відбором проб 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуванні металургійного устаткування 

36 

Тесляр 

36 

Токар 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування 

36 

ВИРОБНИЦТВО РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ 

  

Робітники 

  

Агломератник 

36 

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок 

36 

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів, зайнятий обробленням чистих рідкісних металів 

36 

Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів 

36 

Апаратник хімводоочищення 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу освітлення розчинів, згущення та промивки шламів, гідратів, розчинів целюлозної та гідратної пульпи 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий знешкодженням та нейтралізацією розчинів, сульфатизацією 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст млинів 

36 

Машиніст просіювальних установок 

36 

Монтажник реакційних апаратів 

36 

Печовий з відновлення і дистиляції титану та рідкісних металів, зайнятий відновленням окислів 

36 

Пресувальник твердих сплавів 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Прожарювач 

36 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

36 

Слюсар-ремонтник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування та робітники, зайняті ремонтом, монтажем та обслуговуванням устаткування 

36 

Сушильник, зайнятий сушінням матеріалів у вакуум-сушильній установці 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням, дозуванням напівфабрикатів та готової продукції в тару 

36 

Чистильник продукції 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, механік, електрик дільниці (цеху) 

36 

ПЕРЕРОБКА РАДІОАКТИВНОЇ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ 

  

Робітники 

  

Гідрохімічні та електрометалургійні цехи 

  

Дозиметрист 

36 

Дослідники на дослідних установках під час переробки концентратів 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Робітники, зайняті прибиранням цехів, вивезенням відходів та демонтованого устаткування, роздаванням та прийманням інструменту

36

Ремонтні, будівельні та монтажні робітники допоміжних цехів та сторонніх організацій під час роботи у цих цехах не менше половини робочого часу 

36 

Слюсар-ремонтник та інші чергові та ремонтні робітники 

36 

Інші роботи під час переробки радіоактивної рідкісноземельної сировини 

  

Гардеробник 

36 

Робітники газоочисних установок та очищення стічних вод 

36 

Робітники, зайняті вибиванням, пранням та ремонтом спецодягу і прибиранням санпропускників 

36 

Робітники, зайняті дробленням, завантаженням у реактор, розчиненням та осадженням плаву хлоридів 

36 

Робітники, зайняті вивантаженням торієвого осаду 

36 

Робітники, зайняті розвантаженням вагонів та доставлянням радіоактивної сировини 

36 

Робітники, зайняті хлоруванням сировини, кристалізацією, іонним обміном та розкриванням радіоактивного концентрату 

36 

Робітники, зайняті на роботах на складі сировини та відходів радіоактивних речовин 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці у гідрохімічних, електрометалургійних та допоміжних цехах, пов'язаних з переробленням концентратів 

36 

Керівники та фахівці, зайняті на роботах на складі сировини та відходів радіоактивних речовин 

36 

ЕЛЕКТРОЛІЗ СВИНЦЮ, ЦИНКУ, КОБАЛЬТУ ТА КАДМІЮ 

  

Робітники та майстри, зайняті в електролізних цехах 

36 

ЕЛЕКТРОЛІЗ МІДІ, НІКЕЛЮ ТА ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

Робітники 

  

Електролізник розплавлених солей 

36 

Катодник, зайнятий підготовкою матриць або катодів, посадкою їх у ванни та здиранням з них металу 

36 

Плавильник, зайнятий плавленням анодів 

36 

Цехи електролізу нікелю 

  

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Електролізник водних розчинів 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник та робітник, зайняті ремонтом устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування 

36 

Шламівник електролітних ванн 

36 

Керівники 

  

Майстер, зайнятий у цеху електролізу нікелю 

36 

ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ТА РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ (ЕЛЕКТРОЛІЗ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ) 

  

Працівники ртутно-перетворювальних підстанцій, постійно зайняті обслуговуванням діючих ртутно-випрямних агрегатів 

36 

Робітники, зайняті перебиранням та ремонтом ртутних випрямлячів 

36 

ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ, ПУДРИ, ПИЛУ, СУЛЬФАТУ НІКЕЛЮ ТА МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ 

  

Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий на розсіві, завантажуванні та вивантажуванні порошків, пудри та пилу 

36 

Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий веденням процесу приготування порошка шляхом розмелювання у млинах з наступним просіюванням, а також приготування пудри з кольорових металів шляхом розмелювання в інертному середовищі 

36 

Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий поліруванням алюмінієвої та бронзової пудри 

36 

Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий веденням процесу сушіння, промивання, віджимання, подрібнення, змішування порошків 

36 

Грохотник 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. зайнятий в основних цехах та відділеннях виробництва порошків, пудри та пилу 

36 

Змішувальник, зайнятий змішуванням порошків та порошкових сумішей 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у цехах та відділеннях виробництва порошків, пудри, пилу 

36 

Машиніст млинів, зайнятий у виробництві алюмінієвої пудри та на обробці порошкоподібного алюмінієвого шлаку 

36 

Машиніст просіювальних установок 

36 

Обпалювач 

36 

Печовий з відновлення нікельового порошку 

36 

Плавильник, зайнятий на відбивних печах та на дистиляції цинкової піни 

36 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням цехів 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті ремонтом устаткування та слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування в основних цехах та відділеннях виробництва порошків, пудри та пилу 

36 

Спікальник, зайнятий спіканням твердосплавних виробів 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням готової продукції 

36 

Формувальник ручного формування, зайнятий формуванням карборунду у виробництві цинкового порошку 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу 

36 

Шихтувальник, зайнятий дозуванням металевих порошків та порошкових сумішей 

36 

ПЕРЕРОБКА ЕЛЕКТРОЛІТНИХ ТА ЦІАНІСТИХ ШЛАМІВ, ЩО МІСТЯТЬ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА РІДКІСНІ ЕЛЕМЕНТИ
(золото-срібний сплав, платиноїди, селен та телур)
 

  

Робітники 

  

Апаратник у виробництві титану і рідкісних металів, зайнятий на процесі одержання селену або телуру 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу класифікації шламів 

36 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий видаленням міді з шламів 

36 

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургійного устаткування 

36 

Дробильник, зайнятий дробленням шлаків (від плавки електролітних та ціаністих шламів) 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Комірник, зайнятий прийманням ціаністих шламів, золото-срібного сплаву, селену та телуру 

36 

Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий контролем якості продукції 

36 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу ручним способом 

36 

Обпалювач, зайнятий випалюванням (спіканням) шламів 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, машиніст установок для пиловловлювання 

36 

Паяльщик по вініпласту 

36 

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 

36 

Плавильник, зайнятий плавкою та рафінуванням шламів та плавкою селену 

36 

Пробовідбірник, зайнятий випробуванням електролітних та ціаністих шламів, золото-срібного сплаву, селену та телуру 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуванні устаткування 

36 

Чистильник продукції, зайнятий обробкою золото-срібного сплаву 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу, шлаків 

36 

Шихтувальник 

36 

Керівники 

  

Майстер та майстер контрольний 

36 

АФІНАЖ, ВИРОБНИЦТВО СОЛЕЙ ТА МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ КОНТАКТІВ ТА ОБРОБКА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

  

Робітники 

  

Апаратник у виробництві дорогоцінних металів 

36 

Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий веденням процесу сушіння, промивки, змішування, подрібнення та фільтрації порошків 

36 

Електролізник водних розчинів, зайнятий обробкою металів, важких сплавів та напівпродуктів 

36 

Машиніст насосних установок, зайнятий перекачуванням кислот 

36 

Плавильник, зайнятий на плавці дорогоцінних металів та сплавів; на плавці проб у муфельній печі або горні, що постійно працює у цехах афінажного та хімічно-металургійного виробництва 

36 

Приймальник дорогоцінних металів та сировини, зайнятий прийманням сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням солей срібла та порошків дорогоцінних металів 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий розважуванням та розфасуванням солей срібла та порошків дорогоцінних металів 

36 

Цементаторник 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням та ремонтом газоходів, котлів та виробничих печей 

36 

Афінажні, електролізні та хімічно-металургійні цехи 

  

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий пранням спецодягу ручним способом 

36 

Підсобний робітник; робітники, зайняті зливанням, наливанням та транспортуванням кислот, електроліту та інших агресивних рідин 

36 

Слюсар-ремонтник, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, зайняті обслуговуванням та ремонтом кислотних комунікацій, кислотосховищ та трубопроводів 

36 

Черговий та ремонтний персонал 

36 

Основні цехи афінажних заводів 

  

Комірник, зайнятий прийманням та зберіганням дорогоцінних та рідкісних металів 

36 

Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий контролем якості продукції 

36 

Ліфтер, постійно зайнятий підійманням та спусканням матеріалів в основних цехах афінажних заводів 

36 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий ремонтом спецодягу 

36 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням тепломережних бойлерних установок 

36 

Підсобний робітник 

36 

Пробовідбірник 

36 

Цехи (відділення) виробництва солей та обробка благородних металів 

  

Керівники 

  

Майстер зміни, зайнятий плавкою, афінажем дорогоцінних металів у хімічно-металургійному виробництві 

36 

ПИЛОГАЗОВЛОВЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КОЛЬОРОВИХ РІДКІСНИХ ТА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ТА ЕЛЕКТРОДІВ 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням котлів-утилізаторів, безпосередньо розташованих у плавильних цехах 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, машиніст установок для пиловловлювання 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Ремонтний персонал 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

Чистильник, зайнятий чищенням топок, газоходів, димоходів 

36 

ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ 

  

Виробничі процеси з розкладання, вилуговування, осадження, випарювання, фільтрації, кристалізації, промивання та очищення розчинів та пульпи, обробка руди та концентратів кислотами та лугами 

  

Робітники 

  

Робітники гідрометалургійного цеху та дільниць з виробництва кобальту, сульфату нікелю та кадмію 

36 

Хлораторник 

36 

Чистильник, постійно зайнятий очищенням та ремонтом усередині резервуарів, баків, цистерн та місткостей з-під хімічних речовин у виробництві глинозему 

36 

Гідрометалургійне (очисне) відділення цеху електролізу нікелю 

  

Апаратник-гідрометалург, зайнятий: веденням процесу фракційного виділення з розчинів домішок шляхом розчину гідратів, вилуговування, осадження концентратів, металів та металоїдів, підігрівання та очищення розчину; обробкою кислот, регенерацією, очищенням від шламів, кеку та промивкою фільтрувальних тканин, які надходять після фільтрації; веденням процесу очищення розчинів від металів та домішок і регенерацією відпрацьованої шихти у перкуляторах (цементаторах) 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Тесляр 

36 

Фільтрувальник 

36 

Керівники 

  

Майстер зміни у гідрометалургійному (очисному) відділенні цеху електролізу нікелю 

36 

Майстер гідрометалургійних цехів та дільниць з виробництва кобальту, сульфату нікелю та кадмію 

36 

ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДИХ СПЛАВІВ 

  

Апаратник карбонізації 

36 

Апаратник печей відновлення, зайнятий відновленням вольфраму, нікелю, кобальту та молібдену 

36 

Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням металевих порошків та сумішей 

36 

Машиніст просіювальних установок, зайнятий просіюванням металевих порошків на сухих операціях 

36 

Плавильник, зайнятий плавкою брикетів та випуском литих карбідів вольфраму 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДІВ 

  

Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей у виробництві електродів 

36 

Дробильник, зайнятий подрібненням гарячих пересипальних матеріалів, пекового та нафтового коксу 

36 

Завантажувач-вивантажувач випалювальних та графітувальних печей 

36 

Змішувальник 

36 

Машиніст млина, зайнятий подрібненням вугілля та коксу 

36 

Обпалювач 

36 

Пекоплавильник 

36 

Пресувальник електродної продукції, зайнятий гарячим пресуванням 

36 

Прожарювач, зайнятий завантаженням матеріалів у прожарювальну піч та випусканням прожарених матеріалів з печі або холодильника, а також веденням процесу прожарювання 

36 

Просочувальник, зайнятий просочуванням електродних виробів 

36 

Стендовик, зайнятий на установках з гама-дефектоскопії 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням спецпродукції 

36 

Формувальник електродної маси, зайнятий гарячим формуванням 

36 

Хлораторник електродної продукції 

36 

Чистильник продукції, зайнятий очищенням обпаленої та графітованої електродної продукції 

36 

Шихтувальник 

36 

Цехи, відділення, дільниці випалювання, графітування, литого графіту та змішувально-пресові 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

Цехи, відділення та дільниці розмелювання та просочування 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

Цехи графітування 

  

Електрослюсар-контактник 

36 

Склад сировини 

  

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Контроль якості продукції 

  

Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий на установках з гамма-дефектоскопії 

36 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ У ВИРОБНИЦТВІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у цехах магнієвого лиття 

36 

Кварцодув, постійно зайнятий виробленням хімічного посуду з жаротривкого скла 

36 

Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий контролем рідкого металу магнієвих сплавів 

36 

Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів та розподілювач робіт, зайняті на гарячих дільницях плавильних та ливарних цехів магнієвого лиття 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у ливарних, плавильних, травильних, гарячопрокатних цехах та відділеннях, включаючи плавильні цехи заводів вторинної переробки кольорових металів, переплавкою брухту та відходів алюмінію та його сплавів із застосуванням солей хлористого натрію, фтористого калію та кріоліту 

36 

Обпилювач форм та металу сірчаним порошком, зайнятий у цехах магнієвого лиття 

36 

Чистильник, зайнятий очищенням трубопроводів, каналів, систем пиловловлювання 

36 

ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА ДІЛЬНИЦІ ЧОРНОЇ ТА КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ 

  

Газове господарство 

  

Газівник, зайнятий очищенням газопроводу доменних та мартенівських печей 

36 

3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

ВИРОБНИЦТВО НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 

  

Виробництво слабкої азотної кислоти 

  

Робітники на приготуванні рідких окислів азоту 

36 

Виробництво міцної азотної кислоти (всіма методами) 

  

Працівники, за винятком робітників аміачно-холодильних установок 

36 

Виробництво фосфорної кислоти 

  

Працівники камерно-абсорбційного відділення у виробництві фосфорної кислоти термічної 

36 

Виробництво фтористого водню та плавікової кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво синильної кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво рідкого сірчистого ангідриду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво тіонілхлориду та хлористого сульфурилу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хлору 

  

Відділення електролізу за ртутним способом 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво рідкого хлору 

  

Апаратник конденсації, апаратник випаровування; зливальник-розливальник, зайнятий розливанням рідкого хлору у балони та цистерни; машиніст компресорних установок, слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом апаратурного устаткування, начальник зміни та майстер у відділеннях (дільницях) зрідження та розливання рідкого хлору 

36 

Виробництво хлорного вапна та гіпохлориту кальцію, сульфохлоратів 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім працівників відділення вапняних печей 

36 

Виробництво фосгену 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хлористого алюмінію 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно у відділеннях: хлорування, сублімації, конденсації та миття тари; слюсар-ремонтник; слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 

36 

Виробництво хлорного заліза кристалічного високотемпературним хлоруванням 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво сірковуглецю 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хлорокису фосфору та тіотрихлористого фосфору 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво кріоліту та фтористого алюмінію 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно у відділеннях: пічному, баштовому, насосному, реакційному та сушильному 

36 

Виробництво ураліту 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фтористих натрію, калію, бору та магнію 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво тетрафторборату калію та елегазу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво вуглекислого амонію та двовуглекислого амонію 

  

Завантажувач-вивантажувач при роботі ручним способом 

36 

Виробництво кальцинованої соди, їдкого натру, їдкого калію, бікарбонату натрію, содового плаву, соди природної, соди сирцю 

  

Робітники на чищенні пилових камер та гарячої апаратури 

36 

Виробництво карбіду кальцію 

  

Відділення дроблення сировинних матеріалів та підготовки електродної маси 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Пічне відділення 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно, за винятком перелічених нижче 

36 

Апаратник сплавлення, шихтувальник, електродник, бригадири, керівники та фахівці, які працюють позмінно на немеханізованих печах 

30 

Всі інші відділення та дільниці 

  

Виробництво ціанистих солей 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Виробництво залізистоціанистих калію (синькалі) та натрію (синьнатрію) із ціанплаву 

  

Робітники, керівники і фахівці реакторного відділення 

36 

Виробництво свинцево-лужного сплаву 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції, комірника, підсобного робітника 

36 

Виробництво сірчанокислого свинцю та перекису свинцю з відходів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво силікату свинцю 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво арсенату кальцію, арсеніту натрію, арсеніту кальцію, паризької зелені, протарсу, фосфіду цинку та інших неорганічних отрутохімікатів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво чотирихлористого кремнію 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво перекису водню (непрямим органічним методом) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво перекису водню іншими методами 

  

Робітники відділення електролізу (I відділення) 

36 

Виробництво металевих калію, натрію, кальцію та літію 

  

Робітники, керівники і фахівці, за винятком дробильника і машиніста мийних машин 

36 

Виробництво селену металевого та селенистого шламу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво карбонілу заліза 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім працівників генераторного відділення 

36 

Виробництво карбонілу нікелю 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім працівників генераторного відділення 

24 

Виробництво цинкового пилу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво йоду сублімованого 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво твердих каталізаторів на основі хрому, нікелю, марганцю, ванадію та каталізаторів для виробництва аміаку та спиртів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво сполук барію 

  

Робітники з дроблення плаву хлорбарію ручним способом та на одержанні хлорбарію на подових печах ручним способом 

36 

Виробництво корунду 

  

Робітники, керівники і фахівці відділень: кристалізації, перекристалізації та пічного 

36 

Виробництво десульфуратора 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво новооксиду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво сорбентів 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно у малоксерному, пресовому, дробильному, розсіювальному, пічному та сушильному відділеннях 

36 

Виробництво піногенераторного порошку та пожежогасильних порошків 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно у малоксерному, пресовому, сушильному, дробильному та розсіювальному відділеннях 

36 

Виробництво хімпоглинача ртутного 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво гідразин-гідрату та гідразин-сульфату 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво "аеросили" 

  

Робітники, майстер та начальник, які працюють позмінно і зайняті одержанням "аеросили", на дільницях розмелювання, просіювання, пакування 

36 

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ 

  

Виробництво 4-хлор-2-амінофенолу, 2-хлор-5-амінотолуол-4-сульфокислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво монохлораміну ХБ та гексахлормеламіну (ДТ-6) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бензатрону, його похідних та кубового яскраво-фіолетового "К" 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво арилідів ацетооцтової кислоти та ациламінів: 2, 4-динітроацетаніліду, 5-аміно-2-ацетил-аміноанізолу, оксаліл-парафенілен-діаміну, 4-хлор-3-аміно-6-оксаліламіноанізолу, 4-ацетаміно-1-нафтіламін-6-сульфокислоти, хлораніліду ацетооцтової кислоти, паранітроацетаніліду, аніліду ацетооцтової кислоти, метаксилідід-ацетооцтової кислоти, ортотолуідід-ацетооцтової кислоти, ацетаніліду, ацетпараамінофенолу та інших аналогічних хімічних речовин цього ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво анізидинів, амінофенолів, нітроанізолів, нітрофенетолів, фенетидинів, крезидину, нітроаміноанізолів та нітроамінофенолів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво аніліну та його нітро- та хлорпохідних, нітропохідних толуїдинів, ксилідинів та хлоранілу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво діацилгідразину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво паранітрохлорбензол-ортосульфокислоти 

  

Робітники та майстри, які працюють позмінно на плавленні та сульфуванні ПНХБ 

36 

Виробництво сульфанілату 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво нафтіонату 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бензоїлхлориду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво параоксидифеніламіну, виробництво екстраліну 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво етилованих та метилованих ароматичних амінів та їх похідних: диметиланіліну, етилбензиланіліну, моноетиланіліну, диетиланіліну, етилортотолуїдину, паранітродіетиланіліну, моноетилальфанафтиламінбром-гідрату, 2-етиламіно-4-окситолуолу, паранітрозодиметил-аніліну сірчанокислого, діоксиетилметатолуїдину, оксиетилетиланіліну, діоксиетиланіліну, діетилметаамінофенолу, нітрозодіетиланіліну, параамінодіетиланіліну, діетилметанілової кислоти, монометиланіліну та інших аналогічних продуктів цього ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво феніл-пері-кислоти, толіл-пері-кислоти, толіл-пері-кислоти-магнієвої солі, феніл-І-кислоти, феніл-гамма-кислоти, діфенілепсилон кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці на стадіях фенілування та толуїдування 

36 

Виробництво альфанафтолу 

  

Робітники на стадії автоклавування 

36 

Виробництво гідрохінону 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бензидиндисульфокислоти 

  

