О перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 26.02.1993 № 146
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА 

від 26 лютого 1993 р. N 146

Київ

Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

(назва в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2002 р. N 869)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 1995 року N 769
,
 від 24 січня 2000 року N 135
,
 від 1 липня 2002 року N 869
,
 від 1 серпня 2006 року N 1074
,
 від 11 червня 2008 року N 537
,
від 2 грудня 2009 року N 1290
,
 від 13 липня 2011 року N 744
,
від 26 листопада 2014 року N 651
,
від 23 березня 2016 року N 226
,
від 27 липня 2016 року N 489
,
від 22 травня 2019 року N 431
,
від 21 липня 2021 року N 747

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (додається).

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2002 р. N 869)

2. Встановити, що із зобов'язаних сплачувати аліменти осіб, які виїжджають за кордон для постійного проживання у держави, з якими Україна не має договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться до виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття, виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або ж з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

(пункт 2 із змінами, внесеними  згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.95 р. N 769)

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
В. НЕСМІХ

Інд. 39 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 146

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

(назва в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2002 р. N 869)

1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

1) основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

3) грошових і натуральних премій;

4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;

5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;

(підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. N 135)

6) заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

8) винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;

10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;

11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування /включаючи оплату проїзду/ і протезування потерпілих;

13) допомоги по безробіттю;

14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;

(підпункт 14 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 431)

141) державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

(пункт 1 доповнено підпунктом 141 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 744
,
підпункт 141 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 431)

15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

18) плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);

(пункт 1 доповнено підпунктом 18 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 869,
 у зв'язку з цим підпункт 18 вважати підпунктом 19)

19) інших видів заробітку.

2. З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач). 

3. З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.

З позаштатних лекторів - з оплати, одержуваної за читання лекцій.

4. З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).

5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.

6. З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах, аліменти утримуються з повної суми заробітку без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.

7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1290)

8. З військовослужбовців Збройних Сил України, інших військ, Держспецзв'язку, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби). 

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1074,
 від 11.06.2008 р. N 537
,
від 26.11.2014 р. N 651
,
від 23.03.2016 р. N 226
,
від 21.07.2021 р. N 747)

9. З осіб, які працюють в установах України за кордоном, аліменти утримуються із заробітку, одержуваного в Україні в національній валюті.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.07.2016 р. N 489)

10. З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100 відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.95 р. N 769)

11. Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 869)

12. Утримання аліментів не провадиться з:

1) вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;

2) компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;

(підпункт 2 пункту 12 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. N 135)

3) допомоги на лікування;

(підпункт 3 пункту 12 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. N 135)

4) допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

(підпункт 4 пункту 12 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. N 135,
 від 01.07.2002 р. N 869)

5) компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

6) польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

7) компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;

8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

9) вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;

10) одноразової допомоги при народженні дитини;

(підпункт 10 пункту 12 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. N 135)

11) державної допомоги на поховання;

12) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

13) допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

14) допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми;

15) соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

16) державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, а також надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю, що передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

(підпункт 16 пункту 12 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 744,
від 22.05.2019 р. N 431)

17) допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;

18) тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;

19) субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

20) щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;

21) вартості речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації;

22) дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.

(підпункти 12 - 16 замінено підпунктами 12 - 22 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 869)

З військовослужбовців, а також поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не проводиться з одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби, служби в Національній поліції і з органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не мають постійного характеру.

(абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1074,
 від 11.06.2008 р. N 537
,
від 26.11.2014 р. N 651
,
від 23.03.2016 р. N 226
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.07.2021 р. N 747)

13. Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

14. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів через відділення зв'язку провадиться за рахунок платника аліментів.

 

 

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
В. НЕСМІХ

 

Поиск