Робітники, керівники, фахівці і службовці 

36 

Виробництво бензидину, діанізидину, толідину, бензидиндікарбонової кислоти, толуїдинів 

  

Робітники, керівники, фахівці і службовці 

36 

Виробництво аміноазобензолу (азоамін коричневий О), аміноазотолуолу (азоамін гранат Ж), діазоамінобензолу, діазодінітробензолу, діазодіметиланіліну 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво моно- та полінітросполук бензолу, толуолу, ксилолу, фенолу та їх хлорпохідних (нітробензолу, мононітротолуолів, нітроксилолів, мононітрохлорбензолів, динітрохлорбензолу, трихлорнітробензолу, динітрофенолу, пікринової кислоти, динітротолуолу, ортонітрофенолу, паранітрофенолу, 2, 5-дихлорнітробензолу, 4-нітро-6-хлор-2-аміно-фенолу, динітробензолу та інших хімічних речовин, аналогічних переліченим) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво метатолуїлендіаміну (хутряний коричневий "Т"), нітрофенілендіаміну (хутряний жовтий "Н"), парафенілендіаміну (хутряний чорний "Д"), метафенілендіаміну, ацетпарафенілендіаміну, хлорметафенілендіаміну, діфенілпарафенілендіаміну, ортофенілендіаміну, 1, 2, 4-нітродіацетметафенілендіаміну, моноформіл-1, 3-фенілендіаміну, моноформіл-3, 4-толуїлендіаміну 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво 2, 4 ДО (2, 4-дихлорфеноксиоцтова кислота), бутилового ефіру 2, 4 ДО 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво каптаксу, неозонів А та Д, альтаксу, тіурамів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво альнафту 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фталевого ангідриду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво альфанафтиламіну 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво дифеніламіну, тіодифеніламіну 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво селінону (динок) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво трихлорфеноляту міді 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво азобарвників із бензидину, діанізидину, дихлорбензидину, толідину та альфанафтиламіну 

  

Робітники, керівники і фахівці на синтезі, фільтруванні, сушінні, розмелюванні, змішуванні та фасуванні 

36 

Виробництво індуліну та нігрозинів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво азотолів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бутиліндантрену, кислоти дина, метилового ефіру, бензосульфокислоти, кубового золотисто-жовтого "ЖХ" 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво барвників: кислотного синьо-чорного антрахінонового, кислотного фіолетового антрахінонового, кислотного зеленого антрахінонового "2Ж", кислотного чисто-блакитного антрахінонового о/м, кислотного зеленого антрахінонового 

  

Робітники, керівники і фахівці на стадіях фенілування та толуїдування  

36 

Виробництво кубових барвників: блакитного "К", блакитного "О", жовтого "ЗХ", синього "О", яскраво-блакитного "З", яскраво-зеленого "С", бордо "С", синього "2К", чисто-синього "О" та інших 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво аценафтенхінону та ізатину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво барвників та напівпродуктів із застосуванням ціанистих солей: тіоіндиго оранжевого "КХ", тіоіндиго яскраво-рожевого "Ж", тіоіндиго рожевого "2С", 1,8-хлорнафталінсульфокислого натрію, 1,8-ціансульфонату нафталіну та інших 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво індигозолів: яскраво-рожевого "Ж", червоно-коричневого "Ж", сірого "С", яскраво-оранжевого "К", яскраво-фіолетового "С" 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво кубозолів: золотисто-жовтого "ЖХ", яскраво-зеленого "С", яскраво-зеленого "Ж", блакитного "К", яскраво-фіолетового "К" 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво броміндиго, бромізатину, диброміндиго, тетраброміндиго, 4-бромметиламіноантрахінону, броміндигозолю, бромтолілтіогліколевої кислоти, бромамінової кислоти, тетрабромметану, бромнафталіну, бромформаліну, бромбензолу, бромметилену, бромметилу, бромоформу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бромованих барвників: кубового золотисто-жовтого "КХ", кубового яскраво-зеленого "Ж", кубового яскраво-оранжевого "КХ" та інших 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво брометилу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво дибромпропану 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво дикетену 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво моноетилальфанафтиламінбромгідрату, діфеніл-епсилон кислоти, барвника основного синього "К", барвника кислотного хромфіолетового "2С" супрамінпурпуринової кислоти, метанітробензолсульфокислого натрію 

  

Працівники, безпосередньо зайняті в зазначених виробництвах, за умови розташування цих виробництв в одному цеху 

36 

Виробництво хлоретилу, чотирихлористого вуглецю та окису вуглецю 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво головаксу, рематолу, соволу та інших 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво холінхлориду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хлорпікрину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фенілметилуретану 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво гексаметилендіізоціанату, толуїленізоціанату, нафтиленізоціанату 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фторорганічних кислот 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бензотрифториду та фторованих етиламінів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво монохлороцтової кислоти, оцтового ангідриду через фосген та оцтової кислоти ртутним способом 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво бутилових спиртів методом оксосинтезу із застосуванням карбонілів кобальту 

  

Робітники, керівники і фахівці, зайняті на кобальтизації, оксуванні (синтезі), декобальтизації, гідруванні, ректифікації 

36 

Виробництво епіхлоргідрину, дихлоргідрин гліцерину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво етилового спирту синтетичного 

  

Робітники, зайняті на сіркоочищенні 

36 

Виробництво поліетиленполіамінів 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно (крім зайнятих в аміачному відділенні) 

36 

Виробництво ацетилену 

  

Робітники, керівники і фахівці відділень пакування та зберігання технічного вуглеводню (сажі) 

36 

Виробництво стиролу, етилбензолу, альфаметилостиролу, акролеїну 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ацетальдегіду ртутним способом 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ацетальдегіду способом окислення етилену 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фреонів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 

  

Інсектициди, фунгіциди, гербіциди, дефоліанти 

  

Виробництво децису, ДНОК та інших інсектицидів; мідного купоросу, полікарбоцину, 80 відсотків з.п. сірки та інших фунгіцидів; бурефену ФД-11, харнесу, раундану, глісолу, 2,4-даміанка солі та інших гербіцидів, а також їх похідних; бутифосу, БЕКТ (дефоліант бісетилксантоген-3) та тетрасульфідів; антидетонатора циклопентадієнтри-карбонілмарганцю (ЦТМ); діетилхлорвінілфосфату (Р-2), О-О-діетил-В-етилмеркапто-етил-ді-тіофосфату (М-74), О-О-диметил-В-етилмеркаптодитіофосфату (М-81) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво симазину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Протравлювачі 

  

Виробництво комбінованих протравлювачів: фенорам, 80 відсотків з.п. тетраметилтіурамдісульфід (ТМТД) та інші 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво гранозану, меркурану, меркурбензолу 

  

Дезактиваторник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, що обслуговують санпропускник 

24 

Машиніст з прання та ремонту спецодягу, ремонтувальник респіраторів та протигазів та загальноцехові керівники і фахівці 

36 

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті у відділеннях: приймання ртуті, приготування амальгами, синтезу діетилртуті етилмеркурхлориду, етилмеркурфосфату, змішування, фасування та комплектації, очищення стічних вод та регенерації вугілля 

24 

Виробництво етилової рідини 

  

Основне виробництво 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

24 

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно у відділеннях обробки зворотної тари 

24 

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та зайняті очищенням та використанням цехових виробничих стічних вод та газів 

24 

Інші керівники і фахівці 

36 

Дегазація спецодягу, пральня та санпропускник виробництва етилової рідини 

  

Робітники, керівники і фахівці, за винятком робітників, зайнятих обробкою та дегазацією спецодягу, робітників чистої роздягальні та робітників з ремонту спецодягу 

36 

Відділення вентиляції 

  

Робітники, керівники і фахівці, що обслуговують виробництво етилової рідини 

36 

Цеховий склад етилової рідини 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Робітники, керівники і фахівці ВТК 

  

Робітники ВТК з обслуговування виробництва етилової рідини 

36 

Моторно-випробувальна станція з дослідження етилової рідини 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Інші робітники 

  

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, робітники, зайняті доставленням сировини, прибиральник виробничих приміщень, тесляр, бляхар, скляр, що обслуговують виробництво етилової рідини 

36 

Виробництво кремнійорганічних мономерів, полімерів, алюмоорганічних сполук та їх хлорпохідних 

  

Виробництво кремнійорганічних мономерів, виробництво кремнійорганічних полімерів, алюмоорганічних сполук та їх хлорпохідних 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво етиленціангідрину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ацетонціангідрину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ефірів та поліефірів метакрилової та акрилової кислот, їх полімерів та співполімерів; нітрилу акрилової кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці на стадії одержання ефірів 

36 

Виробництво дифенілолпропану 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво порофорів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво сульфонолу та алкилсульфатів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво нафтококсу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво аерофлотів 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють у змінах реакторного відділення, розмелювання та просіювання п'ятихлористого фосфору 

36 

Виробництво монокристалів органічних та галоїдно-лужних сполук 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво диметилсульфату 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво 1,2- та 1,4-диціанбутенів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво аміназину 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хромолану 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво емульсійних співполімерних каучуків та латексів 

  

Робітники, керівники і фахівці цехів емульсійної полімеризації, коагуляції латексу та виділення каучуку 

36 

Виробництво поліізобутилену 

  

Цехи дегідратації спирту 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво тіоколів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хлоропренових каучуків 

  

Севаніту 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво хлоропрену та хлоропренових латексів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво поліізопренового (СКІ-3) каучуку 

  

Робітники, керівники і фахівці, що працюють позмінно на стадії синтезу диметилдіоксану 

36 

Виробництво полібутадієнового (СКД) каучуку 

  

Робітники, керівники і фахівці, що працюють позмінно на стадіях полімеризації та виділення каучуку 

36 

Виробництво актинапу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво 1,1-дифенілетану 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво іонообмінних, поліефірних та епоксидних смол на основі стиролу; лакових фенолових смол на основі паратретичного бутилфенолу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво нітроклітковини 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фтороорганічних мономерів, полімерів та співполімерів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво фторопластів, їх співполімерів та виробів з них 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво полістиролу, плівки та нитки з полістиролу та співполімерів стиролу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво галоїдопохідних стиролу, їх полімерів та співполімерів з бетавінілнафталіном 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво асфальто-пекових мас 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво трикрезілфосфату та трифенілфосфату 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Сушіння та розмелювання кізельгуру 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЛАКІВ ТА ФАРБ 

  

Виробництво свинцевого глету та сурику 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво свинцевих і цинкових пігментів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво цинкових білил 

  

Робітники, керівники і фахівці виробництва цинкових білил із цинкомісткої сировини 

36 

Виробництво свинцевих білил та мідянки 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ультрамарину 

  

Робітники, керівники і фахівці пічного відділення 

36 

Виробництво олов'яних кеків 

  

Апаратник сушіння, апаратник осадження 

36 

Виробництво лаків N 67 і 68 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво необростаючих сполук 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво суховальцьованої пасти з технічного вуглецю (сажі) 

  

Робітники, керівники і фахівці, зайняті у змінах в основних цехах та дільницях 

36 

Виробництво свинцевих туб 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво поліграфічних фарб: 

  

виробництво чорних фарб 

  

Апаратник приготування замісів 

36 

виробництво фарб для глибокого друку 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦІЛЕЙ 

  

Виробництво напівпровідникових матеріалів 

  

Робітники 

  

Апаратник з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів, зайнятий знешкодженням та нейтралізацією розчинів 

36 

Апаратник з одержання високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва 

36 

Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів, зайнятий відновленням хлоридів 

36 

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок 

36 

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів, готувач шихти напівпровідникових матеріалів, оператор прецизійного різання, зайнятий доводкою 

36 

Вимірювач електрофізичних параметрів, постійно зайнятий у виробничих цехах випробуванням напівпровідникових матеріалів 

36 

Контролер продукції кольорової металургії 

36 

Машиніст компресорних установок 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Машиніст холодильних установок 

36 

Пробовідбірник 

36 

Різальник металу на ножицях та пресах, зайнятий різанням металевого кремнію 

36 

Травильник 

36 

Чистильник продукції 

36 

Шихтувальник 

36 

Ремонт, налагодження, монтаж та обслуговування устаткування у цеху 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті ремонтом устаткування 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, механік, електрик дільниць 

36 

Виробництво каталізаторів та їх регенерація 

  

Каталізатори для виробництва аміаку та спиртів. Каталізатори фтористого бору. Тверді каталізатори на основі хрому, нікелю, міді, марганцю, ванадію 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН 

  

Приготування віскозних розчинів 

  

Апарати "ВА" розчинення, віскозний погріб, фарбувальна установка 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Ксантатний відділ, зливання та подавання сірковуглецю 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Формування віскозних філаментних ниток 

  

Прядильний цех, парильня, мийний відділ бобинного виробництва, миття ниток в ящиках, сушіння та транспортування кислого шовку 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Кислотна станція (приготування осаджувальної ванни та її регенерація) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Розмотування кислого шовку 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім робітників камери зволоження та фіксації 

36 

Цех обробки кислого шовку 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім тих, що зайняті у відділі приготування обробних розчинів, з віджиманням та сушінням обробленого шовку 

361 

Виробництво віскозного волокна на машинах безперервного процесу 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво штапельного волокна та переробка відходів у штапельне волокно 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім укладальника-пакувальника та пресувальника хімічного волокна, які зайняті пакуванням штапельного волокна в окремому приміщенні 

36 

Виробництво синтетичних волокон 

  

Хімічний цех 

  

Робітники, керівники і фахівці виробництва волокна нітрон 

36 

____________
1 У разі розміщення відділів приготування розчинів, віджимання та сушіння шовку у приміщенні обробки кислого шовку працівникам цих відділів установлюється тривалість робочого тижня так, як і працівникам обробного цеху. 

Прядильний цех 

  

Робітники, керівники і фахівці, крім зайнятих у намотувальній частині 

36 

Фільєрник, зайнятий на митті фільєр азотною кислотою; обпалювач прядильних деталей 

36 

Загальні професії виробництва штучних або синтетичних волокон 

  

Апаратник приготування хімічних розчинів, зайнятий розчиненням вапна; апаратник нейтралізації, зайнятий нейтралізацією стічних вод 

36 

Бакелітник (просочувальник) 

36 

Робітники, керівники і фахівці, зайняті регенерацією сірковуглецю 

36 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, зайнятий ремонтом та чищенням каналізації виробничих вод 

36 

Чистильник каналізаційних тунелів та каналів, транспортувальник, зайнятий транспортуванням кислого шовку 

36 

Чистильник, зайнятий чищенням прядильних машин 

36 

ВИРОБНИЦТВО ФОТОХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ; ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ДЛЯ АУДІО- ТА ВІДЕОЗАПИСУ 

  

Виготовлення та додаткова обробка кінофотооснови, плівок промислово-технічного призначення, магнітних стрічок 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Рекуперація та ректифікація розчинників 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно

36 

Регенерація відходів кінофотоплівок, фотоплатівок, фотопаперу та срібла 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Синтез фотографічних емульсій та емульсій для ядерних досліджень 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно

36 

Підготовка до поливання та поливання фотографічних емульсій та емульсій для ядерних досліджень 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Обробка кінофотоплівок, фотоплатівок, плівок промислово-технічного призначення та фотоматеріалів для ядерних досліджень 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та постійно зайняті в умовах повної темноти та неактинічного освітлення 

36 

Обробка фотопаперу 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та зайняті на обробці кольорових та високочутливих реєструючих та обертаних фотопаперів 

36 

Виготовлення фотокомплектів "Момент" 

  

Поливальник-лакувальник фотоматеріалів; обробник кінофотоматеріалів, зайнятий на різанні кінофотоплівки, фотопаперу та техплівок, на відбракуванні на спеціальних верстатах та контрольних пристроях світлочутливих виробів; монтажник фотокомплекту "Момент" 

36 

ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ 

  

Виробництво неорганічних ртутних солей, фтористих солей, свинцевих солей, солей, що містять ціанисті сполуки, селен та миш'як 

  

Робітники, керівники і фахівці 

361 

Виробництво органічних реактивів із застосуванням сильнодіючих отрут: ціанистого водню та ціанистих солей, миш'яковистого ангідриду, сулеми та сірковуглецю 

 

  

Робітники, керівники і фахівці 

361 

Усі інші органічні реактиви 

  

Робітники, керівники і фахівці, за винятком комірника, підсобного робітника, прибиральника виробничих приміщень 

361 

____________
1 Скорочена тривалість робочого тижня установлюється у разі, якщо вона встановлена в однойменному виробництві технічного продукту. 

ФАСУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ, БАРВНИКІВ ТА РЕАКТИВІВ 

  

Хлорне вапно 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

ПРИЙМАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ 

  

Станція із розчинення хімічних продуктів аш-кислоти та інших органічних продуктів, соди, кухонної солі, нітриту натрію та інших неорганічних продуктів 

  

Робітники, зайняті на розчиненні бензидину, діанізидину та інших аналогічних продуктів 

36 

ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧІ УСТАНОВКИ 

  

Робітники, керівники і фахівці 

361 

ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ (САЖІ) 

  

Робітники, керівники і фахівці, що працюють позмінно в основних цехах та складах готової продукції 

36 

Дослідно-експериментальне виробництво 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА СЛУЖБИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

Цехи та майстерні антикорозійних (захисних) покриттів та виробів 

  

Металізатор, зайнятий на роботі з міддю, цинком, свинцем, кадмієм та іншими металами 

362 

____________
1 Скорочена тривалість робочого тижня установлюється у разі, коли вона встановлена у виробництві аналогічних продуктів.

2 Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється робітникам, які обслуговують виробництво, де вона встановлена. 

Футерувальник (кислототривник) та кислототривник-гумувальник на роботах усередині апаратів 

361 

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 

361 

Газорятувальні станції 

  

Газорятівник 

361 

Інші робітники 

361 

ВИРОБНИЦТВО СИНТЕТИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН 

  

Виробництво ваніліну та гваяколу 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Виробництво мускусів 

  

Мускус амбровий, мускус кетон 

  

Робітники на дільниці нітрування та кетонізації 

36 

Виробництво хлорованих та бромованих продуктів та напівпродуктів 

  

Кумінілхлорид, триізопропілбензилхлорид, форцикламенальдегід, ундециленова кислота, бромундеканова кислота та інші цього ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

ВИРОБНИЦТВО МИЛА, ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОЧИЩУВАЛЬНИХ І ПОЛІРУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

Виробництво кремів та мазей з ртутним преципітатом 

  

Робітники, керівники і фахівці варильного відділення, які працюють позмінно

36 

____________
1 Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється робітникам, які обслуговують виробництво, де вона встановлена. 

4. НАФТОПЕРЕРОБКА, КОНДЕНСАЦІЯ І РЕГАЗИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

  

ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ВИРОБКА ГАЗУ, НАФТОВИХ МАСЕЛ, МАСТИЛ, ШТУЧНОГО РІДКОГО ПАЛИВА ТА СИНТЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ, СМОЛ ТА ГАЗУ 

  

Переробка нафти, перероблення газу, газоконденсату та термічне крекінгування 

  

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок під час переробки нафти та мазуту з сірчистої нафти, газу та сірчистого газоконденсату, що виділяють вільний сірководень 

36 

Фракціювання (поділ), компресія, транспортування та очищення вуглеводневих газів, водяного газу, водню та газового конденсату 

  

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист, апаратник газогенерації, транспортувальник, слюсар з ремонту технологічних установок, інженер змінний (начальник зміни) при фракціюванні, а також миш'якосодовому, фенолятному та фосфатному очищенні сірковмісного нафтового газу 

36 

Очищення та сульфування нафтопродуктів 

  

Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів та слюсар з ремонту технологічних установок на установках з вироблення нейтралізованого чорного контакту 

36 

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист та слюсар з ремонту технологічних установок, зайняті на установці гідроочищення при переробленні сировини з вмістом вільного сірководню та сірки більш як 0,5 відсотка мас, з вмістом сірководню в циркулюючому газі більш як 0,65 відсотка мас, а також нафтопродуктів, що виділяють вільний сірководень 

36 

Робітники та інженери, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті очищенням, деасфальтизацією та депарафінізацією масел селективними розчинниками 

36 

Виробництво парафінів, мастил та озокерито-церезинової продукції 

 

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст компресорних установок, машиніст технологічних насосів, слюсар з ремонту технологічних установок та приладист, зайняті на установці знемаслення парафіну із застосуванням селективного розчинника 

36 

Виробництво бітуму та нафтового коксу 

 

Робітники у виробництві коксу 

36 

Алкілування, полімеризація, гідрогенізація діізобутилену та ректифікація продуктів, одержаних на цих основах, виробництво октолу 

  

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист та слюсар з ремонту технологічних установок при алкілуванні ароматичних вуглеводнів всіма каталізаторами та при алкілуванні інших нафтопродуктів сірчаною кислотою та хлористим алюмінієм 

36 

Виробництво алкіл-фенольних присадок 

  

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок, інженер змінний, підсобний робітник, зайнятий на складі реагентів 

36 

Виробництво сульфанолу 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно і безпосередньо зайняті у виробництві 

36 

Етилування бензину 

  

Робітники, керівники і фахівці, зайняті етилуванням бензину; робітник складу етилової рідини, машиніст з моторних випробувань палива, зайнятий випробуванням етилованого бензину 

36 

Виробництво каталізаторів 

  

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок, керівники і фахівці змінні у виробництві каталізаторів: залізних, що містять хром, мідь, цинк, кобальт; міднохромбарієвих, посірчаних та фосфорнокислих, а також зайняті на одержанні сірководню із гідросульфіту натрію 

36 

Оператор (старший) технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок та слюсар з ремонту технологічних установок, зайняті у виробництві нікелевого каталізатора 

36 

Робітники, що мають безпосередній контакт з кобальтоторієвим та іншими радіоактивними каталізаторами, у тому числі на регенерації цих каталізаторів 

36 

Деструктивна гідрогенізація 

  

Працівники з переробки гідрогенізатів та з деструктивної гідрогенізації залишків сірчистої нафти 

36 

Розщеплення (конверсія) вуглеводнів для одержання водню, конверсія окису вуглецю, гідрогенізація у рідкій та паровій фазі, ароматизація бензину, синтез із газів 

  

Робітники, керівники і фахівці установок одержання та спалювання сірководню 

36 

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗЛИВАННЯ, НАЛИВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

  

Оператор товарний, машиніст технологічних насосів, слюсар з ремонту технологічних установок, зливальник-розливальник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, пробовідбірник при обслуговуванні спеціально виділених резервуарних парків, естакад, сірчаних ям, майданчиків для розливання сірки, насосних, наливних та перекачувальних станцій, при зберіганні, перекачуванні, зливанні та наливанні тільки етилованого бензину, сірчистої нафти та нафтопродуктів, сірчистого газоконденсату та дистилятів, що виділяють вільний сірководень; зливальник-розливальник, зайнятий на відпусканні етилованого бензину в тару у закритих приміщеннях 

36 

ГЕОФІЗИЧНІ ТА РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ 

 

Робітники, керівники і фахівці, постійно зайняті розфасуванням та виготовленням порохових, гексагенових та інших зарядів для прострілювальних та вибухових робіт у свердловинах 

36 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБКИ 

  

Робітники з ремонту та обслуговування промислової каналізації, пасток, очисних споруд, нафтовіддільників та тунелів нафтогазопереробних заводів, станцій, нафтобаз та промислів при виділенні вільного сірководню 

36 

Чистильник, зайнятий внутрішнім очищенням апаратури, коксових та асфальтових кубів, амбарів, резервуарів, цистерн, мірників, барж, суден тощо з-під нафти, нафтопродуктів та хімпродуктів 

36 

5. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ 

  

ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

  

Виробництво електроенергії тепловими, атомними електростанціями та гідроелектростанціями 

  

Котлочистильник, зайнятий чищенням котлів 

36 

Машиніст-обхідник з котельного устаткування, старший машиніст котельного устаткування та машиніст котлів, зайняті ручним завантажуванням палива 

36 

Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування підземних теплових електростанцій 

36 

Робітники, керівники і фахівці гідроелектростанцій, постійно та безпосередньо зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування підземного комплексу, заглибленого на 47 метрів від поверхні землі 

36 

Робітники, постійно та безпосередньо зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування, розташованого у приміщенні з розбірними ртутними випрямлячами у підводній частині споруди гідроелектростанції 

36 

РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДІВ 

  

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, зайнятий виконанням робіт з урізання та вирізання діючих газопроводів 

36 

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, зайнятий на роботах з ремонту та експлуатації підземних газопроводів 

36 

ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛА 

 

Котлочистильник 

36 

6. ОБРОБКА МЕТАЛУ 

  

МЕТАЛЕВЕ ЛИТТЯ 

  

Вальцювальник стана гарячого прокату, зайнятий на прокатці тонколистової сталі з підсмічуванням 

36 

Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий обслуговуванням конвеєрів з прибирання горілої землі у тунелях ливарних цехів 

36 

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей, зайнятий очищенням сухим піском та металевою тирсою 

36 

ВИРОБНИЦТВО МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФТОРИСТИХ ПРИСАДОК 

 

Робітники 

  

Пірометрист, безпосередньо зайнятий контролем розплавленого металу 

36 

Робітники, постійно зайняті на роботах у плавильному, заливальному та вибивальному відділеннях у цехах лиття магнієвих сплавів 

36 

Робітники, зайняті обробкою та підготовкою стрижнів, холодильників, каркасів, які працюють у загальному залі, де ведеться заливання металу 

36 

Стрижневик машинного формування, що працює у загальному залі, де ведеться заливання металу 

36 

Стрижневик ручного формування, що працює у загальному залі, де ведеться заливання металу 

36 

Укладач фтористих присадок, зайнятий приготуванням флюсів, що містять хлористі та фтористі солі для плавки магнієвих сплавів, який працює безпосередньо у залі, де ведеться заливання металу 

36 

Формувальник машинного формування, що працює у загальному залі, де ведеться заливання металу 

36 

Формувальник ручного формування, що працює у загальному залі, де ведеться заливання металу 

36 

Керівники 

 

Майстер зміни плавильного, заливального та вибивального відділень 

36 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 

 

Нейтралізаторник ціанистих розчинів, постійно зайнятий нейтралізацією відходів виробництва, що містять ціанисті сполуки 

36 

Терміст, зайнятий на свинцевих та ціанистих ваннах  

36  

ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ 

  

Робітники, безпосередньо зайняті обслуговуванням машин для нанесення розплавленого свинцевого сплаву на сталеві стрічки 

36 

ВИРОБНИЦТВО НАГРІВАЛЬНИХ КОТЛІВ, БУДУВАННЯ ТА РЕМОНТ СУДЕН 

  

Металеві судна та котельне виробництво 

  

Гумівник металовиробів, що працює на гумуванні суднових конструкцій 

36 

Котельник судновий та котельник, зайняті постійно на ремонті гарячих котлів 

36 

Виробництво суднових конструкцій з пластмас 

  

Робітники 

  

Апаратник приготування зв'язувальних (смол), зайнятий на роботах із застосуванням поліефірних та епоксидних смол 

36 

Апаратник оброблення та складальник пластмасових суден, зайнятий формуванням корпусу та складанням (обробкою) склопластикових конструкцій та виробів 

36 

Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий обробкою склопластикових деталей та матеріалів 

36 

Підсобний робітник, зайнятий на дільницях виробництва суднових конструкцій з пластмас 

36 

Столяр, зайнятий виклеюванням та обробкою склопластикових конструкцій та виробів з них 

36 

Формувальник склопластикових виробів та виробник склопластикових гребних гвинтів, що працюють з поліефірними та епоксидними смолами 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті у формуванні та обробці пластмасових суднових конструкцій 

36 

7. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТУРИ 

  

ВИРОБНИЦТВО ІЗОЛЬОВАНОГО ДРОТУ ТА КАБЕЛЮ 

  

Робітники 

  

Вулканізаторник кабельних виробів, зайнятий пресуванням фторопласту та фторокаучуку на пресах у гарячому стані 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий у цехах і відділеннях емалювання лаками електроізоляційними 

36 

Емалювальник дроту, зайнятий емалюванням дроту електроізоляційними і кремнійорганічними лаками гарячим способом 

36 

Контролер кабельних виробів, зайнятий на міжопераційному контролі у цехах та відділеннях емалювання електроізоляційними лаками 

36 

Лакувальник проводів та кабелів, зайнятий лакуванням проводів із фторопластовою ізоляцією кремнійорганічними лаками з одночасним термотренуванням 

36 

Машиніст стрейнера, зайнятий обробленням фторопластової маси у гарячому стані 

36 

Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою, зайнятий обпресуванням фторопластом та його співполімерами гарячим способом 

36 

Обпресувальник кабелів та проводів пластикатами та гумою, зайнятий ізолюванням фторопластом та його співполімерами проводів та кабелів у гарячому стані 

36 

Обпресувальник кабелю свинцем або алюмінієм, зайнятий обпресуванням свинцем гарячим способом 

36 

Підсобний робітник, зайнятий у цехах та відділеннях емалювання лаками електроізоляційними 

36 

Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий просочуванням кремнійорганічними лаками 

36 

Розчиняльник лаку, зайнятий розчиненням електроізоляційних лаків 

36 

Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий у цехах та відділеннях емалювання лаками електроізоляційними 

36 

Термообробник проводів та кабелів, зайнятий на роботах з фторопластовою ізоляцією 

36 

Керівники і фахівці 

  

Майстер, зайнятий у цехах та відділеннях емалювання лаками електроізоляційними 

36 

Інженер-технолог, технік старший та технік, безпосередньо зайняті у цехах та відділеннях емалювання електроізоляційними лаками 

36 

ВИРОБНИЦТВО ВУГІЛЬНИХ ТА ГРАФІТОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ 

  

Робітники, керівники і фахівці, що працюють у цеху та безпосередньо зайняті у виробництві електровугільних та електрощіткових виробів на основі зв'язувальних кам'яновугільного пеку та смоли, із застосуванням металевих порошків свинцю, міді та олова 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

  

Робітники 

  

Апаратник-сушильник, зайнятий сушінням електроізоляційних матеріалів та виробів, просочених лаками кремнійорганічними та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Варник електроізоляційних лаків, смол і мастик, зайнятий варінням синтетичних смол на основі фенолу, крезолу, аніліну, формаліну, а також варінням смол та лаків із застосуванням як розчинників ацетону, бутанолу, метанолу та ароматичних вуглеводнів 

36 

Клеїльник міканітів, зайнятий клеєнням мікаслюдиніту, мікафолію, міканіту і мікастрічок із застосуванням лаків кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів, безпосередньо зайнятий у цехах і відділеннях приготування лаків кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів, зайнятий з лаками кремнійорганічними та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Просочувальник паперу та тканини, зайнятий на верхніх майданчиках вертикальних (шахтних) просочувальних машин 

36 

Розчиняльник лаку, постійно зайнятий приготуванням кремнійорганічних лаків та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням устаткування у цехах та відділеннях приготування та застосування лаків кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

ЗАГОТІВЕЛЬНО-ІЗОЛЯЦІЙНІ ТА НАМОТУВАЛЬНО-ОБМОТУВАЛЬНІ РОБОТИ 

  

Робітники 

  

Заготівник ізоляційних деталей, постійно зайнятий на роботі із заготовлення ізоляційних матеріалів, просочених лаками кремнійорганічними та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Ізолювальник, зайнятий ізолюванням секцій та котушок сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу, або скломікастрічкою, промазаною кремнійорганічними лаками 

36 

Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів, безпосередньо зайнятий прийманням та контролем секцій, котушок та ізоляційних матеріалів, а також підсобний робітник та майстер, безпосередньо зайняті у цехах (дільницях), де застосовується сира мікастрічка, виготовлена на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Намотувальник котушок для електроприладів та апаратів, безпосередньо зайнятий на роботах із застосуванням сирої мікастрічки, виготовленої на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Намотувальник котушок та секцій електромашин, безпосередньо зайнятий намотуванням із застосуванням сирої мікастрічки, виготовленої на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Намотувальник котушок трансформаторів, безпосередньо зайнятий намотуванням із застосуванням сирої мікастрічки, виготовленої на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у цехах (дільницях), де застосовується сира мікастрічка, виготовлена на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий просочуванням лаками кремнійорганічними та з вмістом 20 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Робітники підприємств, що виробляють турбогенератори і гідрогенератори, зайняті приготуванням ізоляційної суміші, ізоляції та пресуванням стрижнів турбогенераторів і гідрогенераторів із застосуванням епоксидної смоли, стиролу, малеїнового ангідриду та поліефірів 

36 

Робітник, постійно зайнятий зважуванням сирої мікастрічки, виготовленої на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

Керівники 

  

Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах на дільницях, де застосовується сира мікастрічка, виготовлена на лаках кремнійорганічних та з вмістом 40 відсотків і більше бензолу, толуолу, ксилолу 

36 

ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ 

  

Виробництво кислотних (свинцевих) акумуляторів 

  

Робітники 

  

Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів 

36 

Вантажник, зайнятий завантажуванням та вивантажуванням свинцю, свинцевих окислів і виробів з них у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та складальному 

36 

Варник електроізоляційних лаків, смол і мастик, зайнятий варінням мастик для свинцевих акумуляторів 

36 

Варник суспензій 

36 

Випробувач-формувальник, зайнятий випробуванням - формуванням акумуляторів 

36 

Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві кислотних (свинцевих) акумуляторів 

36 

Водій електро- та автовізка, зайнятий у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному та складальному 

36 

Готувач активних мас 

36 

Готувач розчинів і електролітів, зайнятий приготуванням електролітів 

36 

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, зайнятий безпосередньо в цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та складальному 

36 

Комірник, зайнятий безпосередньо у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та складальному 

36 

Контролер в акумуляторному і елементному виробництвах, зайнятий у виробництві кислотних (свинцевих) акумуляторів, прийманням і поопераційним контролем у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, глетомішальному, трубконабивальному, складальному та прийманням готової продукції 

36 

Ливарник виробів із свинцевих сплавів 

36 

Машиніст млина, зайнятий розмелюванням свинцевого порошку 

36 

Мішальник сухої маси (для свинцевих акумуляторів) 

36 

Намазувальник акумуляторних пластин 

36 

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 

36 

Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, глетомішальному, трубконабивальному та складальному 

36 

Плавильник свинцевих сплавів 

36 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, постійно зайнятий ремонтом та зшиванням стрічок на намазувальних машинах в акумуляторному виробництві 

36 

Робітники, зайняті зачищенням свинцевих деталей ручним способом 

36 

Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий штампуванням - розділенням відформованих пластин 

36 

Складальник свинцевих акумуляторів і батарей, зайнятий складанням кислотних (свинцевих) акумуляторів 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та складальному 

36 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням свинцевих пластин ручним способом; пакуванням свинцевих акумуляторів у приміщенні складального цеху 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на виробничих дільницях у цехах акумуляторного виробництва: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та складальному 

36 

Виробництво елементів та батарей на основі ртуті та її сполук 

  

Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у виробництві джерел струму (елементів та батарей) на основі ртуті та її сполук 

36 

Виробництво елементів і батарей на основі свинцю та його сполук 

  

Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у виробництві джерел струму (елементів та батарей) на основі свинцю та його сполук 

36 

ВИРОБНИЦТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ 

  

Робітники 

  

Апаратник змішування, зайнятий обслуговуванням змішувачів 

36 

Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та облагороджуванням пеку 

36 

Апаратник сушіння, зайнятий сушінням кізельгуру 

36 

Вантажник, зайнятий підвезенням пеку 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий в основних виробничих цехах 

36 

Ізолювальник з термоізоляції 

36 

Кочегар технологічних печей 

36 

Машиніст шприц-машини 

36 

Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням кізельгуру 

36 

Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий в основних виробничих цехах 

36 

Пробовідбірник, зайнятий відбором проб та контролем безпосередньо у виробництві асфальтопекової маси 

36 

Робітники, зайняті розпушуванням волокнистих матеріалів 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням устаткування в основних виробничих цехах 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у виробництві асфальтопекової маси 

36 

ВИРОБНИЦТВО ПОТУЖНОСТРУМОВИХ КОНДЕНСАТОРІВ 

  

Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий завантажуванням та вивантажуванням конденсаторів у вакуумні шафи для просочування трихлордифенілом та його похідними 

36 

Робітники, постійно зайняті регенерацією трихлордифенілу 

36 

8. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

  

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ 

  

Апаратник хлорування, зайнятий у виробництві масок кольорових кінескопів 

36 

Відкатник-вакуумник, зайнятий роботами на постах і багатопозиційному устаткуванні з парортутними насосами або з апаратурою, що має відкриті поверхні ртуті 

36 

Дистилювальник ртуті 

36 

Дозувальник ртуті, зайнятий: у виробництві електровакуумних приладів дозуванням відкритої ртуті ручним способом; механізованим дозуванням ртуті 

36 

Матувальник-вакуумник, зайнятий матуванням ручним способом методом травлення плавиковою кислотою 

36 

Плавильник металу і сплавів, зайнятий у виробництві напівпровідникових приладів та у виробництві електровакуумних приладів приготуванням свинцевого припою 

36 

Травильник прецизійного травлення, зайнятий травленням кристалів і переходів при постійній роботі з плавиковою кислотою 

36 

ВИРОБНИЦТВО СКЛОВИРОБІВ 

  

Робітники 

  

Витягальник з вироблення скляних труб і дроту (із скла), зайнятий у процесі плавлення кварцового скла та витягуванням трубок 

36 

Кварцодув 

36 

Кварцоплавильник 

36 

ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ 

  

Малювальник світляними фарбами 

36 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВ ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ, СКЛОВИРОБІВ І АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ 

  

Працівники, зайняті випробуванням електровакуумних приладів з анодною напругою 20 та більш кіловольт 

36 

Працівники, постійно та безпосередньо зайняті виготовленням та застосуванням пасти "Цето" з вмістом 80 відсотків торію 

36 

Робітники, керівники і фахівці, які безпосередньо зайняті у цехах та на дільницях виготовлення та регенерації електровакуумних приладів із застосуванням ртуті 

36 

ВИРОБНИЦТВО РАДІОДЕТАЛЕЙ 

  

Готувач розчинів та сумішей, постійно зайнятий приготуванням маси із штучних смол (у тому числі електроізоляційної маси з нагріванням) із застосуванням токсичних розчинників 

36 

Металізатор, зайнятий металізацією радіодеталей міддю, свинцем, цинком та кадмієм 

36 

Травильник радіокераміки, зайнятий на травленні плавиковою кислотою 

36 

ВИРОБНИЦТВО СЕЛЕНОВИХ ТА КУПРОКСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИПРЯМЛЯЧІВ 

  

Шоопувальник елементів, зайнятий металізацією селенових елементів 

36 

ВИРОБНИЦТВО П'ЄЗОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 

  

Штучне вирощування та оброблення п'єзокварцу 

  

Травильник прецизійного травлення, зайнятий травленням п'єзокварцу при постійній роботі з плавиковою кислотою 

36 

Загальні професії виробництва п'єзотехнічних приладів 

  

Рентгенгоніометрист 

36 

9. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВО  

  

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ 

  

Випробувальні станції, установки та стенди з випробування авіаційних двигунів 

  

Робітники 

  

Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті у боксах на роботах з випробування, доведення та лаштування реактивних, турбогвинтових авіаційних двигунів і спецвиробів, а також агрегатів, вузлів і деталей до них 

36 

Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті у боксах на випробувальних станціях біля банажирів та стендів з підготовки до випробувань, на випробуваннях, доведенні та усуненні дефектів двигунів, що працювали на етилованому бензині 

36 

Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті у закритих приміщеннях випробуванням, контролем та доведенням блокових установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп, нагнітачів та доведенням гвинтів при роботі двигунів на етилованому бензині 

36 

Слюсар-складальник двигунів та інші робітники, зайняті розбиранням, перебиранням та промиванням двигунів і карбюраторів, що працювали на етилованому бензині, під час роботи у приміщеннях 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у боксах на роботах з випробування, доведення та лаштування реактивних, турбогвинтових двигунів і спецвиробів, а також агрегатів, вузлів і деталей до них

36 

Майстер, безпосередньо зайнятий у боксах на випробувальних станціях біля банажирів та стендів з підготовки до випробувань, доведення та усунення дефектів двигунів, що працювали на етилованому бензині

36 

Майстер, зайнятий у закритих приміщеннях випробуванням та доведенням блокових установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп, нагнітачів та доведенням гвинтів при роботі двигуна на етилованому бензині 

36 

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ 

  

Виробництво свинцево-цинкових штампів 

  

Плавильник металу та сплавів; заливальник металу, зайнятий плавкою, розливанням та рафінуванням свинцево-цинкових сплавів 

36 

Слюсар-інструментальник, постійно зайнятий обробкою свинцево-цинкових штампів 

36 

Аерогідродинамічні випробування авіаційної техніки 

  

Робітники 

  

Машиніст крана (кранівник), безпосередньо зайнятий обслуговуванням випробувань авіаційної техніки в аеродинамічних трубах з рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 

36 

Модельник аерогідродинамічних моделей з металу, модельник аерогідродинамічних моделей з неметалу, безпосередньо зайняті доведенням моделей в аеродинамічних трубах з випробування авіаційної техніки з рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 

36 

Слюсар-випробувач та інші робітники, безпосередньо зайняті підготовкою та проведенням випробувань виробів у натурі, моделей та деталей в аеродинамічних трубах з рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 

36 

Керівники і фахівці 

  

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті підготовкою та проведенням випробувань виробів у натурі, моделей та деталей в аеродинамічних трубах з рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 

36 

ОПТИКО-МЕХАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

Виробництво вогнетривких та керамічних виробів 

  

Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням керамічних матеріалів 

36 

Виробництво скла та скловиробів 

  

Дробильник-розмелювач, постійно зайнятий дробленням гірського кришталю 

36 

Кварцоплавильник 

36 

Обробка скла 

  

Оператор вакуумних установок для нанесення покриттів на оптичні деталі, зайнятий роботою на установках з парортутними насосами 

36 

Оператор з вирощування кристалів, безпосередньо зайнятий у виробництві кристалів та солей фторидів 

36 

Робітники, зайняті ремонтом парортутної апаратури 

36 

Склодув, зайнятий виготовленням виробів з жаротривкого кварцового скла 

36 

Оптико-механічні роботи 

  

Оптик-механік, безпосередньо зайнятий випробуванням готових оптичних приладів в термобарокамерах за температури -60° C і нижче 

36 

ПІДПРИЄМСТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ 

  

Робітники 

  

Випробувач двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті випробуванням двигунів, силових установок, дизельних моторів та генераторів у закритих боксах з рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 

36 

Стрілець, зайнятий відстрілюванням артилерійських гармат 

36 

Стрілець, зайнятий випробуванням зброї у закритих приміщеннях (тирах) 

36 

Керівники і фахівці 

  

Інженер та технік, безпосередньо зайняті на випробуванні двигунів, силових установок, дизельних моторів та генераторів у закритих боксах з рівнем високочастотного шуму 100 і більше децибел 

36 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ АВІАЦІЙНОГО ТА ОБОРОННОГО ВИРОБНИЦТВА (У ТОМУ ЧИСЛІ РЕМОНТ ЛІТАКІВ ТА АВІАДВИГУНІВ) 

  

Машиніст висотно-компресорної установки та інші робітники, безпосередньо зайняті на роботах у висотно-компресорних станціях на випробуванні авіаційної техніки 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням кранів та тельферів у цехах, де як технологічне паливо застосовується високосірчистий мазут 

36 

Робітники, зайняті герметизацією всередині кесонбаків 

36 

10. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ 

  

АСФАЛЬТОБІТУМНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

Варник асфальтової маси, зайнятий роботами з пеком і (чи) бітумом у закритому приміщенні 

36 

ОБРОБКА ПЕКУ 

  

Вантажник, зайнятий навантаженням пеку навалом 

36 

ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

  

Виробництво скловолокна, скловолокнистих матеріалів та базальтового волокна 

  

Робітники, зайняті безпосередньо у виробництві скловолокна, скловолокнистих матеріалів та базальтового волокна 

36 

ВИРОБНИЦТВО АБРАЗИВНИХ ВИРОБІВ ТА ІНСТРУМЕНТУ З НИХ 

  

Машиніст крана (кранівник), зайнятий в електроплавильних цехах 

36 

Плавильник абразивних матеріалів 

36 

Подинник, зайнятий у цеху виробництва корунду 

36 

Розбирач печей опору, зайнятий у цеху виробництва карбіду кремнію 

36 

ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА 

  

Видування та пресування 

  

Видувальник скловиробів, зайнятий видуванням баночки для виробів, набиранням скломаси на баночку в кількості, яка відповідає розміру та вазі виробів, що виготовляються; виготовленням виробів халявним способом та із жаротривкого скла 

36 

Обробник видувних виробів, зайнятий виготовленням виробів халявним способом та із жаротривкого скла 

36 

Повертальник, зайнятий виготовленням виробів халявним способом та із жаротривкого скла 

36 

Складальник скломаси, зайнятий на виготовленні виробів халявним способом та із жаротривкого скла 

36 

Склодув, що працює постійно із жаротривким кварцовим склом 

36 

Обробка виробів 

  

Декорування 

  

Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий травленням (обробкою) скловиробів плавиковою кислотою та відмиванням їх після травлення 

36 

Склеювання скловиробів 

  

Намазувальник целулоїду 

36 

Виготовлення допоміжних матеріалів 

  

Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням плавикової кислоти 

36 

ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КЕРАМІЧНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ 

  

Аерографник, зайнятий на роботах із фарбами з вмістом 25 відсотків і більше окису свинцю 

36 

Дробильник-розмелювач, що працює на бігунах, дробарках, дезінтеграторах, змішувачах та барабанах 

36 

Оправник-чистильник, зайнятий чищенням фарфорових та фаянсових виробів при сухому способі оправлення та чищення їх 

36 

Травильник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий роботою з плавиковою кислотою 

36 

Трафаретник, постійно зайнятий на роботі із свинцевою фольгою

36 

Фарботерник, зайнятий готуванням фарб з вмістом окису свинцю понад 25 відсотків 

36 

Фотокерамік, зайнятий на роботах з керамічними фарбами з вмістом окису свинцю понад 25 відсотків 

36 

Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 

36 

Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий поліруванням розфарбованих виробів плавиковою кислотою 

36 

Кварцоплавильник, зайнятий плавленням кварцового скла 

36 

Кварцодув 

36 

Виробництво керамічних барвників та емалей 

  

Робітники 

  

Апаратник фільтрації, що працює на центрифугах 

36 

Електролізник водних розчинів 

36 

Мельник мінеральної сировини, зайнятий приготуванням барвників 

36 

Обпалювач керамічних пігментів 

36 

Плавильник емалі 

36 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням з миттям підлоги 

36 

Просівальник 

36 

Слюсар-ремонтник, що постійно працює у виробництві барвників та емалі 

36 

Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 

36 

Керівники, фахівці і службовці 

  

Майстри зміни та майстри старші, теплотехніки, майстри контрольні (дільниці, цеху), завідувачі складів 

36 

Виробництво препаратів дорогоцінних металів та люстрів 

  

Робітники 

  

Виробник препаратів дорогоцінних металів та люстрів 

36 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у виробництві дорогоцінних металів 

36 

Слюсар-ремонтник, що постійно працює у виробництві препаратів дорогоцінних металів та люстрів 

36 

Керівники 

  

Майстри змін та майстри старші, майстри контрольні 

36 

Виробництво деколі (дільниця хромолітографії) 

  

Робітники 

  

Акліматизатор 

36 

Апаратник-оліфовар, зайнятий на роботах із застосуванням сикативів, що містять свинець 

36 

Друкар плоского друку 

36 

Колорист 

36 

Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий сортуванням деколі 

36 

Накладальник на друкарських машинах, зайнятий на плоскодрукарських машинах 

36 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий обшиванням валків, які покривають свинцевомісткою фарбою 

36 

Препаратор, зайнятий чищенням відтисків деколі 

36 

Прибиральник виробничих приміщень, що постійно працює у виробництві деколі 

36 

Приймальник на машинах та агрегатах, що обслуговує плоскодрукарські машини 

36 

Пробіст плоского друку, зайнятий переведенням зображення з філігранного паперу на вироби 

36 

Пудрівник відбитків деколі 

36 

Слюсар-ремонтник, що постійно працює у виробництві деколі 

36 

Фарботерник 

36 

Хромолітограф 

36 

Шліфувальник літоофсетних форм, зайнятий шліфуванням каменів та цинкових пластин 

36 

Керівники і службовці 

  

Майстри зміні та майстри старші, майстри контрольні, завідувачі складів 

36 

ВИРОБНИЦТВО АЗБЕСТОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 

  

Виробництво азбестових картону, паперу, фільтропластин, фільтроволокна та виробів з них 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно, зайняті у відділеннях: підготовчо-дробильному, рольному, приготування клеїв та паст з хімікатів (розміщених у рольному відділенні) та дільниці штампування 

36 

Виробництво паронітів: електроніту, фероніту, фриваніту та інших паронітів та виробів з них 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно, зайняті на дільницях: підготовки азбесту та інгредієнтів, виготовлення листів з азбестових мас 

36 

Виробництво фрикційних та гальмових виробів 

  

Робітники, керівники та фахівці, які працюють позмінно і зайняті на дільницях: підготовки азбесту та інгредієнтів, приготування азбестових мас, просушування азбестових мас, приготування бакелітових просочень 

36 

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання 

36 

Чистильник вентиляційних установок та робітники механічної обробки виробів на основі азбесту 

36 

Дослідно-експериментальне виробництво азбестових технічних виробів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Текстильне виробництво 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно, зайняті у відділеннях: підготовчому, чесальному, прядильному, ткацькому, набивальному, тканих гальмових стрічок та інших азбестових виробів 

36 

Робітники з обслуговування підіймально-транспортних пристроїв 

36 

11. БУДІВНИЦТВО 

  

БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНУ, ТУНЕЛІВ ТА ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД 

  

Підземні роботи 

  

Робітники, безпосередньо та постійно зайняті на роботах на всіх дільницях технологічного ланцюга 

36 

ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 

  

Робітники 

  

Кесонник-апаратник, кесонник-прохідник, кесонник-слюсар, кесонник-електромонтажник 

36 

Монтажник зв'язку - кабельник, монтажник зв'язку - спаювальник, зайняті на роботах із спаювання кабелів у поліетиленових та поліхлорвінілових оболонках 

36 

Піскоструминник, зайнятий на роботах сухим способом у приміщенні або місткостях 

36 

Робітники будівельних та будівельно-монтажних спеціалізованих організацій, зайняті безпосередньо на будівництві та ремонті коксових печей: вогнетривник, підсобний робітник, що працює з вогнетривником, підсобний робітник, зайнятий на складі вогнетривів та мертелів, слюсар будівельний, черговий електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, тесляр та підсобний робітник, що працюють у тепляках та розчинових вузлах 

36 

Робітники, що працюють у сирих тунелях гідротехнічних вузлів та патернах з великим припливом води 

36 

Керівники і фахівці 

  

Виконавець робіт та майстер будівельних та будівельно-монтажних спеціалізованих організацій, зайняті безпосередньо на будівництві та ремонті коксових печей 

36 

Майстер та фахівці, які працюють позмінно у кесонах 

36 

12. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА І СУБПРОДУКТІВ
 

  

М'ясне виробництво 

  

Лікар, фельдшер ветеринарний, що провадять ветеринарно-санітарну експертизу у цехах первинного перероблення худоби, на санбойнях 

36 

Лікар, фельдшер ветеринарний та молодший ветеринарний персонал ветеринарних амбулаторій, лікарень та ізоляторів, зайнятий на роботах із тваринами, хворими на зоонозні захворювання (бруцельоз, сап, сибірку, сказ, туляремію та інші інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин), санітар ветеринарний та годувальник, що працюють на скотобазах та обслуговують худобу, неблагополучну на зоонозні захворювання 

36 

Мікробіолог, біолог та бактеріолог, лікар санітарний, що зайняті експертизою або стикаються з підозрілими та зараженими інфекційними захворюваннями худобою та продуктами 

36 

Працівники з вироблення гормональних, ферментних та жовчних препаратів 

36 

Працівники з виробництва кровозамінників, гідролізатів, різних сироваток, склоподібного тіла, ехінококового алергену, лідази 

36 

Працівники, зайняті дезінфекцією, дезінсекцією та дератизацією під час роботи з отруйними хімічними речовинами 

36 

Робітники з боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур, посівів, насаджень, амбарно-складськими та сільськогосподарськими шкідниками та гризунами 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЖИРІВ 

  

Горіхово-кісточкових виробів 

  

Жарівник, пресувальник-віджимач харчової продукції, зайняті на одержанні гіркоминдальних ефірних масел 

36 

ВИРОБНИЦТВО ГЛЮКОЗИ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

  

Апаратник абсорбції 

36 

Апаратник кристалізації та центрифугування 

36 

Апаратник сушіння 

36 

Апаратник фільтрації 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Майстер зміни, зайнятий у цеху глюкози 

36 

Нейтралізаторник 

36 

Оператор випарювальної установки 

36 

Оператор іонообміну 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

  

Виробництво глютамінової кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті у виробництві 

36 

ПЕРЕРОБЛЕННЯ СОЛІ 

  

Виробництво солебрикетів 

  

Працівники, зайняті виробництвом солебрикетів з мікроелементами, фенотіазинових, тіодифеніламінових та з інших хімікатів 

36 

ВИРОБНИЦТВО ВІТАМІНУ D2 З ДРІЖДЖІВ 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті на стадіях опромінювання та перекристалізації 

36 

ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА, КРУП 

  

Апаратник оброблення зерна, зайнятий протравленням насіння кукурудзи 

36 

Працівник, безпосередньо зайнятий на дезінсекційних та дератизаційних роботах з боротьби з амбарними шкідниками із застосуванням отруйних речовин, а також розфасуванням та розвантаженням отрутохімікатів 

36 

ЗАГАЛЬНІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

  

Екстракція жирів, масел та ароматичних речовин 

  

При застосуванні хлороформу, дихлоретану та бензолу 

  

Працівники 

36 

Утилізаційні цехи та відділення з переробки риби, морського звіра, м'яса, що не підлягають переробці для харчових цілей 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно під час знезаражування, переробки трупів та конфіскатів 

30 

13. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

  

Ловля риби 

  

Водолаз 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт, крім водолаза легкого спорядження рятувальної служби 

36 

Кочегар судна на твердому паливі 

36 

Загальні професії у рибному господарстві 

  

Працівник, зайнятий повний робочий день на ремонтних роботах усередині жиротопних котлів, жировідокремлювачів, жировідстійників, збірників гракси, жирових танків, гросбункерів жирзаводу та всередині паливних солярних та масляних танків на суднах флоту рибного господарства 

36 

14. ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

БАВОВНОПРЯДІННЯ 

  

Робітник, зайнятий безпосередньо протруюванням бавовняного насіння у цеху 

361 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

  

Заготівник хімічних розчинів та фарб, зайнятий заготовленням чорного аніліну 

36 

Заливальник голково-платинних виробів, зайнятий заливанням свинцевим сплавом 

36 

15. ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ ТА ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ 

  

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ ТА ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ 

  

Апаратник змішування, зайнятий змішуванням мас із застосуванням технічного вуглецю (сажі) 

36 

Складач навісок інгредієнтів, зайнятий на роботах із застосуванням технічного вуглецю (сажі) 

36 

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВОГО ВЗУТТЯ 

  

Дільниці лакування гумового взуття 

  

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів, зайнятий на роботах із застосуванням лаку, смоли, масла та фактису 

36 

16. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА 

  

ВИЧИНКА ХУТРА Й ОВЕЧИХ ШКІР 

  

Дезінфектор, зайнятий дезінфекцією шкіросировини, не дослідженої на сибірку 

36 

Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб недослідженої шкіросировини для бактеріологічного аналізу за Асколі 

36 

Транспортувальник, безпосередньо зайнятий розтарюванням та підготовкою до зрізування проб з недослідженої мокросолоної імпортної козлини та овчини 

36 

____________
1 У разі застосування фосфорорганічних сполук, препаратів ртуті, міді, миш'яку, нікотину, анабазину тривалість робочого тижня встановлюється 24 години з допрацюванням 12 годин на інших роботах, не пов'язаних з отрутохімікатами. 

ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ХУТРА 

  

Готувач хімічних розчинів, зайнятий приготуванням розчинів аніліну та урзолу 

36 

Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб недослідженої хутряної сировини для бактеріологічного аналізу за Асколі 

36 

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів, зайнятий сушінням хутра, пофарбованого аніліном; робітники, зайняті підвезенням хутра безпосередньо після фарбування аніліном у сировинному та фарбувальному виробництвах 

36 

17. ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 

  

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ПОКРИШОК ТА КАМЕР 

  

Підготовчі цехи (дільниці) та цехи (дільниці) підготовки сировини 

  

Працівники дільниць обробки, розважування технічного вуглецю (сажі) та приготування паст 

36 

Підсобно-допоміжні робітники та робітники чергових та ремонтних бригад 

  

Робітники ВТК, що постійно, протягом повного робочого дня працюють на контролі виробництва 

аналогічна до установленої для даного робочого місця (дільниці) 

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ 

  

Виробництво гумових рукавів, шлангів та трубок 

  

Пресувальник-освинцювальник рукавів та знімач свинцевої оболонки з рукавів 

36 

Виробництво безшовних (мочаних) виробів на основі латексів, що містять вільний хлоропрен (від 0,2 до 0,6 відсотка) 

  

Апаратник приготування латексної суміші; апаратник сушіння, апаратник промивання 

36 

Вулканізаторник; закупорювач мочаних виробів; знімач гумових виробів; ремонтувальник гумових виробів; виробник мочаних виробів 

36 

Виробництво ебонітових виробів 

  

Робітники дільниць, зайняті приготуванням ебонітового пилу 

36 

Підготовче виробництво 

  

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів, зайнятий варінням фактису, розігріванням та варінням пом'якшувачів 

36 

Просівальник, зайнятий просіюванням технічного вуглецю (сажі) 

36 

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛАСТМАСИ 

  

Виробництво пінополеуретану 

  

Працівники 

36 

18. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ 

  

ГІДРОЛІЗНЕ ТА СУЛЬФІТНО-СПИРТОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

Виробництво ваніліну 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно

36 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ 

  

Робітники 

  

Готувач лаків, фарб та левкасу, зайнятий приготуванням лаків, фарб, мастики, політур, емалей, паст, шпатлівки та ґрунтовки, що містять бензол, метанол, ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та складні спирти), стирол та формальдегід 

36 

19. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ 

  

Варник целюлози, зайнятий варінням сульфітної целюлози 

36 

Завантажувач колчеданових, сірчаних печей та турм 

36 

Кислотник 

36 

Обмурівник кислотних резервуарів 

36 

Промивальник целюлози 

36 

Регенераторник сірчистої кислоти 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий в цехах та на дільницях: кислотних та сульфітно-варильних 

36 

Керівники 

  

Майстер зміни цехів та дільниць кислотних, сульфітно-варильних 

36 

ВИРОБНИЦТВО ДВООКСИДУ ХЛОРУ 

  

Робітники 

  

Апаратник виробництва двооксиду хлору 

36 

Кислотник 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

Хлорник 

36 

Керівники 

  

Начальник зміни 

36 

20. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

ВИРОБНИЦТВО ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ 

  

Відливальник, зайнятий відливанням шрифту та складального матеріалу з друкарського сплаву, що містить свинець 

36 

Стереотипер, зайнятий відливанням стереотипів із свинцевих сплавів 

36 

ІНШІ ПРОФЕСІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

  

Плавильник металу та сплавів, зайнятий плавленням друкарського сплаву, що містить свинець 

36 

21. МЕДИЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

ВИРОБНИЦТВО АНТИБІОТИКІВ НЕМЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ДОБРИВ ТА ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ, ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

  

Працівники, безпосередньо зайняті в зазначених виробництвах 

36 

ВИРОБНИЦТВО ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ, ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно і безпосередньо та постійно зайняті на роботах із живими мікроорганізмами та готовими ферментними препаратами 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЛІЗИНУ МЕТОДОМ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ 

  

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

36 

ВИРОБНИЦТВО КАРБОНІЗОВАНОГО ЛІГНІНУ ТА АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З ЛІГНІНУ 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

36 

ВИРОБНИЦТВО ЮГЛОНУ 

  

Працівники, безпосередньо зайняті у зазначеному виробництві 

36 

ІНШІ ПРОФЕСІЇ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

  

Працівники, зайняті на роботах у боксах 

36 

Футерувальник (кислотривник), зайнятий на гарячих роботах 

36 

ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 

  

Виробництво антибіотиків 

 

Одержання антибіотиків, виготовлення та фасування їх готових лікарських форм 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво алкалоїдів та їх солей 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів вісмуту 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво барбітуратів та їх напівпродуктів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво гваяколових препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво глікозидів та чистих препаратів із рослин 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво гормонів та їх напівпродуктів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів пуринового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів миш'яку 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ртутних препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво саліцилових препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів срібла 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво сульфаніламідних препаратів та сульфонів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів амідопірину-фенацетину 

  

Антипірин, анальгін, амідацетооцтової кислоти, амідопірин (пірамідон), фенацетин 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво галоїдомістких препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів фосфору 

  

Аденазинтрифосфорна кислота, динатрієва сіль, армін, фосфакол, пірофос (фосербин), фітин, "МАП" (м'язово-аденіловий препарат) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво спиртів 

  

Діетиламіноетанол, 3-диметиламінопропанол-1, спирт вторинний аміловий (пентанол-2), амінопропіловий, 1,4-бутандіоловий, октиловий 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво ефірів 

  

Ацетооцтовий ефір, метиловий ефір дихлороцтової кислоти, метиловий ефір саліцилової кислоти, етилпропіонат, етилацетат, ціаноцтовий ефір, ефір діетиловий, ефір етиловий фенилоцетової кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво органічних кислот 

  

Ізонікотинова, фенілоцтова, феноксіоцтова, нікотинова, пропіонова, трихлороцтова кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів ізонікотинової кислоти 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів акридинового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів групи фенотіазина 

  

Робітники, керівники та фахівці 

36 

Виробництво барвників для діагностики 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво солей органічних кислот 

  

Літію бензоат, заліза лактат, натрію бензоат 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів для лікування новоутворень 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво антикоагулянтів непрямої дії 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів похідних бензольного ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів нафталінового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів піперазинового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво сірковмісних препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів фурфуролового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів хінолінового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів піперидинового ряду 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво інших органічних препаратів 

  

Амілнітрит, ацетилхолін-хлорид, препарат АСД ареколін, амінохінол, алацил, апресин, ацефен, амінокапронова кислота, амедин, антифомсилан, бутамід (растинон), бетазин, бальзам Шостаковського, бігумаль, бутадіон, бензацин, бепаск, ветразин, гігроній, гегсерол, гідроперит, гептилрезорцин, гексоній, гемаспоридин, гістидин, гексамідин, гістамін, гемітіамін, діакарб, дибазол, дикаїн, діоцид, димедрол, дифенін, диколін, димеколін, дитилін, дитразин-фосфат, димекарбін, дибензилетилендіамін, ізафенін, ізоверин, іпразид, ізоприн, індопан, карбахолін, кордіамін, коразол, кетон Міхлера, кризанол, карбідин, лінетол, леморан, мієлосан, мезатон, метилтіоурацил, ментол кристалічний, моносепт, мепротан, метацин, мерказоліл, метисазон, метронідазол, мексамін, наганін, нафта нафталанова, нарколан, налорфін (антофін), нітазол, новокаїнамід, оксазил (оксамізил), оксибутират натрію, параланолін, пентоксил, пентамін, протамін, пантоцид, прозерин, піральдин, плазмоцид, припілнітрит, прегнантол, паранітраб-ромацетофенон, псоріазин, піроксан, пентацин (ЕДТУ), солі оцтовосвинцеві, спазмолітин, солюсурмін, салазодиметоксин, сіркотонін, триметин, тропацин, трийотраст, тетридин, тибон, терпінгідрат, трихомонацид, тримеказин, тіанід, теброфен, трихлоретилен, танін, тауремізин, тріомбрин, уретан, уродан, фенамід, бетафенілізопропіламін, фенатин, фенадон, фліцид, фенакон, фенілацетамід, фламін, фепранон, фурасемід, хлоралгідрат, хлороформ, хлоридин, хінгамін (хлорохін), хлоразин, хлорацизин, циклогексанол, цигерол, циклопропан, циклобутоній, цинхофен (атофан), епілін, етоній, етимізол, пелоїдин 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво інших неорганічних препаратів  

  

Азоту закис, магнію окис, калій марганцевокислий 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво екстрактів рідких, густих, сухих та концентратів 

 

Беладонна, глід, валеріана, горицвіт, левзея, жовтушник, крушина, кукурудзяні рильця, чоловіча папороть, опій, пасифлора, собача кропива, термопсис, чебрець, філіксан, блювотний горіх, чебрець та лікарські суміші, до складу яких вони входять 

 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво настоєк та крапель 

 
 
 

Аралія, беладона, глід, валеріана, "Дента" (зубні краплі), конвалія, нашатирно-анісові, обвійник, заманиха, лагохілус, собача кропива, полин, софора японська, софорин, стручковий перець, вовчуг, чемериця, блювотний горіх, лікарські суміші, що містять зазначені настойки 

 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво новогаленових препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво препаратів крові, кровозамінників, гідролізатів, різних сироваток 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво шовного хірургічного матеріалу 

  

Робітники, зайняті на роботах у стерильних блоках і боксах 

36 

Виробництво гормональних, ферментних та біогенних препаратів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво інших препаратів 

 
 
 

Алілчеп, алілсат, антиформін, валідол, дьоготь, рідина Мітрошина, клеол, кислота карболова рідка та її препарати, кислота соляна розведена, лізоформ, іманін, розчин перекису водню, розчин Люголя з гліцерином, розчин нітрогліцерину, розчин йоду, спирт мурашиний, спирт нашатирний, тальк, розчин формаліну, мазь борно-цинково-нафталанна, паста Теймурова, скипидарна, сірко-цинково-нафталанна, ундецинова, фториста, цинкова, діахільна 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво пластирів та лейкопластирів 

  

Свинцеві та талієві 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво та фасування готових лікарських форм, що містять медикаменти, вітаміни та галенові препарати (таблетки, драже, свічки, кульки, емульсії, мазі, суспензії, аерозолі, лініменти, олівці, пасти, пластирі, розчини, капсули та ін.) 

  

Робітники, керівники і фахівці 

361 

Виробництво медичних масел 

  

Блекотне, дармінне, дурманне 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво дентину та дентину-пасти 

 

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Виробництво рентгенівських екранів 

  

Апаратник насичення, апаратник одержання сполук для рентгенівських екранів, апаратник виробництва рентгенівських екранів, підсобний робітник, прибиральник виробничих приміщень, слюсар-ремонтник, комірник, майстер, начальник дільниці та цеху 

36 

____________
1 Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється у разі, коли вона встановлена у виробництві даного продукту або вихідної лікарської сировини. 

Виробництво полістиролових коробочок 

  

Дільниця пластмас 

  

Ливарник пластмас, налагоджувальник машин та автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас, зайнятий налагоджуванням ливарних машин; слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, майстер 

36 

Переробка лікарської рослинної сировини (комплектування, подрібнення, сушіння, опрацювання, перегляд, таблетування, брикетування та виробництво зборів) 

  

Амі зубна, анабазис, астматол, аралія, аконіт, астматин, беладони листя, блекота-трава, бодяга, барбарису корінь та листя, глід, переступень, валеріана, рутвиця, горицвіт, дарміна, джут, далматська ромашка, дурман, діоскорея, жовтушник, дельфіній, заманиха, китятки, жовтозілля, кендир, глечики, конвалія, левзея, луносемянника кореневище з коренем, лобелія, лобода глистогінна, магнолія великоквіткова, чемерник, морська цибуля, наперстянка, обвійник, опій-сирець, олеандр, осока парвська, собача кропива, порошок опію, папороть чоловіча, паслін пташиний, перець стручковий червоний, псоралея костянкова, полин гіркий, раувольфія зміїна, ріжки, синюха голуба, софора товстоплідна, сферофіза, секуринега, курай Ріхтера, скополія, строфант, солодець, збори за прописом Здренка, термопсис, чемериця, блювотний горіх, березовий гриб, цитварний полин, ефедра гірська, хінна кора 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Робота у боксі, пов'язана з виробництвом стерильних препаратів та медичних виробів 

  

Робітники, керівники і фахівці 

36 

Розчини в ампулах 

  

Ампулювання 

  

Робітники, керівники і фахівці 

аналогічна встановленій у виробництві даного продукту 

Зуболікарські матеріали 

  

Амальгама срібла 

  

Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві 

36 

Поліметилакрилати, полістирол та епоксидні похідні 

  

Усі робітники цього виробництва 

36 

Виробництво вітамінів, їх похідних та напівпродуктів 

 

Вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В12, Рр, Д3, К3, Є, біотин, фолієва кислота та ін.
Похідні вітамінів: ефіри та коферменти
Напівпродукти вітамінів: псевдоіонон, диметилбензимідазол

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Виробництво вітаміну Д2 з дріжджів 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно на стадіях опромінювання та перекристалізації 

36 

Виробництво вітамінів з рибної сировини 

  

Апаратник фотохімічного синтезу 

36 

Виробництво фероцерону, метилпіролідону, сантохіну, мікробіологічного каротину 

  

Робітники, керівники і фахівці, які працюють позмінно 

36 

Загальні професії медичної промисловості 

  

Робітники, керівники та фахівці під час роботи з підозрілим або явно заразним матеріалом щодо чуми, бруцельозу, сапу, туляремії, сибірки, сказу та інших заразних захворювань 

36 

22. ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТОЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

  

Виробництво термометрів 

  

Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий на роботі у ртутних цехах 

36 

Ліфтер, зайнятий у відділенні з відкритою ртуттю 

36 

Машиніст з прання та ремонту спецодягу, зайнятий пранням та ремонтом спецодягу, забрудненого ртуттю 

36 

Працівники, безпосередньо зайняті виготовленням ртутних термометрів на дільницях із закритою ртуттю 

36 

Слюсар-ремонтник, монтажник технологічних трубопроводів, електромонтер з обслуговування електроустаткування, підсобний робітник та прибиральник виробничих приміщень, що постійно працюють у ртутних цехах 

36 

Травильник скла плавиковою кислотою 

36 

Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо зайняті заповненням приладів ртуттю (очищення ртуті, наповнення приладів ртуттю, калібрування ртуттю капелярів термометрів, вибирання ртуті з приладів, робота у відділі старіння термометрів) 

36 

23. ВИРОБНИЦТВО ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 

  

Ферментація тютюну 

  

Фахівці 

  

Технік, зайнятий ферментацією тютюну, який працює у ферментаційних камерах ферментаційних заводів 

36 

Виробництво сигарет, цигарок, сигар, тютюну; укладальні цехи, відділення та дільниці 

  

Сушильник харчової продукції, зайнятий сушінням сигар у камері на сигарних фабриках 

36 

24. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ 

  

Виробництво шарикопідшипників і роликових підшипників 

  

Робітники, керівники і фахівці, що постійно працюють у цеху шариків 

36 

Робітники, керівники і фахівці, постійно та безпосередньо зайняті на випробуванні підшипників коливання у НДІ підшипникової промисловості 

36 

25. ОБРОБКА ВІДХОДІВ ТА БРУХТУ 

  

ОБРОБКА БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

Підготовка шихти 

  

Підготовка свинцевих відходів 

  

Машиніст просіювальних установок 

36 

Різальник холодного металу, зайнятий різанням на ножицях та прес-ножицях металобрухту чорних та кольорових металів 

36 

Роздільник брухту та відходів металу 

36 

Сортувальник-складальник брухту та відходів металу, зайнятий сортуванням свинцевих відходів 

36 

Шихтувальник 

36 

Плавка та лиття кольорових металів 

  

Дробильник, зайнятий подрібненням вогнетривів та шлаків на бігунах та шарових млинах 

36 

Машиніст просіювальних установок, зайнятий на роботах з вогнетривами та шлаками 

36 

Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий обслуговуванням конвеєрів для прибирання горілої землі у тунелях ливарних цехів 

36 

Слюсар-ремонтник, зайнятий постійно ремонтом та налагоджуванням кокілів у гарячому стані на заливальній дільниці 

36 

Флюсовар, зайнятий готуванням сумішей флюсів з присадкою типу "ДАУ", флюсів для магнієвого лиття та таких самих за складом флюсів для лиття з алюмінієвих сплавів 

36 

Плавильні цехи та дільниці 

  

Завалювальник шихти у вагранки та печі, зайнятий плавкою кольорових металів та їх сплавів (крім алюмінію) 

36 

Завантажувач шихти, зайнятий плавкою кольорових металів та їх сплавів (крім алюмінію) 

36 

Заливальник металу, зайнятий заливанням кольорових металів та їх сплавів (крім алюмінію) 

36 

Плавильник, зайнятий плавкою кольорових металів та їх сплавів (крім алюмінію), плавкою міднобабітової стружки, випусканням гарячого шлаку та плавкою у печах "Аякс" 

36 

Робітник, безпосередньо зайнятий хлоруванням розплавлених кольорових металів та їх сплавів 

36 

Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий розливанням кольорових металів та їх сплавів (крім алюмінію) 

36 

Цехи плавки свинцю та свинцевих сплавів 

  

Вагар 

36 

Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей 

36 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

36 

Контролер продукції кольорової металургії, контролер брухту та відходів металу, зайняті у цеху плавки свинцю та свинцевих сплавів 

36 

Машиніст крана (кранівник) 

36 

Підсобний робітник 

36 

Плавильник, зайнятий плавкою свинцю, бабітів та свинцевих сплавів 

36 

Прибиральник виробничих приміщень 

36 

Пробовідбірник 

36 

Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий розливанням свинцю, бабітів та свинцевих сплавів 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

Стропальник 

36 

Транспортувальник шихти 

36 

Ливарні цехи та зали 

  

Ливарник металів та сплавів, зайнятий плавкою кольорових металів (крім алюмінію) 

36 

Магнієве лиття 

  

Вибивальник відливок 

36 

Пірометрист, зайнятий на плавильних дільницях 

36 

Стрижневик ручного формування та стрижневик машинного формування, зайняті у ливарних залах 

36 

Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 

36 

Транспортувальник 

36 

Флюсовар, зайнятий складанням флюсів 

36 

Формувальник ручного формування та формувальник машинного формування, зайняті у ливарних залах 

36 

Шихтувальник, зайнятий у цехах магнієвого лиття 

36 

Заводи вторинної переробки кольорових металів 

  

Завалювальник шихти у вагранки та печі, плавильник, заливальник металу, завантажувач шихти, розливальник кольорових металів та сплавів, зайняті плавкою брухту та відходів алюмінію та його сплавів у відбивних та полуменевих печах із застосуванням солей хлористого натрію, фтористого калію та кріоліту 

36 

Керівники 

  

Майстер, зайнятий на дільницях: плавки, рафінування та розливання свинцю 

36 

Майстер, безпосередньо зайнятий хлоруванням розплавлених кольорових металів та їх сплавів 

36 

Відпал, травлення, прокачування, штампування, пресування, волочіння, виробництво фольги та посуду 

  

Відпал та плавка 

  

Плавильник, зайнятий плавкою берилію та його сплавів 

36 

Обробка холодного металу 

  

Працівники, зайняті обробкою свинцю, берилію та їх сплавів 

36 

Виробництво ксантогенатів 

  

Робітники та майстри, зайняті у виробництві ксантогенатів 

36 

Виробництво димосуміші 

  

Робітники, керівники і фахівці дільниць виробництва димосуміші 

36 

Виготовлення муфелів у виробництві цинку 

  

Робітники та майстри, зайняті у дробильному та пресовому відділеннях при переробці матеріалів, що містять 10 відсотків та більше вільного двоокису кремнію, а також робітники, зайняті протягом повного робочого дня ремонтом устаткування у цих відділеннях 

36 

Виробництво елементарної сірки 

  

Робітники, керівники і фахівці, які зайняті позмінно на дільницях виробництва елементарної сірки 

36 

ПІДПРИЄМСТВА, ЦЕХИ, ВИРОБНИЧІ БАЗИ ТА МАЙДАНЧИКИ З ПЕРЕРОБКИ БРУХТУ ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

  

Газорізальник, зайнятий різанням брухту, пофарбованого свинцевим суриком 

36 

Роздільник брухту та відходів металу, зайнятий обробленням свинцю, переробленням суднового брухту, пофарбованого свинцевим суриком 

36 

Сортувальник-складальник брухту та відходів металу, зайнятий сортуванням свинцевих відходів 

36 

26. ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА 

  

ВИРОБНИЦТВО М'ЯКИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ ТА ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

  

Варник бітуму, зайнятий обслуговуванням варильних котлів, що працюють на рідкому та газовому паливі 

36 

Дробильник теплоізоляційної сировини, зайнятий подрібненням пеку 

36 

ВИРОБНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-НАОЧНОГО ПРИЛАДДЯ 

  

Виготовлення вологих препаратів 

  

Монтувальник вологих препаратів, зайнятий монтуванням на склі відпрепарованих та остаточно зачищених особливо складних та ламких органів з трупів новонароджених 

36 

Начальник цеху, що безпосередньо бере участь у розтині та фіксації трупів тварин 

36 

Препаратор біологічних об'єктів, зайнятий розтином, фіксацією трупів тварин, обробленням їх сулемою, двохлористою ртуттю, хлоргідратом, формаліном, хлороформом 

36 

Приймальник біологічних матеріалів, зайнятий прийманням розітнених тварин, заливанням їх фіксуючою рідиною у процесі зберігання 

36 

Таксидермічна дільниця 

  

Таксидерміст, зайнятий зніманням шкур та обробленням їх токсичними речовинами 

36 

Виготовлення медичного навчально-наочного приладдя 

  

Відбірник анатомічного матеріалу, зайнятий одержанням, перевезенням і зберіганням трупів та трупних органів 

36 

Водій автомобіля 3, 2, 1 класу, зайнятий перевезенням трупів та трупних органів 

36 

Заготівельник блоків з гістології, цитології, ембріології, зайнятий виготовленням мікропрепаратів 

36 

Контролер наочного приладдя, зайнятий виготовленням мікропрепаратів з гістології, ембріології, патології та зоології 

36 

Майстер виробничої дільниці, зайнятий в анатомо-заготівельних та біозаготівельних цехах 

36 

Майстер виробничої дільниці, зайнятий виготовленням натуральних препаратів з анатомії людини і тварин, виготовленням скелетів людини і тварин, кісткових препаратів та остеологічних колекцій, виготовленням мікропрепаратів з гістології, ембріології, патології та зоології 

36 

Мацератор, зайнятий виготовленням натуральних скелетів людини і тварин, кісткових препаратів та остеологічних колекцій 

36 

Монтувальник вологих препаратів, зайнятий виготовленням вологих зоологічних препаратів 

36 

Монтувальник вологих препаратів, зайнятий виготовленням натуральних препаратів з анатомії людини та тварин 

36 

Монтувальник вологих препаратів, зайнятий монтуванням на склі відпрепарованих та остаточно зачищених особливо складних та крихких органів з трупів новонароджених 

36 

Обрізувач анатомічного матеріалу, зайнятий виготовленням натуральних скелетів людини, тварин та кісткових препаратів 

36 

Підсобний робітник, зайнятий піднесенням, прибиранням та мацерацією трупного матеріалу 

36 

Препаратор з анатомії, зайнятий препаруванням трупів та трупних органів, а також виготовленням натуральних скелетів людини і тварин, кісткових препаратів та остеологічних колекцій 

36 

Препаратор з мікрозоології, зайнятий виготовленням мікропрепаратів з гістології, ембріології, патології та зоології 

36 

Препаратор біологічних об'єктів, зайнятий виготовленням вологих зоологічних препаратів 

36 

Приймальник біологічних матеріалів, зайнятий прийманням, відбиранням, годуванням отрутних тварин та паразитів та доглядом за ними 

36 

Різальник на мікротомі, зайнятий виготовленням мікропрепаратів з гістології, ембріології, патології та зоології 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті виготовленням мікропрепаратів з гістології, ембріології, патології та зоології 

36 

27. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

  

Хімічний захист рослин від шкідників та хвороб 

  

Працівники, безпосередньо зайняті:  

  

навантажуванням, розвантажуванням, транспортуванням отрутохімікатів, що застосовуються для боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, а також протруєного зерна;  

36  

прийманням, зберіганням, відпуском отрутохімікатів з бази, складу зберігання у господарстві; 

36 

протруєнням насіння сільськогосподарських культур; 

36 

обпиленням і обприскуванням рослин, внесенням отрутохімікатів (фумігантів) у ґрунт, наметною фумігацією рослин та сільськогосподарської продукції, знезаражуванням рослинної продукції у вакуум-камерах та у трюмах пароплавів, приготуванням отруєних принад, газацією та вологим обробленням амбарно-складських приміщень, обробленням отрутохімікатами теплиць; 

361 

проведенням хімічного прополювання бур'янів; 

36 

авіаобприскуванням та обпиленням рослин (сигнальник, заправник); 

36 

оглядом та експертизою карантинних пунктів імпортної сільськогосподарської продукції, обробленої отрутохімікатами 

36 

Виробництво біопрепаратів 

  

Працівники, зайняті на роботах з продуцентами та титражними тваринами, що використовуються для виробництва біопрепаратів проти особливо небезпечних інфекцій, у тому числі тих, що загрожують здоров'ю людини: бруцельозу, сапу, сибірки, правця, газової гангрени (емфізематозний карбункул, брадзотаентеротоксемія, анаеробна дизентерія ягнят тощо), лептоспірозу, туберкульозу, бешихи свиней (еризепілойд), ящуру, паратифу, лістерельозу, ботулізму, стригучого лишая, чуми птахів, свиней, великої рогатої худоби; віспи овець, кіз та птахів, а також антирабічної вакцини; а також безпосередньо на роботах у виробництві біопрепаратів проти особливо небезпечних інфекцій: 

  

віварник (годувальник, санітар ветеринарний) і інші робітники, керівники і фахівці, постійно та безпосередньо зайняті обслуговуванням, доглядом за продуцентами і титражними тваринами; 

36 

____________
1 Під час протруєння насіння, обпиленні та обприскуванні рослин, знезаражуванні та виготовленні отруйних приманок із застосуванням фосфорорганічних сполук, препаратів ртуті, миш'яку, нікотину, анабазину тривалість скороченого робочого тижня становить 24 години з допрацюванням (12 годин) на інших роботах, не пов'язаних з отрутохімікатами. 

машиніст із прання та ремонту спецодягу, постійно зайнятий пранням виробничого санітарного одягу ручним способом; 

36 

працівники біопідприємств; 

36 

працівники біоочисних споруд 

36 

Працівники, зайняті на роботах у посівних та термостатних приміщеннях, у стерильних кімнатах, з випарювання туберкуліну; стерилізаторник матеріалів та препаратів, зайнятий роботою з особливо небезпечними інфекціями 

36 

Працівники, постійно та безпосередньо зайняті на роботах на утилізаційних установках для знезаражування та утилізації трупів тварин 

30 

Ветеринарна медицина* 

 

Лікар ветеринарний, лікар ветеринарний - ординатор клінік, фельдшер (технік) ветеринарний, препаратор ветеринарний, санітар ветеринарний, які безпосередньо виконують роботи в умовах небезпеки зараження або захворювання на заразні хвороби, а також з догляду та лікування хворих тварин 

39 

Лікар ветеринарний, фельдшер (технік) ветеринарний, препаратор ветеринарний, санітар ветеринарний, які працюють постійно із заразним матеріалом, культурами збудників зоонозних хвороб 2 - 3 групи патогенності, а також здійснюють догляд за тваринами, хворими на зоонозні хвороби, організовують та проводять їх лікування 

36 

Лікар ветеринарний, фельдшер (технік) ветеринарний, лікар ветеринарний - хімік, токсиколог, бактеріолог, вірусолог, серолог, патоморфолог, епізоотолог, з діагностики туберкульозу, лейкозу, інженер-біофізик, препаратор ветеринарний, дезінфектор, санітар ветеринарний, що безпосередньо працюють з токсичними речовинами 1 - 3 класу небезпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, та в осередках інфекційних хвороб тварин 

36 

Лікар ветеринарний, фельдшер (технік) ветеринарний, лікар ветеринарний - міколог, мікотоксиколог, препаратор ветеринарний, санітар ветеринарний, які безпосередньо працюють з культурами токсичних грибків (їх токсинами) та надають лікувальну допомогу хворим тваринам 

36 

Лікар ветеринарний, фельдшер (технік) ветеринарний, препаратор ветеринарний, санітар ветеринарний та інші робітники, керівники і фахівці, які постійно і безпосередньо зайняті виробництвом ветеринарних, біологічних препаратів, антибіотиків та інших засобів захисту тварин 

36 

____________
* Працівники підприємств, установ та організацій ветеринарної медицини, які займають посади, зазначені у розділі, вважаються постійно зайнятими на роботах із шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці незалежно від фактичного часу роботи в таких умовах.  

Лікар ветеринарний, фельдшер (технік) ветеринарний, інший персонал, які організовують і проводять діагностичні дослідження, профілактичні заходи та безпосередньо працюють з підозрілими на захворювання сказом тваринами, патологічним матеріалом 

36 

Лікар ветеринарний, фельдшер (технік) ветеринарний, оператор, санітар ветеринарний, які проводять патолого-анатомічний розтин трупів тварин та роботу з трупним матеріалом, а також водії спецавтомобілів 3, 2, 1 класів, які перевозять трупи та патологічний матеріал від тварин, які загинули 

36 

Працівники, постійно та безпосередньо зайняті знезаражуванням та утилізацією трупів тварин і конфіскатів на утилізаційних підприємствах 

30 

Виробництво солефенотіазинових брикетів 

  

Майстер, основні та допоміжні робітники, безпосередньо зайняті у виробництві солефенотіазинових брикетів 

36 

28. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

  

Робітники 

  

Обхідник колій та штучних споруд, що постійно працює у тунелях протяжністю понад 0,5 кілометрів під час руху поїздів з паровозною та тепловозною тягою 

36 

Прийомоздавальник вантажу та багажу та пломбувальник вагонів та контейнерів, зайняті на роботах з наливання та зливання на естакадах сірчистої нафти, що містить нафтовий газ та продукти її переробки з вмістом від 0,5 та вище вагових відсотків сірки 

36 

Промивальник-пропарювач цистерн, зайнятий обробкою цистерн з-під нафтопродуктів та хімічних продуктів 

36 

Слюсар з ремонту рухомого складу, постійно зайнятий розбиранням, ремонтом, складанням зливних приладів, спускних та запобіжних клапанів цистерн, оглядом та заправленням клапанів зливних приладів цистерн з-під нафтопродуктів та хімпродуктів 

36 

Керівники і фахівці 

  

Диспетчер поїзний, що працює на дільницях першої групи магістральних залізниць 

36 

Черговий станційного поста централізації та черговий по залізничній станції, які працюють на станційному посту централізації на станціях позакласних та першого класу магістральних залізниць 

36 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ 

  

Постійна робота тільки у нічний час у тунелях 

  

Робітники 

  

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту та метрополітену 

30 

Вулканізаторник та ремонтувальник гумових виробів, зайняті ремонтом поручнів ескалаторів 

30 

Дренажник 

30 

Електромонтажник з кабельних мереж, електромонтажник вторинних ланцюгів, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

30 

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

30 

Електромонтер зв'язку, електромонтер пристроїв сигналізації, централізації, блокування 

30 

Комірник 

30 

Лицювальник-мармурник, лицювальник-плиточник, лицювальник-полірувальник 

30 

Машиніст зумпфового агрегата 

30 

Машиніст мийної установки, машиніст компресорних установок, машиніст залізнично-будівельних машин, машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння, машиніст компресора пересувного з електродвигуном, машиніст електростанції пересувної, машиніст бетонозмішувача пересувного 

30 

Машиніст мотовоза, водій дрезини, їхні помічники, зайняті на господарських поїздах 

30 

Монтер колій, черговий стрілочного поста 

30 

Обхідник колій та штучних споруд 

30 

Оператор дефектоскопного візка, оператор шляхових вимірювань і їхні помічники 

30 

Слюсар зумпфового агрегата 

30 

Тунельний робітник 

30 

Штукатур, столяр, слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування тунельних споруд 

30 

Керівники і фахівці 

30 

Електромеханік, старший електромеханік 

30 

Інженери, техніки, зайняті на геодезично-маркшейдерських роботах 

30 

Майстер старший, майстер, помічник майстра 

30 

Робота у денний час та позмінно, у тому числі в нічний час 

  

Машиніст та помічник машиніста електропоїзда, зайняті перевезенням пасажирів на лінії 

36 

Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів, комірник, столяр, зайняті капітальним ремонтом ескалаторів у нахилених ходах за умови постійної роботи у тунелі 

36 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

  

Флот 

  

Водолаз, за винятком водолаза легкого спорядження рятувальної служби 

36 

Кочегари всіх найменувань суден всіх видів флоту, а також суден спеціального призначення (плавучих майстерень, кранів, культбаз, перевантажувачів, доків, нафтоперекачувальних та зачисних станцій тощо), за винятком відкритих катерів, при роботі цих суден на твердому паливі 

36 

Матрос-водолаз, за умови виконання водолазних робіт 

36 

Машинна та палубна команди нафтоперекачувальних станцій при перекачуванні етилованого бензину, сірчистої нафти та дистилятів, що виділяють вільний сірководень 

36 

Члени екіпажів суден, безпосередньо зайняті на зачищенні усередині суден, цистерн та інших місткостей з-під нафтопродуктів та хімічних продуктів 

361 

Морські порти 

  

Робітник комплексної бригади - водій машин внутріпортового транспорту з будь-яким видом приводу, зайнятий навантаженням та розвантаженням пеку навалом 

36 

Робітник комплексної бригади, зайнятий навантаженням та розвантаженням пеку навалом 

36 

Робітник комплексної бригади - машиніст (кранівник) портових кранів усіх типів на навантаженні та розвантаженні пеку 

36 

Робітник комплексної бригади - машиніст (кранівник), що працює на мостових дизельних портальних кранах типу "МАН" 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням пеку у морських портах 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням апатитових концентратів у морських портах 

36 

Робітники морських портів, що не входять до складу комплексних бригад: водії машин внутріпортового транспорту з будь-яким видом приводу, водії на перевантажувальних машинах, змонтованих на шасі автомобілів вантажністю від 1,5 тонни та вище, вантажники портові, машиністи (кранівники) портових кранів усіх типів на перевантажуванні пеку, машиністи (кранівники) портальних та напівпортальних кранів та мостових дизельних портальних кранів типів "МАН" 

36 

____________
1 Скорочений робочий день встановлюється тільки у дні роботи на зачищенні. 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЧКОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

  

Флот 

  

Кочегари всіх найменувань суден всіх видів флоту, включаючи судна спеціального призначення (плавучі магазини, агітаційні судна, науково-дослідні, навчально-виробничі, експериментальні, геологорозвідувальні, гідрометеорологічні, асенізаційні, станції із збирання та біохімічного очищення підсланевих вод, димонагнітальні, на тралових роботах), а також плавучі: майстерні, крани, культбази, готелі, гідромонітори, перевантажувачі, доки, нафтоперекачувальні, нафтобункерувальні та нафтоочисні станції, за винятком відкритих катерів, при роботі цих суден на твердому паливі 

36 

Машинна та палубна команда нафтоперекачувальних станцій при перекачуванні етилованого бензину, сірчистої нафти та дистилятів, що виділяють вільний сірководень 

36 

Члени екіпажів суден, безпосередньо зайняті зачищенням усередині суден, цистерн та інших місткостей з-під нафтопродуктів та хімічних продуктів 

361 

Шляхове господарство 

  

Водолаз, за винятком водолаза легкого спорядження рятувальної служби 

36 

Робітники, постійно зайняті на роботах у вогких тунелях та камерах гідровузлів гідротехнічних споруд з великим припливом води 

36 

Порти та пристані 

  

Робітник, безпосередньо зайнятий протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням пеку у річкових портах та пристанях 

36 

Робітник, безпосередньо зайнятий протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням апатитових концентратів у річкових портах та пристанях 

36 

Робітник комплексної бригади - водій машин внутріпортового транспорту з будь-яким видом приводу, зайнятий на навантаженні та розвантаженні пеку навалом 

36 

____________
1 Скорочений робочий день установлюється тільки у дні роботи на зачищенні. 

Робітник комплексної бригади, зайнятий на навантаженні та розвантаженні пеку навалом 

36 

Робітник комплексної бригади - механізатор (докер-механізатор), що працює на портових кранах усіх типів на навантаженні та розвантаженні пеку 

36 

Робітники, постійно зайняті зачищенням усередині суден, цистерн, резервуарів та баків з-під нафтопродуктів та хімічних продуктів 

36 

Робітники річкових портів та пристаней, що не входять до складу комплексних бригад: водії машин внутріпортового транспорту з будь-яким видом приводу, водії на перевантажувальних машинах, змонтованих на шасі автомобілів вантажністю від 1,5 тонни та вище, вантажники портові, машиністи (кранівники) портових кранів усіх типів на перевантаженні пеку, машиністи (кранівники) портальних та напівпортальних кранів 

36 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

  

Цивільна авіація 

  

Машиніст мийної машини, зайнятий промиванням моторів, що працюють на етилованому бензині 

36 

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з випробування, доводки та спорядження газотурбінних двигунів усіх систем, а також агрегатів, вузлів та деталей до них у боксах 

36 

Працівники, які безпосередньо здійснюють керування повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера 

36 

Радіооператори 3, 2, 1 класу, що працюють на КХ радіоканалах авіаційного наземного зв'язку за графіком цілодобових, денних та вечірніх змін на телеграфних каналах при середньогодинному навантаженні на одного радіооператора 300 та більше слів на годину 

36 

Радіооператори 3, 2, 1 класу, що працюють на КХ радіоканалах авіаційного повітряного зв'язку та на радіоконтрольних радіостанціях за графіком цілодобових, денних та вечірніх змін незалежно від навантаження радіообміну 

36 

Робітники, безпосередньо зайняті очищенням та ремонтом внутрішньопаливних баків газотурбінних літаків 

36 

Слюсар з ремонту авіадвигунів, постійно зайнятий протягом робочого дня розбиранням моторів, що працюють на етилованому бензині 

36 

29. ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРУД ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

  

Кабельник-спаювальник, електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку, та електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового радіомовлення, безпосередньо зайняті спаюванням освинцьованих кабелів, здиранням з них свинцю, виготовленням виробів із свинцю (муфт, рукавичок тощо), а також зварюванням кабелів у поліетиленових та поліхлорвінілових оболонках 

36 

Робітники, керівники та фахівці, що постійно працюють на підземних об'єктах зв'язку 

36 

Телеграфіст 3, 2, 1 класу, що працює на телеграфних апаратах усіх типів за графіком цілодобових змін та за умови середньогодинного навантаження на одного телеграфіста 800 слів на годину, за графіком денних та вечірніх змін та за умови середньогодинного навантаження на одного телеграфіста 1100 слів на годину 

36 

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3, 2, 1 класу, що працює на міжміських телефонних станціях, переговорних пунктах, безпосередньо зайнятий на роботах, пов'язаних із здійсненням з'єднань для надання міжміських телефонних розмов, а також довідкових, контрольних столів та столів-замовлень цих станцій 

36 

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку 2, 1 класу, що обслуговує комутатори, які мають не менш як 100 абонентів, передавальні столи, які мають не менш як 20 з'єднувальних ліній, а також обслуговують комутатори, до яких підключено міжміські канали зв'язку, за умови, що до комутатора включено не менш як 100 абонентів 

36 

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку 2, 1 класу, що обслуговує контрольні, перевірочні та довідкові столи телефонних станцій, які мають не менш як 250 абонентів 

36 

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 2, 1 класу, що працює на автоматичних телефонних станціях (АТС) 

36 

30. ЛАБОРАТОРІЇ 

  

Інженер, технік, що працюють у центральних лабораторіях афінажних заводів виробництва солей та обробки благородних металів 

36 

Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу, зайняті в хімічній лабораторії на збагаченні ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу, майстер і робітник лабораторії та дослідних установок, зайняті синтезом та дослідженням ароматичних, неграничних, циклопентанових, циклогексанових вуглеводнів, аніліну, нітросполук, летких кислот, окису вуглецю та сіркомістких газів 

361 

Керівники та фахівці центральних лабораторій, лабораторій автоматизації та механізації цеху КВП та автоматики, постійним місцем роботи яких є діючі або експериментальні металургійні цехи виробництва ртуті 

36 

Лаборанти ВТК - загального контролю сировини та напівпродуктів без етилової рідини у виробництві етилової рідини 

36 

Лаборант з аналізу газів та пилу:  

  

газорятувальної станції хімічного виробництва;  

36  

зайнятий в цехах переробки лопаритового концентрату;  

36  

зайнятий на збагаченні азбесту 

36 

Лаборант з фізико-механічних випробувань, зайнятий на збагаченні азбесту 

36 

Лаборант пробірного аналізу:  

 

металургійного цеху виробництва свинцю; 

36 

що постійно працює у цехах афінажного та хімічно-металургійного виробництва 

36 

Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий: 

  

обслуговуванням рентгеноапарата на збагаченні руд кольорових та рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд; 

30 

у виробництві напівпровідникових матеріалів 

36 

Лаборант спектрального аналізу металургійного цеху виробництва свинцю 

36 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, зайнятий у м'ясному виробництві аналізом проб на трихінельоз 

36 

Лаборант хімічного аналізу:  

  

безпосередньо зайнятий очищенням та депарафінізацією масел селективними розчинниками; 

361 

зайнятий аналізом етилової рідини; 

36 

зайнятий відбором та аналізом проб у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, глетомішальному, трубконабивальному, складальному виробництва кислотних (свинцевих) акумуляторів; 

36 

зайнятий в цехах, відділеннях (дільницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду); 

36 

зайнятий на збагаченні азбесту; 

36 

зайнятий у виробництві титану з лопаритового концентрату; 

36 

що постійно працює у цехах афінажного та хімічно-металургійного виробництва 

36 

____________
1 Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

Лаборант, який: 

  

безпосередньо виконує роботи в умовах небезпеки зараження або захворювання на заразні хвороби, а також з догляду та лікування хворих тварин; 

39 

безпосередньо працює з культурами токсичних грибків (їх токсинами); 

36 

безпосередньо працює з токсичними речовинами 1 - 3 класу небезпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, та в осередках інфекційних хвороб тварин; 

36 

працює постійно із заразним матеріалом, культурами збудників зоонозних хвороб 2 - 3 групи патогенності 

36 

постійно і безпосередньо зайняті виробництвом ветеринарних, біологічних препаратів, антибіотиків та інших засобів захисту тварин; 

36 

проводять патолого-анатомічний розтин трупів тварин та роботу з трупним матеріалом 

36 

Позицію виключено 

 

Лаборант, препаратор з приготування дератизаційних принад, безпосередньо зайняті в санітарно-профілактичних установах на роботах з проведення санітарно-профілактичних та протиепідеміологічних заходів 

36 

Лаборант, препаратор, інженер, технік, хімік, майстер, апаратник, наукові співробітники, завідувач лабораторії та його заступник, біолог, біофізик, біохімік, лікар медичний, лікар ветеринарний, зоолог, зоотехнік, персонал медичний, провізор, фармаколог, ентомолог, міколог, мікробіолог, судово-медичний експерт, що: 

  

безпосередньо та постійно працюють на ремонті ртутних приладів та апаратів; 

361 

безпосередньо та постійно працюють з живими культурами особливо небезпечних інфекцій: енцефалітів, лепри, менінгіту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнітозу, поліомієліту, натуральної віспи, геморагічної гарячки, вірусного гепатиту, висипного тифу, гарячки Ку та інших рикетсіозів, а також холери, сибірки, сапу, меліоїдозу, чуми, бруцельозу, туляремії, а також з біологічним людським матеріалом та тваринами, зараженими зазначеними вище збудниками інфекцій; 

361 

 

провадять роботи у загальних приміщеннях та боксах із хвороботворними мікробами, вірусами, актиноміцетами, з тваринами та членистоногими, інфікованими хвороботворними мікробами, вірусами, токсоплазмами, а також з дослідження виділень та крові, що надходять від хворих з інфекційними захворюваннями (до хвороботворних мікробів та вірусів належать: збудник черевного тифу, паратифу А та Б та інших сальмонельозів, дизентерії, грибків, сифілісу, лістерельозу, еризипелоїду, туберкульозу, дифтерії, ботулізму, газової гангрени, правця, псевдотуберкульозу, ящуру, поворотного тифу, гарячки паппатачі, паротиту, пухлинородні віруси, а також отруйні продукти тваринного та бактерійного походження - токсини); 

361 

працюють з трупним матеріалом; 

361 

постійно працюють з живими культурами лептоспірозу та з біологічним людським матеріалом, зараженим лептоспірозом 

361 

Мийник посуду та ампул (лаборант), безпосередньо зайнятий у мийних відділеннях (дільницях) у виробництві біопрепаратів у місцях, де здійснюється робота з особливо небезпечними інфекціями (бруцельозу, сапу, сибірки, правця, газової гангрени (емфізематозний карбункул, брадзотаентеротоксемія, анаеробна дизентерія ягнят тощо), лептоспірозу, туберкульозу, бешихи свиней (еризепілойд), ящуру, паратифу, лістерельозу, ботулізму, стригучого лишая, чуми птахів, свиней, великої рогатої худоби; віспи овець, кіз та птахів) 

36 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

оглядом та експертизою лабораторій імпортної сільськогосподарської продукції, обробленої отрутохімікатами; 

36 

на гамма-терапії та експериментальному гамма-опромінюванні з гамма-препаратами у лабораторіях 

24 

Працівники електровакуумної лабораторії, безпосередньо та постійно зайняті на електровакуумних роботах, де встановлена скорочена тривалість робочого тижня у відповідному розділі Списку "Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку" 

361 

Працівники контрольно-аналітичних лабораторій роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами: 

  

завідувач контрольно-аналітичних лабораторій та його заступник, що безпосередньо виконують роботу з аналізу; 

36 

провізор, лаборант 

36 

Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті:  

  

дослідженням рідкісних та розсіяних металів, сплавів та їх сполук (берилію, стронцію, циркону, вісмуту, сурми, миш'яку та інших); 

361 

дослідженням та одержанням напівпровідникових матеріалів: кремнію, германію, миш'яку, сурми, фосфору та їх токсичних сполук; розкладанням та одержанням силану та хлористих сполук; 

361 

дослідною роботою з розплавленими хлоридами лужних та лужноземельних металів, з леткими хлоридами ніобію, хрому, титану та заліза; 

361 

 

з ртутною рудою або концентратом та з металевою ртуттю (полярографія, амперометричне титрування, препаративний електроліз на ртутних катодах, порометрія); 

361 

на роботах із синтезу, дослідження та випробування токсичних хімічних речовин; із вдосконалення методу розроблення нових хімічних виробництв з токсичними речовинами; випробування матеріалів та виробів в агресивно-токсичному середовищі, а також робітники, протягом повного робочого дня зайняті обслуговуванням та ремонтом хімічного та сантехнічного устаткування, на якому провадяться вищезазначені роботи; 

361 

на роботах із синтезу, дослідження та випробування токсичних органічних сполук бору, фосфору, кремнію, фтору та ртуті; 

361 

на роботах із синтезу та дослідження токсичних органічних сполук металів; 

361 

на фізичних методах дослідження під час роботи з електронним мікроскопом та електронографом з напругою понад 30 кВт; 

361 

на йодуванні та хлоруванні рідких та рідкісноземельних металів із застосуванням кристалічного йоду та газоподібного хлору; 

361 

подрібненням, сушінням та фасуванням отрутних та сильнодіючих лікарських рослин, а саме: анабазису, амі зубної, аконіту, астматолу, беладонни, бодяги, блекоти, валеріани, адонісу, дуриці, дарміни, далматської ромашки, жовтушника, дельфінію, китяток, жовтозілля, кендирю, конвалії, мари глистогінної, наперстянки, олеандру, обвійнику, перцю стручкового червоного, папороті чоловічої, пасльону пташиного, рижків, софори товстоплодової, сферофізи, скополії, секуринеги, синюхи блакитної, кураю Ріхтера, термопсису, цитварного полину, блювотного горіха, чемериці, хвойнику гірського, а також опію сирцю та порошку опію; 

361 

синтезом, хімічним аналізом, виділенням, випробуванням (біологічним, токсикологічним, фармакологічним, мікробіологічним, хіміотерапевтичним), виготовленням лікарських форм, апаратурно-технологічними дослідженнями: токсичних та сильнодіючих синтетичних лікарських препаратів, антибіотиків, вітаміну В12, алкалоїдів, глюкозидів, сапонинів, бактерійних препаратів, гормонів, інсектицидів, дезінфекційних засобів, канцерогенних речовин; 

361 

хімічним переробленням та дослідженням токсичних сполук ванадію, селену, телуру, германію, кремнію, титану, ніобію, танталу, циркону, гафнію, талію 

361 

____________
1 Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

Працівники лабораторій, безпосередньо та постійно зайняті: 

 

виготовленням, дробленням, подрібненням (просіюванням) дрібнодисперсних порошків токсичних речовин, їх солей та окислів (марганцю, магнію, берилію, фосфору, селену, телуру, індію, ртуті, кремнію, цинку, барію), що йдуть для приготування феритових напівпровідникових матеріалів та кристалів; 

361 

виготовленням скловолокна на установках з високими температурами плавлення з склопластиками, епоксидними смолами, із застосуванням органічних розчинників та одночасно зайняті обробленням та випробуванням склопластиків; 

361 

виготовленням спецсплавів (дроблення, подрібнення до стану тонкого помелу, просіювання, пресування, термічне оброблення), виробів методом порошкової металургії із застосуванням речовин та їх сполук, що мають токсичні властивості (кобальт, молібден, нікель, вольфрам, кремній, берилій, літій тощо); 

361 

випробуванням в аеродинамічних трубах реактивних двигунів, агрегатів, вузлів та деталей до них при рівні високочастотного шуму від 100 децибел та вище; 

36

дослідженням та випробуванням матеріалів у печах при високих температурах (2000 - 3000° C) у струмі різних газів (окису вуглецю, фосфорводню та інших), нових тугоплавких порошкових сплавів (карбідів, баридів, силіцидів, фосфідів та інших сполук та виробів з них); 

361 

на стендах у закритих приміщеннях: експлуатацією, ремонтом та випробуванням реактивних двигунів, рідинних реактивних двигунів (РРД) та двигунів, працюючих на газоподібному паливі та етилованому бензині; 

361 

обприскуванням та обпилюванням рослин отрутохімікатами та на обприскувачах, обпилювачах, аерозольних генераторах та автомашинах, а також приготуванням, розфасуванням отрут та обробленням ділянок проти гризунів; 

361 

плавленням та механічним обробленням свинцю та свинцевих сплавів; 

361 

просочуванням електровугільних виробів розплавленими металами, кам'яновугільними пеками та смолами, бакелітовим лаком, фтористим кадмієм, кремнійорганічними та іншими штучними смолами з промиванням їх у бензолі, чотирихлористому вуглеці та діхлоретані, а також на електроградитації та газовому очищенні електровугільних виробів; 

36

 

просочуванням та накладанням плівки з кремнійорганічних лаків з одночасним термотренуванням проводів з фторопластовою ізоляцією 

361 

Працівники лабораторій, що безпосередньо: 

 

працюють на мікроскопах, полярископах та кінометрах із застосуванням токсичних імерсійних рідин; під час роботи з мікроскопами, що мають ультрафіолетові джерела світла; під час застосування імерсійних об'єктивів (кратністю 90 - 120), а також на перегляді товстошаруватих ядерних фотоемульсій; 

361 

та постійно працюють в умовах карантину та знезаражування колекційних рослин отрутохімікатами; 

361 

та постійно працюють з азбестом та азбестотехнічними виробами; 

361 

та постійно провадять роботу з лопаритом та напівпродуктами, одержаними під час його обробки 

361 

Працівники лабораторій, що постійно працюють у підземних умовах на проведенні гравіметричних похиломірних вимірювань та на експериментальних роботах у шахтах і рудниках 

361 

Працівники лабораторій та інші працівники, що постійно провадять роботу у тропічних оранжереях 

361 

Працівники лабораторій, відділень та відділів установ охорони здоров'я, соціального захисту населення та освіти, зайняті заготовкою та консервуванням трупної крові та трупних тканин 

30 

Працівники лабораторій, на які покладено органами охорони здоров'я обстеження населення на ВІЧ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЧ-інфікованих 

36 

Працівники лабораторій під час роботи з підозрілими або завідомо заразним матеріалом на зоонозні захворювання (чуму, сап, бруцельоз, туляремію, сибірку, сказ тощо) 

361 

Працівники патологоанатомічної лабораторії: лікар - керівник лабораторії, персонал медичний середній та молодший, прибиральник виробничих приміщень, зайняті на роботі з трупами та трупним матеріалом 

30 

Працівники санітарно-профілактичних установ, безпосередньо зайняті на роботах з проведення санітарно-профілактичних та протиепідеміологічних заходів: 

  

лаборант та препаратор з приготування дератизаційних принад; 

36 

лікар (у тому числі лікар-керівник), персонал медичний середній та молодший бактеріологічної та вірусологічної лабораторії (відділення); лаборант з бактеріології (вірусології); 

36 

лаборант ентомологічного загону з боротьби з кліщовим енцефалітом та трансмісійними захворюваннями 

36 

____________
1 Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

Працівники служб радіаційної безпеки, які постійно зайняті на радіаційно небезпечних роботах в приміщеннях спеціальних лабораторій, під час поводження з радіоактивними відходами 

36 

Працівники центральних лабораторій афінажних заводів: 

  

гончар, зайнятий формуванням гончарних та керамічних виробів; 

36 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

36 

лаборант хімічного аналізу, лаборант пробірного аналізу, лаборант спектрального аналізу; 

36 

підсобний робітник; 

36 

слюсар-ремонтник 

36 

Працівники центральних (заводських) лабораторій інших хімічних виробництв (крім виробництва напівпровідникових матеріалів та виробництва етилової рідини) 

відповідає тривалості, встановленій у виробництві (цього підприємства, організації), яке працівники лабораторії обслуговують 

Працівники цехових лабораторій інших хімічних виробництв (крім виробництва напівпровідникових матеріалів та виробництва етилової рідини) 

відповідає тривалості, встановленій для працівників цього виробництва 

Робітники, керівники і фахівці ВТК та хімічних лабораторій, зайняті відбором та аналізом проб складу сировини в гідрохімічних та електрометалургійних цехах переробки радіоактивної рідкісноземельної сировини 

36 

Робітники, керівники і фахівці хімічних лабораторій у виробництві із збагачення та переробки радіоактивної сировини, зайняті в умовах радіаційної шкідливості: 

  

лабораторії технологічних досліджень, хімічного аналізу, аналітичного контролю; 

36 

лабораторії рентгеноспектрального аналізу, контролю радіоактивних речовин; 

30 

дослідницькі виробництва з перероблення радіаційної сировини та збагачення рідкісноземельних елементів 

36 

Робітники, керівники і фахівці герпетологічних лабораторій змієрозплідників, безпосередньо та постійно зайняті доглядом за зміями та їх годуванням 

36 

Робітники, керівники і фахівці науково-дослідних та заводських лабораторій, що провадять роботи з етиловою рідиною 

36 

Робітники, керівники і фахівці цехової лабораторії основного виробництва етилової рідини 

36 

Робітник з догляду за тваринами, що обслуговує тварин: 

  

інфікованих хвороботворними мікробами, вірусами, токсоплазмами; 

361 

заражених живими культурами лептоспірозу; 

361 

заражених збудниками особливо небезпечних інфекцій: енцефаліту, лепри, менінгіту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнітозу, поліомієліту, натуральної віспи, геморагічної гарячки, вірусного гепатиту, висипного тифу, гарячки КУ та інших рикетсіозів, а також холери, сибірки, сапу, меліоїдозу, чуми, бруцельозу, туляремії; 

36 

Робітники та лаборанти герпетологічних лабораторій змієрозплідників, безпосередньо та постійно зайняті відбиранням отрути у змій 

30 

31. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ, РОЗВАГ І КУЛЬТУРИ 

  

Діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції, радіомовлення та телебачення, драматичного мистецтва та музики 

  

Фахівці 

  

Диктор телебачення та диктор радіомовлення 

36 

Звукорежисер, що працює на студіях та в цехах грамзапису 
Мінкультури 

36 

Звукорежисер на телебаченні та радіомовленні 

36 

____________
1 Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

32. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

  

ІНФЕКЦІЙНІ, ТУБЕРКУЛЬОЗНІ (ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ, КАБІНЕТИ; САНАТОРНО-ЛІСОВІ ШКОЛИ ТА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ, ДИТЯЧІ БУДИНКИ, ДИТЯЧІ САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ ЯСЛА (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ; БУДИНКИ ІНВАЛІДІВ (ВІДДІЛЕННЯ) ДЛЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ; НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

  

Працівники, що безпосередньо обслуговують хворих в установах та підрозділах (у тому числі у лікувально-трудових майстернях та підсобних сільських господарствах) 

  

Заклади освіти та соціального захисту населення 

  

Бібліотекар 

36 

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 

36 

Інструктор з культмасової роботи, культорганізатор 

36 

Інструктор з праці 

36 

Завідувач педагогічної або навчальної частини 

36 

Кастелянка 

36 

Мийник посуду (підсобний робітник) 

36 

Нянька, помічник вихователя 

36 

Прибиральник виробничих (службових) приміщень 

36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу) 

36 

Заклади охорони здоров'я та соціального захисту населення 

  

Кастелянка 

36 

Лікар (у тому числі лікар - керівник відділення, кабінету, лабораторії) 

36 

Лікар-фтизіатр, що систематично виконує рентгенодіагностичні дослідження 

36 

Майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень та підсобних сільських господарств 

36 

Науковий співробітник, що безпосередньо та повний робочий день працює з хворими 

36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою 

36 

Молодша медична сестра (сестра-прибиральниця, санітарка-буфетниця, сестра-господиня, нянька, прибиральниця виробничих приміщень тощо) 

36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу) 

36 

Технік зубний 

36 

ПРОТИЛЕПРОЗНІ УСТАНОВИ ТА ПРОТИЛЕПРОЗНІ ВІДДІЛЕННЯ, ВІДДІЛИ, КАБІНЕТИ ТА ПУНКТИ 

  

Працівники клінічного подвір'я лепрозорію та протилепрозного відділення, відділу, кабінету, пункту 

36 

Працівники господарського подвір'я лепрозорію 

36 

ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ), ГЕРІАТРИЧНІ, НЕЙРОХІРУРГІЧНІ, НАРКОЛОГІЧНІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ, А ТАКОЖ УСТАНОВИ (ВІДДІЛЕННЯ) СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ТА ГЕРІАТРИЧНОГО ТИПУ 

  

Працівники, що безпосередньо обслуговують хворих в установах та підрозділах (у тому числі у лікувально-трудових майстернях сільських та підсобних господарствах) 

  

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 

36 

Інструктор з культмасової роботи, культорганізатор, баяніст 

36 

Інструктор з праці 

36 

Заклади освіти та соціального захисту населення 

  

Науковий співробітник, що безпосередньо та повний робочий день працює з хворими 

36 

Заклади охорони здоров'я та соціального захисту населення 

  

Кастелянка 

36 

Лаборант (у тому числі лікар-лаборант, керівник лабораторії) 

36 

Лікар (у тому числі лікар - керівник відділення, кабінету), крім лікаря-лаборанта 

36 

Лікар-дієтолог, сестра медична дієтична 

36 

Майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень та підсобних сільських господарств для психічно хворих 

36 

Науковий співробітник, що безпосередньо та повний робочий день працює з хворими 

36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта) 

36 

Молодша медична сестра (сестра-прибиральниця, санітарка-буфетниця, сестра-господиня, нянька, прибиральниця виробничих приміщень тощо) 

36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу) 

36 

Психолог та фізіолог, що безпосередньо та повний робочий день працюють з хворими 

36 

Сестра-господиня 

36 

ДИТЯЧІ ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ (КРІМ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ); УСТАНОВИ (ВІДДІЛЕННЯ): СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ШКОЛИ (КЛАСИ), ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ (КЛАСИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ. ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ ДЛЯ СЛІПИХ ТА ГЛУХОНІМИХ ДІТЕЙ 

  

Працівники, що безпосередньо обслуговують хворих в установах та підрозділах (у тому числі у лікувально-трудових майстернях та підсобних сільських господарствах) 

  

Заклади освіти та соціального захисту населення 

  

Інструктор з культмасової роботи, культорганізатор, баяніст 

36 

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 

36 

Інструктор з праці 

36 

Майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень 

36 

Гардеробник, зайнятий у гардеробній для хворих 

36 

Кастелянка 

36 

Нянька, помічник вихователя 

36 

Прибиральник виробничих (службових) приміщень 

36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу) 

36 

Заклади охорони здоров'я та соціального захисту населення 

  

Гардеробник, зайнятий у гардеробній для хворих 

36 

Кастелянка 

36 

Науковий співробітник, що безпосередньо та повний робочий день працює з хворими 

36 

Лікар (у тому числі - керівник відділення, кабінету), крім лікаря-лаборанта 

36 

Лікар-дієтолог, сестра медична дієтична 

36 

Лаборант (у тому числі лікар-лаборант, керівник лабораторії) 

36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою 

36 

Молодша медична сестра (сестра-прибиральниця, санітарка-буфетниця, сестра-господиня, нянька, прибиральниця виробничих приміщень тощо) 

36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу) 

36 

Психолог, зайнятий безпосередньо та повний робочий день з хворими дітьми у дитячих психіатричних та психоневрологічних установах 

36 

Сестра-господиня 

36 

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ЛАБОРАТОРІЇ (ПРОЗЕКТОРСЬКІ ТА МОРГИ) 

  

Працівники, зайняті на роботі з трупами та трупним матеріалом 

  

Лікар (у тому числі лікар - керівник відділення, лабораторії), молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, прибиральник виробничих приміщень 

30 

Працівники науково-дослідних інститутів, що працюють у прозекторських та моргах, а також робітники, керівники і фахівці кафедр нормальної, патологічної та топографічної анатомії, судової медицини та оперативної хірургії за умови постійної роботи з трупами та трупним матеріалом 

30 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ КОМІСІЇ (МСЕК) ТА ШТАТНІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНІ КОМІСІЇ (ВМК) 

  

Спеціалізовані МСЕК для туберкульозних та психічно хворих 

  

Молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра МСЕК для туберкульозних хворих, психічно хворих 

36 

СТАНЦІЇ (ВІДДІЛЕННЯ) ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ВІДДІЛЕННЯ ВИЇЗНОЇ ЕКСТРЕНОЇ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ, РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ЛІКАРНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЛІКАРЕНЬ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ 

  

Евакуатор станцій та відділень швидкої медичної допомоги м. Києва 

36 

Лікар-психіатр, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, зайняті наданням медичної допомоги та евакуацією психічно хворих, водій автомобіля 3, 2, 1 класу, що одночасно виконує обов'язки санітара з евакуації психічно хворих 

36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, безпосередньо зайняті евакуацією інфекційних хворих, водій автомобіля 3, 2, 1 класу, що одночасно виконує обов'язки санітара з евакуації інфекційних хворих 

36 

Радіооператор 3, 2, 1 класу, що працює на станціях та відділеннях швидкої медичної допомоги м. Києва 

36 

Старший лікар станцій та відділень швидкої медичної допомоги м. Києва 

36 

Фельдшер або сестра медична з приймання викликів та передавання їх виїзній бригаді станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги м. Києва 

36 

СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 

  

Лікар-стоматолог-хірург стаціонару 

39 

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-протезист, лікар-стоматолог-ортодонт, зубний лікар, зубний технік 

33 

БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

  

Лікар - судово-медичний експерт (у тому числі керівник відділу, відділення) за умови роботи з трупами та трупним матеріалом 

30 

Молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра за умови роботи з трупами та трупним матеріалом 

30 

УСТАНОВИ З ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИПРОБУВАНЬ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ, ДЕРЖПРАЦІ ТА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ, А ТАКОЖ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ, ДЕРЖПРАЦІ ТА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
(щодо працівників, які не є державними службовцями)

 

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з проведення санітарно-профілактичних та протиепідеміологічних заходів 

  

Водій автомобіля 2, 1 класу, що обслуговує рухому дезінфекційну установку та безпосередньо виконує роботу з дезінфекції 

36 

Інженер і технік з дезінфекційного та вентиляційного устаткування 

36 

Комірник, інструктор-дезінфектор, дезінфектор, зайняті фасуванням і зберіганням дезінфекційних засобів  

36  

Лікар-епідеміолог, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра обсерватора та ізолятора санітарно-карантинного пункту 

36 

Лікар-епідеміолог та його помічник, лікар-дезінфекціоніст, біолог, ентомолог, інструктор-дезінфектор, дезінфектор, зайняті в осередковій, камерній та профілактичній дезінфекції, дезінсекції, дератизації (у тому числі керівник підрозділу), санітарка камерної дезінфекції 

36 

Лікар (у тому числі керівник), молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, ентомолог, біолог, зоолог, віварник відділу особливо небезпечних інфекцій; лікар-епідеміолог, лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог (у тому числі керівник структурного підрозділу), ентомолог, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, віварник, зайняті безпосередньо роботою з живими культурами (зараженими тваринами): бруцельозу, вірусного гепатиту, геморагічної гарячки, жовтої гарячки, гарячки Ку та інших рикетсіозів, меліоїдозу, менінгіту, натуральної віспи, орнітозу, поліомієліту, пситакозу, сапу, сибірки, висипного тифу, туляремії, вуличного сказу та енцефалітів, а також в осередках та ензоотичних районах з цими захворюваннями 

36 

Лікар-бактеріолог, лікар-вірусолог 

36 

Начальник, інструктор-дезінфектор, дезінфектор, епідеміолог, ентомолог та помічник ентомолога ентомологічного загону з боротьби з кліщовим енцефалітом та трансмісійними захворюваннями 

36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, зайняті евакуацією інфекційних хворих, водій автомобіля 2, 1 класу, що одночасно виконує обов'язки санітара з евакуації інфекційних хворих 

36 

Працівники центрів з профілактики та боротьби із СНІДом закладів та спеціалізованих відділень закладів охорони здоров'я, що призначені для лікування хворих на СНІД та ВІЧ-інфікованих, а також закладів охорони здоров'я, на які покладено органами охорони здоров'я обстеження населення на ВІЧ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЧ-інфікованих 

36 

ПРОТИЧУМНІ УСТАНОВИ (СТАНЦІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ЛАБОРАТОРІЇ, ІНСТИТУТИ) 

  

Працівники, що безпосередньо провадять роботи або стикаються з підозрілим або завідомо заразним матеріалом та у заразних кімнатах (боксах) з особливо небезпечних інфекцій, а також у виробництві бактерійних препаратів 

  

Автоклавник 

36 

Апаратник стерилізації 

36 

Завідувач (начальник) лабораторії та відділу (відділення) 

36 

Інструктор-дезінфектор 

36 

Лаборант 

36 

Лікар ветеринарний 

36 

Лікар, зоолог, ентомолог 

36 

Науковий співробітник 

36 

Сестра медична молодша 

36 

Препаратор 

36 

Технічний керівник 

36 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ КАБІНЕТИ (ВІДДІЛЕННЯ) 

  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та слюсар-ремонтник, постійно зайняті обслуговуванням приміщень сірководневих та сірчистих ванн, а також слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, механік та камеронник, що обслуговують підвали та нагрівальні прилади у цих ванних будівлях 

36 

Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра та прибиральник виробничих приміщень, зайняті повний робочий день у приміщеннях грязеторфолікарень та озокеритолікарень 

36 

Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша медична сестра та прибиральник виробничих приміщень, що працюють повний робочий день у приміщеннях сірководневих та сірчистих ванн 

36 

Машиніст насосних установок, зайнятий на сірководневих та сірчистих водах, лікувальних грязях 

36 

Молодша медична сестра та робітники, зайняті підвезенням та підігріванням грязі та очищенням брезентів від лікувальної грязі та озокериту 

36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра, зайняті тільки приготуванням штучної сірководневої води, а також аналізом складу сірководню та сірчистого газу в сірководневих та сірчистих ваннах, змішувачах, резервуарах, насосних станціях і в оголовках бурових свердловин 

36 

Робітник та прибиральник виробничих приміщень, зайняті у приміщеннях, де розміщені змішувачі, резервуари, насосні, трубопроводи та оголовки бурових свердловин вуглекислих, сірководневих та сірчистих вод 

36 

Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, що обслуговують постійно приміщення грязевих процедур 

36 

КАРАНТИННІ РОЗПЛІДНИКИ ДЛЯ МАВП, ЩО НАДХОДЯТЬ ІЗ-ЗА КОРДОНУ 

  

Лікар ветеринарний, фельдшер ветеринарний, зоотехнік, віварник, безпосередньо зайняті обслуговуванням мавп 

36 

СТАНЦІЇ ТА ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ 

  

Працівники боксованих операційних та боксів, зайняті на роботах із заготовки, переробки та сушіння крові, її препаратів та кровозамінників 

36 

ВИРОБНИЦТВО БАКТЕРІЙНИХ ТА ВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ, ПРЕПАРАТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ 

  

Працівники виробництва, що постійно та безпосередньо працюють з живими культурами енцефалітів, менінгіту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнітозу, поліомієліту, натуральної віспи, геморагічної гарячки, вірусного гепатиту, висипного тифу, гарячки Ку та інших рикетсіозів, а також холери, сибірки, сапу, меліоїдозу, бруцельозу та туляремії або тваринами, інфікованими цими інфекціями 

36 

Працівники виробництва, що постійно та безпосередньо працюють з живими культурами збудників інфекційних захворювань (крім зазначених у попередньому пункті), з отруйними продуктами тваринного та бактерійного походження (токсинами), з сухими діагностичними середовищами та живильними середовищами, а також з інфікованими тваринами та матеріалами 

36 

Працівники, зайняті на роботах у боксах 

36 

Працівники, постійно та безпосередньо зайняті обробленням, очищенням та концентрацією сироваток 

36 

Працівники, постійно та безпосередньо зайняті на роботах у холодильних камерах 

36 

ПІДРОЗДІЛ ВИКЛЮЧЕНО  

  

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОСВІТИ 

  

Дезінфектор, зайнятий на осередковій, камерній і профілактичній дезінфекції, дезінсекції, дератизації в лікувально-профілактичних закладах 

36 

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій системи соціального захисту хворих туберкульозом, психохроніків 

36 

Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра та препаратор із збирання та оброблення крові, що працюють у боксах 

36 

Лікар та молодші спеціалісти з медичною освітою будинків для престарілих та інвалідів загального типу 

39 

Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра відділень та палат для хворих з ураженням спинного мозку та хребта (спинальних хворих) у лікувально-профілактичних установах та будинках інвалідів, а також інструктор з культмасової роботи, зайнятий обслуговуванням цих хворих 

36 

Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють в барокамерах та кесонах 

36 

Працівники центрів і відділень мікрохірургії, що безпосередньо виконують під мікроскопом мікрохірургічні операції з реплантації пальців, кистей, сегментів кінцівок у пластичній мікрохірургії, мікросудинній хірургії 

36 

Фахівці, що безпосередньо працюють у лікувальних барокамерах 

36 

33. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ 

  

Працівники аптек (у тому числі тих, що перебувають у штаті установ охорони здоров'я та соціального забезпечення) 

  

Завідувач (начальник) аптеки лікувально-профілактичної установи, будинку інвалідів та його заступник, що безпосередньо працюють на виготовленні та контролі ліків 

36 

Завідувач відділу (відділення) та його заступник, не звільнені від виконання виробничих обов'язків 

36 

Завідувач (начальник) аптеки V групи, аптечного пункту I категорії 

36 

Провізор, укладальник-пакувальник, фармацевт, крім зайнятих тільки відпусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту 

36 

Працівники аптечних баз та складів 

  

Завідувач відділу отруйних та наркотичних лікувальних засобів та його заступник, провізор, фармацевт, фармацевт молодший, укладальник-пакувальник, зайняті фасуванням, дробленням, відважуванням та відмірюванням отруйних та наркотичних засобів 

36 

Фармацевт, провізор та укладальник-пакувальник, зайняті безпосередньо приготуванням, розфасуванням та контролем за медикаментами 

36 

34. АСЕНІЗАЦІЯ, ПРИБИРАННЯ ВУЛИЦЬ ТА ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ 

  

Робітники, зайняті знезаражуванням шкір та утилізацією трупів тварин 

36 

Робітники, зайняті ловлею собак, доглядом за собаками, зніманням шкур з тварин та похованням трупів тварин 

36 

35. ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

  

Спецпральні 

  

Апаратник білизняних сушильних установок 

36 

Вантажник 

36 

Дозиметрист 

36 

Комірник 

36 

Комплектувальник білизни, зайнятий сортуванням брудної білизни 

36 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий ремонтом спецодягу 

36 

Оператор пральних машин 

36 

Прасувальник, зайнятий на ручних роботах 

36 

Слюсар-ремонтник 

36 

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, зайнятий ремонтом водопроводу 

36 

36. ГАЗО-, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ 

  

Газозварник, зайнятий: 

  

в електротермічних цехах (відділеннях) з виробництва силуміну та кремнію способом сплавлення електролітичного алюмінію з кристалічним кремнієм у виробництві алюмінію, силуміну та кремнію; 

36 

капітальним ремонтом ескалаторів у нахилених ходах метрополітену за умови постійної роботи у денний час та позмінно, у тому числі в нічний час у тунелі; 

36 

на збагаченні ніобієвих (лопаритових) руд; 

36 

на роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках, трюмах); 

36 

на роботах з високомарганцевистими сталями та титаном; 

36 

на постійній роботі тільки зварюванням освинцьованих деталей; 

36 

на судноремонтних роботах всередині суден морської, річкової транспортних інфраструктур; 

36 

нарощуванням кожухів безпосередньо на відкритих дугових печах для виплавлення кременистих сплавів у виробництві феросплавів; 

36 

ремонтом, монтажем та обслуговуванням устаткування у виробництві рідкісних металів; 

36 

ремонтом, налагодженням, монтажем та обслуговуванням устаткування у цеху виробництва напівпровідникових матеріалів; 

36 

у плавильних цехах виробництва ртуті; 

36 

у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування на збагаченні азбесту; 

36 

у цехах електролізу нікелю; 

36 

у цехах магнієвого лиття; 

36 

у цехах переробки лопаритового концентрату у виробництві титану; 

36 

у цехах реагентів та на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик на збагаченні руд кольорових та рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Газорізальник, зайнятий на роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках, трюмах), роботах з високомарганцевистими сталями та титаном 

36 

Електрогазозварник, безпосередньо зайнятий повний робочий день ремонтом електролізерів у цехах капітального ремонту електролізерів у виробництві алюмінію 

36 

Електрогазозварник-врізальник під час розподілення газоподібного палива системою трубопроводів 

36 

Електрозварник ручного зварювання, зайнятий:  

  

зварюванням шин під час монтажу та демонтажу електролізних ванн у діючих електролізних корпусах у виробництві алюмінію, силуміну та кремнію; 

36 

зварюванням шин у плавильних та електролізних цехах та відділеннях у виробництві магнію; 

36 

капітальним ремонтом ескалаторів у нахилених ходах метрополітену за умови постійної роботи у денний час та позмінно, у тому числі в нічний час у тунелі; 

36 

на збагаченні ніобієвих (лопаритових) руд; 

36 

на судноремонтних роботах всередині суден морської, річкової транспортних інфраструктур; 

36 

ремонтом, налагодженням, монтажем та обслуговуванням устаткування у цеху виробництва напівпровідникових матеріалів; 

36 

у виробництві рідкісних металів; 

36 

у цехах електролізу нікелю; 

36 

у цехах магнієвого лиття у виробництві кольорових металів; 

36 

у цехах переробки лопаритового концентрату у виробництві титану; 

36 

у плавильних цехах виробництва ртуті; 

36 

у плавильних цехах кольорових металів та сплавів (крім свинцю); 

36 

у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування на збагаченні азбесту; 

36 

у цехах реагентів та на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик на збагаченні руд кольорових та рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд 

36 

Електрозварник на автоматичних машинах, електрозварник на напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, електрогазозварник, зайняті на: роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках, трюмах); роботах з високомарганцевистими сталями та титаном; постійній роботі зварюванням освинцьованих деталей 

36 

37. МАЛЯРНІ РОБОТИ 

  

Малювальник світляними фарбами 

36 

Маляр, зайнятий на роботах: 

36 

у виробництві етилової рідини; 

36 

у виробництві напівпровідникових матеріалів; 

36 

у плавильних та електролізних цехах та відділеннях виробництва магнію; 

36 

у плавильних цехах виробництва ртуті; 

36 

у цехах, відділеннях (дільницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду); 

36 

у цеху переробки лопаритового концентрату  

36 

Маляр, зайнятий: 

  

оббиванням, обшкрябуванням та очищенням металоконструкцій від свинцевих фарб; 

36 

фарбуванням виробів свинцевими фарбами у виробництві фольги та посуду 

36 

Маляр, постійно зайнятий: 

 

роботою тільки у нічний час у тунелях метрополітену; 

30 

оббиванням, обшкрябуванням, очищенням та фарбуванням металевих основ та корпусів суден та морських основ корпусів плавучих засобів усередині цистерн, резервуарів, баків, понтонів та плавучих доків 

36 

Маляр, що працює: 

  

з фарбами, що світяться; 

36 

всередині камер, машин, агрегатів, відсіків суден, вагонів, цистерн та резервуарів із застосуванням фарб, що містять бензол, метанол та їх похідні (ксилол, толуол та складні спирти)

36 

Робітник, зайнятий: 

 

оббиванням, обшкрябуванням та фарбуванням металевих конструкцій на гідроспорудах морської транспортної інфраструктури; 

36 

оббиванням, обшкрябуванням та фарбуванням металевого корпусу судна у рибному господарстві; 

36 

оббиванням, обшкрябуванням та фарбуванням металевих конструкцій річкової транспортної інфраструктури; 

36 

оббиванням, обшкрябуванням, очищенням та фарбуванням металевих корпусів суден морської, річкової транспортних інфраструктур 

36 

Фарботерник та маляр, зайняті готуванням фарб, що містять свинець понад 2 відсотки; фарб, лаків та шпаклівок на основі ефірів, целюлози, епоксидних смол, поліуретанових сполук; фарб "сурман", фарб та лаків, що містять бензол, метанол та їх похідні (ксилол, толуол та складні спирти) 

36 

Фарбувальник: 

  

зайнятий на роботі з чорним аніліном у текстильній промисловості; 

36 

мікрозрізів, зайнятий фарбуванням мікропрепаратів з гістології, ембріології, патології та зоології у виробництві медичного навчально-наочного приладдя; 

36 

хутра та шубної овчини, зайнятий фарбуванням аніліном 

36 

38. РОБОТА З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

  

Застосування радіоактивних речовин як джерел гамма-випромінювання 

  

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

заряджанням та випробуванням промислових та медичних гамма-установок та апаратів; 

36 

збиранням, транспортуванням, складанням, зберіганням та похованням гамма-активних речовин у кількості понад 100 міліграм-еквівалентів радію; 

36 

на гамма-терапії та експериментальному гамма-опромінюванні: 

 

у палатах з обслуговування хворих з накладеними радіоактивними препаратами; 

30 

з гамма-установками; 

30 

з гамма-препаратами у радіоманіпуляційних кабінетах; 

24 

на установках з гамма-дефектоскопії на переносних та стаціонарних установках 

36 

Рентгенівське випромінювання 

  

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

дослідженням, випробуванням та налагодженням (з виконанням дрібних ремонтних робіт безпосередньо на місці) рентгенівських трубок та рентгеноапаратів з трубками; 

36 

на електронографах та електронних мікроскопах з напругою понад 30 кіловольтів; 

36 

на промислових установках з рентгенодефектографії; 

36 

на установках рентгеноспектрального, рентгеноструктурного аналізу, промислової рентгенографії та контролі растрів рентгенівських решіток; 

30 

рентгенотерапією, експериментальним рентгеноопромінюванням та променевою терапією із застосуванням бета-аплікаторів; 

36 

рентгенодіагностикою, флюорографією, на ротаційній рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем 

30 

Молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра рентгенівських флюорографічних кабінетів та установок за умови безпосередньої зайнятості не менш як половини робочого дня наданням допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем 

30 

Фізика та дозиметрія рентгенівських та гамма-променів 

  

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

з джерелами на градуюванні дозиметричної та радіометричної апаратури; 

36 

експериментальним дослідженням та дозиметричним вимірюванням 

36 

Дослідні, транспортні, енергетичні, дослідно-промислові атомні реактори та прототипи ядерних енергетичних установок, прискорювальні установки та джерела нейтронів 

  

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

з нейтронними джерелами (радій-берилієві, полоній-берилієві тощо); 

36 

на циклотронах, бетатронах, лінійних прискорювачах та інших прискорювальних установках; 

36 

експлуатаційними, ремонтними та експериментальними роботами на атомних реакторах 

36 

Робота із застосуванням відкритих радіоактивних джерел 

  

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

на роботах з відкритими радіоактивними речовинами (виготовлення, перероблення, зберігання, розфасування, дослідження, застосування та інші види робіт) з активністю на робочому місці, що відповідає III, II, I класу робіт; 

36 

приготуванням та обслуговуванням природних та штучних радонових ванн 

36 

Служба радіаційної безпеки, спецкомбінати, станції дезактивації, пункти захоронення радіоактивних відходів (РАВ) 

 

Працівники служб радіаційної безпеки, які постійно зайняті на радіаційно-небезпечних роботах на пунктах захоронення (зберігання) РАВ, на станціях дезактивації спецодягу і засобів індивідуального захисту (спецпральнях) та на об'єктах народного господарства під час поводження з радіоактивними відходами 

36 

Працівники, що безпосередньо виконують роботи: 

  

на території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних продуктів та відходів; 

36 

на станції дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту (спецпралень); 

36 

з ліквідації радіаційних аварій на території України в умовах підвищеного радіаційного ризику 

36 

39. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ 

  

Вантажник, постійно зайнятий навантажуванням трупів тварин, навантажуванням пеку навалом 

36 

Випробувач двигунів, безпосередньо зайнятий: 

  

випробуваннням дизелів та дизель-генераторів у спеціально обладнаних боксах, звукоізольованих від оточуючих приміщень, що працює всередині боксів безпосередньо біля дизеля; 

36 

випробуванням моторів, працюючих на етилованому бензині, у боксах на моторовипробувальній станції 

36 

Водолаз 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт, за винятком водолаза легкого спорядження рятувальної служби 

36 

Диктор брайлівського набору, постійно зайнятий на диктуванні тексту складачу брайлівського набору (сліпому) 

36 

Диктувальник, постійно зайнятий диктуванням тексту сліпій друкарці на друкарській машинці 

36 

Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів, зайнятий плавленням, заливанням, розливанням свинцю та свинцевих сплавів; заливанням свинцевих форм та відливанням свинцевих валиків 

36 

Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на моторовипробувальних станціях випробуванням моторів, що працюють на етилованому бензині під час роботи у боксах 

36 

Кесонник-апаратник, кесонник-електромонтажник, кесонник-прохідник, кесонник-слюсар, зайняті на кесонних роботах 

36 

Контролер верстатних і слюсарних робіт та майстер, безпосередньо зайняті поопераційним контролем на дільницях очищення, оплавлення та рихтування кузовів автомобілів із застосуванням свинцевих сплавів 

36 

Котельник, постійно зайнятий ремонтом гарячих котлів 

36 

Котлочистильник 

36 

Майстер, зайнятий на дільницях очищення, оплавлення та рихтування кузовів автомобілів із застосуванням свинцевих сплавів 

36 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у цехах, де застосовується як технологічне паливо високосірчистий мазут 

36 

Металізатор, зайнятий плазменим напилюванням покриттів на метали 

36 

Паяльщик, зайнятий виготовленням ртутного припою та паянням цим припоєм 

36 

Плавильник металу та сплавів, зайнятий плавленням свинцю та його сплавів 

36 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

  

регулюванням, настройкою, випробуванням та обслуговуванням генераторів міліметрового-дециметрового діапазону хвиль, на вимірювальних генераторах під час роботи з відкритими випромінюючими пристроями тих же діапазонів хвиль: у разі енергетичного навантаження за робочий день понад 200 мкВт ч/см2; у випадку опромінювання від антен, що обертаються та сканують з частотою обертання або сканування не більш як 1 Гц та шпаруватістю понад 2000 мкВт ч/см2

36 

перебиранням та ремонтом ртутних випрямлячів та приладів, заповнених ртуттю 

36 

Працівники, що працюють на електронних мікроскопах з напругою понад 30 кв 

36 

Робітники, безпосередньо та постійно зайняті заповненням приладів ртуттю, очищенням ртуті, калібруванням ртуттю термометрів, капілярів та вилученням ртуті з приладів 

36 

Робітники, зайняті: 

  

випробуванням виробів, агрегатів та приладів, безпосередньо перебуваючи у термобарокамерах при температурі -60° C та нижче; 

36 

механічною та ручною обробкою свинцю та свинцевих сплавів; 

36 

обробленням, градуюванням, клішуванням, контролем, перевірянням та складанням приладів, наповнених ртуттю 

36 

Робітники, керівники та фахівці, які працюють позмінно та безпосередньо зайняті на випробуванні дизелів та дизель-генераторів у спеціально обладнаних боксах, звукоізольованих від оточуючих приміщень, що працюють усередині боксу безпосередньо біля дизеля 

36 

Робітники, постійно зайняті: 

  

готуванням сумішей бензину з етиловою рідиною; 

36 

на роботах із застосуванням лаку N 67; 

36 

на роботі з пеком (крім вантажників); 

36 

очищенням та знепилюванням спецодягу, забрудненого пилом свинцевих сплавів; 

36 

очищенням, оплавленням, рихтуванням кузовів автомобілів із застосуванням свинцевих сплавів 

36 

Робітники пралень, зайняті прийманням брудної білизни та спецодягу з інфекційних, туберкульозних, протилепрозних, протичумних установ, відділень, відділів, виробництв та лабораторій; пранням та замочуванням заразної білизни та спецодягу 

36 

Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий ремонтом технологічного устаткування на моторовипробувальних станціях, що працює на етилованому бензині під час роботи у боксах 

36 

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей, зайнятий на роботах з сухим піском та металевою тирсою у закритих приміщеннях 

36 

Чистильник, постійно зайнятий очищенням усередині суден, цистерн, резервуарів та баків з-під нафтопродуктів та хімічних речовин 

36 

 

 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1290,
 від 17.12.2012 р. N 1181
,
від 02.03.2016 р. N 192)

____________

Поиск